G12 (Elastyczna)

PGE Obrót S.A.

 • Rodzaj taryfy: Obrót energią
 • Sprzedawca: PGE Obrót S.A.
 • Nazwa taryfy: G12 (Elastyczna)
 • Grupa taryfowa: G12
 • Typ taryfy: 2 strefowa
 • Ilość faz: 1 lub 3 fazy
 • Cena:
  • Cała doba: nie występuje
  • Strefa I: 0.33 zł
  • Strefa II: 0.236 zł
 • Opłata za rozliczenie: nie występuje
 • Godziny:
  • Strefa I:
   14 godzin w ciągu doby
  • Strefa II:
   10 godzin w ciągu doby w tym dwie godziny w południowej dolinie obciążenia systemu elektroenergetycznego
 • UWAGA. Wszystkie ceny brutto
eprad.pl - porównywarka cen energii