G12

Vattenfall Distribution Poland S.A.

Taryfy
Vattenfall Distribution Poland S.A.
 • Rodzaj taryfy: Dystrybucja
 • Sprzedawca: Vattenfall Distribution Poland S.A.
 • Nazwa taryfy: G12
 • Grupa taryfowa: G12
 • Typ taryfy: 2 strefowa
 • Ilość faz: 1 lub 3 fazy
 • Opłata abonamentowa co:
  • 1 miesiąc: 7.38 zł
  • 2 miesiące: 3.69 zł
  • 4 miesiące: nie występuje
  • 6 miesiący: nie występuje
  • 12 miesiący: 0.615 zł
 • Składnik stały stawki sieciowej dla układu:
  • 1-fazowego: 5.584 zł
  • 3-fazowego: 8.635 zł
  • bezpośredniego: nie występuje
  • półpośredniego lub pośredniego: 16.703 zł
 • Składnik zmienny stawki sieciowej:
  • całodobowy: nie występuje
  • strefa I: 0.17 zł
  • strefa II: 0.028 zł
 • Stawka opłaty systemowej:
  • całodobowa: nie występuje
  • dzienna: 0.009 zł
  • nocna: 0.009 zł
 • UWAGA. Wszystkie ceny brutto
eprad.pl - porównywarka cen energii