E-prąd – Twój Doradca Fotowoltaiczny

Czym są taryfy dla firm a szerzej taryfy w handlu energią wiem mało kto i tylko osoby się tym zajmujące zwracają uwagę na ten element obrotu energią.

 

Niezależnie od tego czy analizujemy zużycie małej, średniej czy dużej firmy warto zrozumieć czym jest taryfa energii elektrycznych i jakie są jej rodzaje. Wychodząc od najprostszej definicji taryfa energetyczna to, plan cenowy oferowany klientom firmowym przez sprzedawców energii elektrycznej. Zgrupowanie opcji zakupu energii dla firmy, pozwala wybrać dla siebie optymalny zakres usług jaki w tym przypadku związany jest ze sprzedażą energii elektrycznej jak i zmianą sprzedawcy energii dla firm. Znajomość własnej taryfy oraz dostępnych na rynku pozwala niekiedy zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt procent. Dodatkowo wiedza ta przyda się z pewnością przy zmianie sprzedawcy energii w czym kompleksowo doradzamy.

Potrzebujesz profesjonalnej porady? Skontaktuj się z nami:

[contact-form-7 id="5" title="Contact form 1"]

Czym są taryfy dla firm a szerzej taryfy w handlu energią wiem mało kto i tylko osoby się tym zajmujące zwracają uwagę na ten element obrotu energią.

 

Niezależnie od tego czy analizujemy zużycie małej, średniej czy dużej firmy warto zrozumieć czym jest taryfa energii elektrycznych i jakie są jej rodzaje. Wychodząc od najprostszej definicji taryfa energetyczna to, plan cenowy oferowany klientom firmowym przez sprzedawców energii elektrycznej. Zgrupowanie opcji zakupu energii dla firmy, pozwala wybrać dla siebie optymalny zakres usług jaki w tym przypadku związany jest ze sprzedażą energii elektrycznej jak i zmianą sprzedawcy energii dla firm. Znajomość własnej taryfy oraz dostępnych na rynku pozwala niekiedy zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt procent. Dodatkowo wiedza ta przyda się z pewnością przy zmianie sprzedawcy energii w czym kompleksowo doradzamy.

Metodologia podziału taryf energii elektrycznej dla firm zasadniczo sprowadza się do podstawowych elementów takich jak:

1. Napięcie odpowiadające taryfie:

Taryfa dla firm A, w której firma korzysta z wysokiego napięcia dostarczonego przez sprzedawcę energii elektrycznej
Taryfa dla firm B, w której firma korzysta ze średniego napięcia dostarczonego przez sprzedawcę energii elektrycznej
Taryfa dla firm C, w której firma korzysta z niskiego napięcia dostarczonego przez sprzedawcę energii elektrycznej

2. Wielkości firmy i jej zużycia energii elektrycznej:

Taryfa dla firmy A przewidziana jest dla największych przedsiębiorstw, które zużywają bardzo duże ilości energii, mają infrastrukturę do zmiany napięcia a ich specyfika działania jest charakterystyczna dla dużej energochłonności biznesu. Przykładem takich firm są duże fabryki, zakłady przemysłowe, huty czy stocznie. Co ciekawe taryfy A nie są regulowane przez URE a co za tym idzie ceny są ustalane w drodze negocjacji a ich udział w poborze prądu sięga 30%

Taryfa dla firmy B to duże przedsiębiorstwa, które odbierają średnie napięcie od sprzedawcy energii elektrycznej. Z tą taryfą firmową związane są z reguły fabryki, duże firmy produkcyjne, centra handlowe, obiekty sportowe i duże punkty gastronomiczne. Główny podział taryf firmowego uzależniony jest od pobory mocy średniego napięcia w przedziałach poniżej i powyżej 40KW.

I tak dla taryfy firmowej B poniżej 40kW wyróżniamy podział na strefy:

Taryfa dla firm B11 – jednostrefowa taryfa firmowa, której plan cenowy jest zawsze stały niezależnie od godziny czy dnia poboru.

Taryfa dla firm B12 – dwustrefowa taryfa firmowa, której plan cenowy zależny jest od godziny poboru oraz pory dnia. Generalnie w nocy i w środku dnia jest taniej.

