G12w

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Elblągu

Taryfy
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Elblągu
 • Rodzaj taryfy: Dystrybucja
 • Sprzedawca: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Elblągu
 • Nazwa taryfy: G12w
 • Grupa taryfowa: G12w
 • Typ taryfy: 2 strefowa
 • Ilość faz: 1 lub 3 fazy
 • Opłata abonamentowa co:
  • 1 miesiąc: nie występuje
  • 2 miesiące: 3.198 zł
  • 4 miesiące: 1.599 zł
  • 6 miesiący: nie występuje
  • 12 miesiący: nie występuje
 • Składnik stały stawki sieciowej dla układu:
  • 1-fazowego: 6.704 zł
  • 3-fazowego: 9.225 zł
  • bezpośredniego: nie występuje
  • półpośredniego lub pośredniego: nie występuje
 • Składnik zmienny stawki sieciowej:
  • całodobowy: nie występuje
  • strefa I: 0.271 zł
  • strefa II: 0.055 zł
 • Stawka opłaty systemowej:
  • całodobowa: nie występuje
  • dzienna: 0.009 zł
  • nocna: 0.009 zł
 • UWAGA. Wszystkie ceny brutto
eprad.pl - porównywarka cen energii