G12w

PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.

Taryfy
PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.
 • Rodzaj taryfy: Dystrybucja
 • Sprzedawca: PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.
 • Nazwa taryfy: G12w
 • Grupa taryfowa: G12w
 • Typ taryfy: 2 strefowa
 • Ilość faz: 1 lub 3 fazy
 • Opłata abonamentowa co:
  • 1 miesiąc: 8.61 zł
  • 2 miesiące: 4.305 zł
  • 4 miesiące: nie występuje
  • 6 miesiący: nie występuje
  • 12 miesiący: 0.763 zł
 • Składnik stały stawki sieciowej dla układu:
  • 1-fazowego: 5.633 zł
  • 3-fazowego: 8.487 zł
  • bezpośredniego: nie występuje
  • półpośredniego lub pośredniego: 50.959 zł
 • Składnik zmienny stawki sieciowej:
  • całodobowy: nie występuje
  • strefa I: 0.307 zł
  • strefa II: 0.059 zł
 • Stawka opłaty systemowej:
  • całodobowa: nie występuje
  • dzienna: 0.009 zł
  • nocna: 0.009 zł
 • UWAGA. Wszystkie ceny brutto
eprad.pl - porównywarka cen energii