Z kolei dla taryfy firmowej B powyżej 40kW wyróżniamy podział na trzy strefy:

Taryfa firmowa B21 – gdzie mamy tylko jedną strefę i stałą cenę energii dla firmy przez cały dzień

Taryfa firmowa B22 – w której kontraktowane są dwie strefy oferowane przez sprzedawcę energii dla firm. Podobnie jak w taryfie B12 cena energii elektrycznej zależna jest od pory dnia i godzin (noc i środek dnia to tańsza energia dla firmy).

Taryfa firmowa B23 – uwzględnia szczyty zapotrzebowania na energie elektryczną firmy i dzieli się na szczyt przedpołudniowy, popołudniowy oraz pozostałe godziny.

Taryfy dla firm z grupy B charakteryzują się indywidualnym podejściem do ceny. Dlatego warto jest zapoznać się z pełnym spektrum sprzedawców energii oferujących taryfy B11,B12,B21,B22 i B23. Z uwagi na duże zużycie i często wysokie wartości kontraktów ceny podlegają negocjacji a poszczególne warunki oferowane przez sprzedawców prądu dla firm mniej lub bardziej atrakcyjne. Eprad.pl doradza optymalne wybór i gwarantuje najlepsze warunki na rynku przy energetycznej Taryfie B .

Ostatnią grupą taryf a tym samym najliczniejszą są taryfy dla firm C. Plany cenowe z tej grupy energetycznych taryf firmowym obejmują swoich zakresem zarówno małe firmy jak i często duże organizacje, które z różnych powodów nie przeszły do taryfy B. Firmy w taryfie C odbierają niskie napięcie, natomiast moc umowna podobnie jak w taryfie B jest poniżej lub powyżej 40kW. A więc taryfa firmowa C dzieli się na:

Taryfy C o mocy umownej poniżej 40 kW to:

Taryfa dla firm C11 – w której przewidziana jest jedna strefa a tym samym stawka za energię elektryczną jest stała. Analogicznie do taryfy B11.

Taryfa dla firm C12 – odpowiednik taryfy B12, w której tańszy prąd dla firmy jest w godzinach nocnych i w środku dnia. Z tego wynika kolejny podział na taryfy C12a w której cena prądu zależna jest od szczytu i taryfy C12b uzależnionej od godzin dziennych i nocnych.

Taryfa dla firm C13 – gdzie wyróżniamy trzy strefy dzielące dobę na szczyty energetyczne przedpołudniowe, popołudniowe i pozostałe godziny.

W przypadkach taryf firmowych C11, C12 i C13 ważna jest świadomość wielkości poboru oraz charakterystyka zużycia energii w trakcie doby. To kluczowe wskaźniki przy wyborze taryfy dla firmy C.

Drugi podział uwzględniający moc umowną powyżej 40 kW przedstawia się następująco:

Taryfa firmowa C21 – tak samo jak w przypadku taryfy B21 i C11, umowa ze sprzedawcą energii dla firm przewiduje jedną stałą cenę prądu.

Taryfa firmowa C22 – wyróżnia dwie strefy w ujęciu godzinowym i dobowym. Tak samo jak w przypadku taryfy B22 i C12 taniej jest głównie w nocy i określony godzinach w środku dnia. A więc jak w przypadku taryfy C12A i C12B, w taryfie firmowe C22A i C22B rozróżniamy podziały na szczyt i poza szczytem oraz godziny dzienne i nocne.

Taryfa firmowa C23– w której kontraktujmy ceny energii za prąd dla firm uwzględniając szczyty przedpołudniowy, popołudniowy oraz pozostałe godziny, Odpowiednikiem tej taryfy dla firm są B23 i C13.

Ewenementem wśród Taryf firmowych jest taryfa c12w, która jest mocniej niż powyższe taryfy dla firm zindywidualizowana przez sprzedawców prądu i uwzględnia również zużycie weekendowe.

Podsumowując różnice w taryfach firmowych jak i dokonanie wyboru najważniejsze jest by wiedzieć:

1. Jaki jest zapotrzebowanie na energię w firmie
2. Jakie napięcie jest wymagane by firma mogła działać
3. Jaka jest godzinowa i dobowa charakterystyka zużycia energii w firmie

Mając powyższe informacje można samemu dokonać analizy wyboru taryfy lub zlecić ją doradcy energetycznemu takiemu jak eprad.pl.