E-prąd – Twój Doradca Fotowoltaiczny

Audyt energetyczny przedsiębiorstw i systemy zarządzania energią

audyt energetyczny

W związku z tym, że w 2016 roku weszła w życie ustawa o efektywności energetycznej, która wprowadziła obowiązek wykonywania audytu energetycznego przez duże przedsiębiorstwa w okresie co 4 lata, w roku 2021 wypada termin wykonania kolejnego audytu. Do września 2021 roku duże firmy mają obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego i przesłania zawiadomienia o wykonanym audycie do Urzędu Regulacji Energetyki. Statystycznie duże przedsiębiorstwo charakteryzuje się tym, że liczy 250 zatrudnionych pracowników lub osiąga przychód roczny w wysokości 50 mln euro. Ustawowy audyt energetyczny eliminując niepotrzebne straty i w rzetelny sposób obrazując kondycję danego przedsiębiorstwa jest krokiem do nowoczesnej i lepszej gospodarki przedsiębiorstwa. Prawidłowo wykonany, pozwala osiągnąć efektywność energetyczną i hamuje nadmierne i często niepotrzebne wytwarzanie energii.

Pożyteczny obowiązek - audyt energetyczny

Audyt energetyczny to nie tylko obowiązek czy zbędna, dodatkowa formalność. Audyt to przede wszystkim zbiór dokumentów pozwalających stworzyć autentyczny i rzetelny bilans energetyczny firmy i realne zapotrzebowanie na energię. Pozwala on także na oszacowanie perspektyw i możliwości poprawy efektywności energetycznej w danej firmie.

Rozsądne gospodarowanie energią elektryczną to nie tylko duża oszczędność, ale także większa ochrona środowiska. Zwłaszcza w przypadku wykorzystywania do produkcji energii surowców naturalnych i produkcji jej w tradycyjny sposób. Dużo lepszym rozwiązaniem zarówno dla środowiska jak i dla naszej kieszeni jest inwestycja w instalację fotowoltaiczną. Darmowa energie ze słońca przekształcana na darmowy prąd dla firmy. Spadek cen za instalację modułów fotowoltaicznych, w ostatnich latach zwiększył zainteresowanie fotowoltaiką. Pozwoliło to przekonać do tego sposobu poboru energii jeszcze większe grono osób.

W związku z tym, iż audyt energetyczny obrazuje realne zapotrzebowanie firmy na energię elektryczną to dzięki temu decydując się na instalację fotowoltaiczną możemy odpowiednio do potrzeb danego przedsiębiorstwa dobrać odpowiednią instalację o najbardziej korzystnej dla nas mocy paneli pv oraz ilość tychże paneli, tak aby wytworzona energia była racjonalnie i korzystnie gospodarowana. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele energii jest marnowane lub niekorzystnie gospodarowane w naszej firmie. A to tylko generuje dodatkowe i zbędne koszty oraz osłabia przez to kondycję całej firmy.

Oszczędności

Ceny za prąd stale rosną. Wraz w wejściem w 2021 rok, koszty za energię elektryczną podniosły się przez wprowadzenie opłaty mocowej. Odpowiednio o około 12% w przypadku gospodarstw domowych. W przypadku przedsiębiorstw nawet więcej w zależności od ilości pobieranej energii elektrycznej z sieci. Duże przedsiębiorstwa do wytwarzania swoich produktów zużywają niezliczone ilości energii elektrycznej. Wszystkie maszyny i sprzęty stale pracują dla płynnego wytwórstwa do czego nieprzerwalnie jest potrzebny prąd. Zmiana sposobu pozyskiwania energii z tradycyjnego na alternatywny w postaci instalacji fotowoltaicznej to dobry plan. Pozwoli nie tylko na osiągnięcie niezależności energetycznej, ale także na uniknięcie opłaty mocowej i niższe rachunki.

Ekologia

Przedsiębiorstwa działające na bazie tradycyjnego poboru energii wytwarzają ogromne ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Jednocześnie zużywają także liczne ilości nieodnawialnych surowców naturalnych. To sprawia, że tak ważne jest racjonalne wykorzystanie energii w dużych przedsiębiorstwach oraz zwiększenie w nich rozwoju fotowoltaiki. Pozwoli ona na darmową energię dla firmy, ale także pozytywnie wpłynie na środowisko.

Audyt energetyczny przyniesie spore korzyści zwłaszcza jeśli firma cechuje się dużą energochłonnością. Osiągnięcie lepszej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa pozytywnie wpływa na rozwój firmy i pozwoli na większe przychody. Dodatkowym plusem jest praca na nowoczesnych technologiach, a więc oszczędność pieniędzy, środowiska i czasu.

W przeprowadzeniu audytu bardzo istotny jest wybór sprawdzonej i fachowej firmy. Powinna ona posiadać nowoczesny i dokładny do pomiarów sprzęt, aby wyniki były jak najbardziej dokładne i pokazały autentyczny stan przedsiębiorstwa.

Po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych pomiarów i otrzymaniu wyników, uzyskamy cenne wskazówki i możliwe racjonalne rozwiązania modernizacji przedsiębiorstwa. Rozwiązania takie, aby efektywność energetyczna była na wyższym poziomie, a energia nie była marnowana. Modernizacja urządzeń technologicznych oraz systemów działalności sprzętów pozwoli na uzyskanie lepszych efektów pracy i zwiększy jej wydajność.

