G12w

PGE Dystrybucja Łódź sp. z o.o.

Taryfy
PGE Dystrybucja Łódź sp. z o.o.
  • Rodzaj taryfy: Dystrybucja
  • Sprzedawca: PGE Dystrybucja Łódź sp. z o.o.
  • Nazwa taryfy: G12w
  • Grupa taryfowa: G12w
  • Typ taryfy: 2 strefowa
  • Ilość faz: 1 lub 3 fazy
  • Opłata abonamentowa co:
    • 1 miesiąc: 11.98 zł
    • 2 miesiące: 5.99 zł
    • 4 miesiące: nie występuje
    • 6 miesiący: 1.993 zł
    • 12 miesiący: 0.996 zł
  • Składnik stały stawki sieciowej dla układu:
    • 1-fazowego: 5.203 zł
    • 3-fazowego: 9.422 zł
    • bezpośredniego: nie występuje
    • półpośredniego lub pośredniego: nie występuje
  • Składnik zmienny stawki sieciowej:
    • całodobowy: nie występuje
    • strefa I: 0.196 zł
    • strefa II: 0.062 zł
  • Stawka opłaty systemowej:
    • całodobowa: nie występuje
    • dzienna: 0.009 zł
    • nocna: 0.009 zł
  • UWAGA. Wszystkie ceny brutto
eprad.pl - porównywarka cen energii