G12w (Weekendowa)

PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A

Taryfy
PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A
 • Rodzaj taryfy: Obrót energią
 • Sprzedawca: PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A
 • Nazwa taryfy: G12w (Weekendowa)
 • Grupa taryfowa: G12w
 • Typ taryfy: 2 strefowa
 • Ilość faz: 1 lub 3 fazy
 • Cena:
  • Cała doba: nie występuje
  • Strefa I: 0.339 zł
  • Strefa II: 0.262 zł
 • Opłata za rozliczenie: nie występuje
 • Godziny:
  • Strefa I:
   6.00 - 13.30, 15.30 - 22.00 (od poniedziałku do piątku)
  • Strefa II:
   13.30 - 15.30, 22.00 - 6.00 (od poniedziałku do piątku) i cała doba w soboty i w niedziele Komentarz: Okres rozliczeniowy zgodny z taryfą dostawcy
 • UWAGA. Wszystkie ceny brutto
eprad.pl - porównywarka cen energii