Prawidłowo wykonany audyt to droga do zmiany źródła pozyskiwania energii. Przejście na wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych to dla firmy pierwszy krok w stronę dużych zmian i rozwoju. Najlepszym i najbardziej dostępnym rozwiązaniem wśród odnawialnych źródeł energii jest fotowoltaika. Nie tylko daje ona duże możliwości pod kątem instalacji, ale także jest wspierana rządowymi programami wsparcia. Np. w postaci dofinansowań takich jak pożyczka lub dotacja dla firm w programie Energia Plus. Zmiana sposobu pozyskiwania energii i inwestycja fotowoltaikę to osiągnięcie także niezależności energetycznej i wzmocnienie tym działaniem całego przedsiębiorstwa. Spore oszczędności na rachunkach za prąd oraz ekologiczna praca firmy pozwalają na duży rozwój technologiczny zwiększenie walorów firmy z uwagi na ochronę środowiska i ekologię.

Najprościej ujmując audyt energetyczny ma na celu przedstawić rzeczywisty stan energetyczny w danym budynku czyli bilans energetyczny. Następnie ma pokazać możliwe dla danego budynku rozwiązania i potencjał możliwości poprawy jakości energetycznej w poszczególnych obszarach przedsiębiorstwa.

Koszty za energię elektryczną w przedsiębiorstwie, stanowią istotny udział w pozycji ogólnych wydatków i bilansów finansowych firmy. Opłaty za energię nie są kosztami stałymi jakie przedsiębiorstwo winne ponosić za dany okres czasu i są uzależnione od ilości zużytej energii elektrycznej. W związku z tym można je modyfikować i czynnie wpłynąć na ich obniżenie. Niższe koszty energii to także większa konkurencyjność produktów.

SYSTEMY ISO 5001, czyli Systemy Zarządzania Energią

Istnieją różne metody prowadzenia czynnie zbilansowanej efektywności energetycznej w firmie. Przykładowo system zarządzania energią zgodny z normą ISO 50001 pozwala zobrazować jaka jest aktualna sytuacja firmy czyli bilans zużycia energii w historii firmy jak i obecnie, następnie jakie cele firma chce osiągnąć czyli oszacowanie zużywanej energii i jej zapotrzebowania oraz w jaki sposób to zrobić czyli ułożenie konkretnego planu działania, identyfikacja wskaźników wyniku energetycznego.

Można skorzystać także z zastosowania Cyklu Deminga, który pozwala dążyć do stałego ulepszania w tym przypadku efektywności energetycznej. Polega on na podzieleniu działania na konkretne poszczególne cykle i ułożenie planu według działań: zaplanuj, wykonaj, sprawdź, i popraw.

Do zaplanowania zaliczyć można np. zaangażowanie kierownictwa, politykę energetyczną, planowanie energetyczne czy też przegląd energetyczny. Do form wykonawczych np. szkolenie, dokumentację, komunikację, sterowanie operacyjne, projektowanie czy zakupy. W fazie sprawdzania może znaleźć się monitorowanie i raportowanie, ocena zgodności z prawem, audyt wewnętrzny, niezgodności czy nadzór nad zapisami. Do poprawienia zostają np. przegląd zarządzania, raport z przeglądu, rekomendacje i działania, działania korygujące i zapobiegające.

Przyszłość energetyczna

Zarządzanie energią to nie tylko zagwarantowanie zasilania, ale także monitorowanie działań, zakupy, koordynacja użytkowników, wyznaczanie celów i ich realizacja, pomiar i monitoring zużycia, analiza danych pomiarowych, optymalizacja wykorzystania czy też źródła energii odnawialnej.

Audyt wskaże także jaką ilość energii cieplnej możemy zaoszczędzić po termomodernizacji budynku. Czyli czynnościach takich jak ocieplenie budynku, uszczelnienie okien, zadaszenia czy drzwi lub izolacji innych uszkodzeń czy nieszczelności. Dzięki inwestycji w fotowoltaikę można także uzyskać ciepło mimo, że wytwarza ona energię elektryczną. Rozwiązaniem jest instalacja pompy ciepła, która pozwoli na ogrzanie niezbędnych obszarów. Są to zdecydowanie duże oszczędności, gdyż instalując panele fotowoltaiczne inwestujemy nie tylko w darmową energię elektryczną, ale i ogrzewanie po zainstalowaniu pompy ciepła.

Wdrożenie systemów zarządzania energią pozwala na stałe monitorowanie i działanie w aspekcie energetycznym danej firmy. Świadomość w jakim stopniu, w jakich działach firmy i urządzeniach energia zużywana jest w największej ilości daje pewnego rodzaju kontrolę nad sytuacją firmy, która angażuje nie tylko zarząd, ale również pracowników zajmujących się czynną poprawą efektywności energetycznej. Nowe działania motywują także do zwiększenia kompetencji pracowników, uruchomieniu ich potencjału i podniesienia poziomu firmy. Istotne jest także wdrożenie działań systematycznych, aniżeli tylko okresowych, co pozwoli utrzymać działalność na wysokim poziomie efektywności energetycznej firmy.