Elastyczna - G12

PGE LUBZEL DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.

 • Rodzaj taryfy: Dystrybucja
 • Sprzedawca: PGE LUBZEL DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
 • Nazwa taryfy: Elastyczna - G12
 • Grupa taryfowa: G12
 • Typ taryfy: 2 strefowa
 • Ilość faz: 1 lub 3 fazy
 • Opłata abonamentowa co:
  • 1 miesiąc: 7.38 zł
  • 2 miesiące: 4.059 zł
  • 4 miesiące: nie występuje
  • 6 miesiący: 1.599 zł
  • 12 miesiący: 1.046 zł
 • Składnik stały stawki sieciowej dla układu:
  • 1-fazowego: 3.223 zł
  • 3-fazowego: 7.626 zł
  • bezpośredniego: nie występuje
  • półpośredniego lub pośredniego: nie występuje
 • Składnik zmienny stawki sieciowej:
  • całodobowy: nie występuje
  • strefa I: 0.235 zł
  • strefa II: 0.118 zł
 • Stawka opłaty systemowej:
  • całodobowa: nie występuje
  • dzienna: 0.009 zł
  • nocna: 0.009 zł
 • UWAGA. Wszystkie ceny brutto
eprad.pl - porównywarka cen energii