G12w

Enea Operator Sp. z o.o.

Taryfy
Enea Operator Sp. z o.o.
 • Rodzaj taryfy: Dystrybucja
 • Sprzedawca: Enea Operator Sp. z o.o.
 • Nazwa taryfy: G12w
 • Grupa taryfowa: G12w
 • Typ taryfy: 2 strefowa
 • Ilość faz: 1 lub 3 fazy
 • Opłata abonamentowa co:
  • 1 miesiąc: 3.198 zł
  • 2 miesiące: 2.165 zł
  • 4 miesiące: nie występuje
  • 6 miesiący: 0.861 zł
  • 12 miesiący: 0.467 zł
 • Składnik stały stawki sieciowej dla układu:
  • 1-fazowego: nie występuje
  • 3-fazowego: nie występuje
  • bezpośredniego: 13.567 zł
  • półpośredniego lub pośredniego: 73.259 zł
 • Składnik zmienny stawki sieciowej:
  • całodobowy: nie występuje
  • strefa I: 0.186 zł
  • strefa II: 0.057 zł
 • Stawka opłaty systemowej:
  • całodobowa: nie występuje
  • dzienna: 0.009 zł
  • nocna: 0.009 zł
 • UWAGA. Wszystkie ceny brutto
eprad.pl - porównywarka cen energii