Oferta dla osób prywatnych

Informacje

W 2007 roku w Polsce rozpoczęła się liberalizacja rynku energii elektrycznej, oparta na znowelizowanej ustawie z dnia 4 marca 2005 r. "Prawo energetyczne". Ustawa reguluje wdrożenie dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, która zobowiązuje kraje członkowskie do otwarcia rynku wewnętrznego energii elektrycznej na zasadzie dostępu stron trzecich do sieci (zasada TPA ang. Third Party

Od 2007 roku gospodarstwa domowe mają prawo wolnego wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. Stało się tak dzięki wyodrębnieniu z przedsiębiorstw energetycznych spółek obrotu energią, które muszą posiadać koncesję na sprzedaż energii elektrycznej oraz Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD)

Podział zadań Sprzedawcy Energii i OSD i w zakresie obsługi klienta  spowodował, że klient indywidualny nie jest już związany z firmą sprzedającą prąd i może swobodnie wybierać najkorzystniejsze oferty

Obecnie spółki obrotu energią nie są jeszcze zwolnione z obowiązku zatwierdzania taryf dla gospodarstw domowych przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki. W najbliższych latach ma nastąpić pełne uwolnienie cen, co będzie wiązało się z dokończeniem procesu liberalizacji.
Przedsiębiorstwa energetyczne przestaną traktować gospodarstwa domowe tylko jako odbiorcę, a staną się  klientami, o których będą walczyć spółki obrotu, a polityka cenowa będzie w centrum realizacji tej strategii.

Nasza porównywarka cen energii / prądu, pomoże ci wybrać najbardziej odpowiednią taryfę dla Twojej firmy lub domu.

eprad.pl - porównywarka cen energii