E-prąd – Twój Doradca Fotowoltaiczny

POLITYKA PRYWATNOŚCI

STRONY INTERNETOWEJ EPRAD.PL ORAZ FANPAGE EPRĄD

 1. DANE OSOBOWE
 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest  Solutions4ad Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 11 NIP: 8522569424 REGON: 320817874, wpisana przez  Sąd Rejonowym Szczecin – Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000353174 prowadzące stronę internetową www.eprad.pl

Dane osobowe, które zbieramy na naszym Fanpage również przetwarzamy jako Administrator. Jednakże administratorem Państwa danych jest także Facebook Ireland Ltd., z uwagi na zawarcie przez Państwo umowy z nimi, która uprawnia do korzystania z FB.

 • Kontakt

Chcąc uzyskać informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, zapraszamy do kontaktu pod adresem: info@eprad.plInformujemy, że nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a we wszelkich kwestiach związanymi z Państwa danymi osobowymi można kontaktować się pod adresem info@eprad.pl

 • Źródło danych osobowych

Dane osobowe posiadamy bezpośrednio od Państwa. Przekazują je nam Państwo w momencie wizyty na naszej stronie poprzez zapisanie do newslettera lub wypełnienie formularza kontaktowego bądź  poprzez wizytę na naszym Fanpage EPRĄD

Wszelkie działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka. Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.

 • Podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora
 1. Przetwarzamy Państwa dane w celu:

 · obsługi zapytań mailowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A i F RODO (zgoda i uzasadniony prawnie interes administratora) – do czasu zakończenia korespondencji lub upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikającego z przepisów prawa,

·  obsługi zgłoszeń (formularz kontaktowy)  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO jeśli zapytanie  dotyczy możliwości/ chęci zawarcia współpracy z Partnerem Administratora i otrzymania od nich oferty, np. chęci użytkownika na skorzystanie z ich usług, – do czasu przekazania danych kontaktowych Partnerowi.

· rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO (uzasadniony prawnie interes administratora) – do czasu upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikającego z przepisów prawa,

·  w celu prowadzenia działań marketingowych przez Administratora– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO (uzasadniony prawnie interes administratora) do czasu wniesienia sprzeciwu albo usunięcia danych.

· jeśli wyrazisz zgodę, w celu prowadzenia działań marketingowych przez jego partnerów– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO – do czasu wycofania zgody, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po tym okresie na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu opisanego w poniższych punktach, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach archiwalnych lub zapewnienia rozliczalności,

· jeżeli wyrazisz zgodę, w celu przesyłania informacji handlowych o naszych produktach i usługach, promocjach, a także produktach i usługach współpracujących z nami podmiotów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (SMS, MMS, email) lub marketingu bezpośredniego wykonywanego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, tablet) na wskazany przez Państwa adres e-mail lub numer telefonu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO – do czasu wycofania zgody,

· w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO (uzasadniony prawnie interes administratora) – przez okres w jakim administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne,

· w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO (uzasadniony prawnie interes administratora) – do czasu upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikającego z przepisów prawa,

·jeśli wyrazisz zgodę, w celu zapisywania danych w plikach cookies i gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych na profilowanie  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO – do czasu wycofania zgody,

 · w celu realizacji funkcji portalu Facebook, takich jak „Lubię to”, obserwowanie, komentowanie, itp.- na podstawie  zgody użytkownika portalu (art. 6 ust. 1 lit. A RODO), wyrażona w sposób dorozumiany poprzez polubienie lub obserwowanie fanpage,  polubienie lub udostępnienie postów, pozostawienie komentarza, rekomendacji, recenzji, itp. Tę zgodę możecie Państwo odwołać w dowolnym czasie, kasując swoje komentarze, rekomendacje, recenzje, itp. bądź cofając polubienie, obserwowanie, udostępnienie, itp.

 • Przetwarzamy dane, które udostępniasz w ramach korzystania z Serwisu. Są to przede wszystkim dane identyfikacyjne podawane w formularzu kontaktowym:

·imię i nazwisko,

· adres e-mail,

·numer telefonu.

Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:

· identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);

· zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);

· inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne.

· treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji).

 • Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych.
 • Informujemy, że podczas korzystania z Serwisu może być uzyskiwany dostęp również automatycznie do danych przez pliki cookies („ciasteczka”) lub system Google Analytics zgodnie z informacją poniżej. Również zbieramy anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage-a.
 • Udzielona zgoda jest dobrowolna. Mogą ją Państwo cofnąć w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody, przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć wysyłając takie żądanie na adres: info@eprad.pl lub listownie na adres Administratora.

5.  Kategorie odbiorców Państwa danych osobowych

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom, z którymi Administrator współpracuje:

 • firmy energetyczne (Partner)
  • firmy fotowoltaiczne (Partner);
  • hostingodawca;
  • dostawcy usług informatycznych i technicznych oraz prawnych,
  • pracownicy Administratora,

Jednocześnie wszystkie podmioty wykonujące zobowiązania na rzecz Administratora zachowują najwyższą dbałość w zakresie ochrony danych osobowych. W oparciu o obowiązujące przepisy prawa Administrator może zostać zobligowany do przekazania Państwa danych osobowych organom publicznym, ze względu na ewentualnie prowadzone postępowania.

6. Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

7.Podejmowanie decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

Państwa dane nie są wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub wywołać dla Państwa inne podobne doniosłe skutki. W każdym przypadku, gdy dojdzie do zmiany sytuacji i rozpoczęcia zautomatyzowanego wykorzystywania Państwa danych, niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy.

 • Sprzeciw

Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania przez Administratora danych osobowych(Artykuł 21 RODO).

W dowolnym momencie Państwo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeśli pozostawiacie Państwo dane w formularzu kontaktowym na naszej stronie internetowej lub odwiedzacie naszą stronę internetową Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.  Profilowanie nie zwiększa ilości wyświetlanych reklam/wysyłanych informacji handlowych, a jedynie sprawia, że są one bardziej dobrane do Państwa potrzeb. Dzięki profilowaniu, na podstawie zebranych danych z urządzeń, takich jak otwierane strony partnerów w naszym serwisie internetowym, zapisane pliki cookies, a także przekazane nam dane osobowe, wyświetlane Państwu reklamy i wysyłane informacje handlowe (jeśli była wyrażona osobna zgodę na ich otrzymywanie) będą bardziej przydatne. Macie Państwo prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki a tym samym wyrażenie zgody na wykorzystywanie ciasteczek w tym celu lub jej cofnięcia.

 • Sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania oraz przeniesienie danych

Przysługujące Państwu uprawnienia względem Administratora:

a)         prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Państwa dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich oraz szeregu informacji (Artykuł 15 RODO). Aby skorzystać z tego prawa skontaktujcie się Państwo z Administratorem za pośrednictwem e-mail, na adres: info@eprad.pl.

b)         prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe (Artykuł 16 RODO). Aby skorzystać z tego prawa skontaktujcie się Państwo z Administratorem za pośrednictwem e-mail.

c)         prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych w wyszczególnionych okolicznościach (Artykuł 17 RODO):

 • jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • jeśli cofnęliście Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania tych danych,
 • jeśli został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania Pańskich danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe musza być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem dziecku usług społeczeństwa informacyjnego.
 • w takim wypadku Administrator bez zbędnej zwłoki ma obowiązek usunąć Państwa dane osobowe, chyba, że wystąpi jeden z wyjątków określony przepisami prawa. Aby skorzystać z tego prawa skontaktuj się z Administratorem za pośrednictwem e-mail.

d)         prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych w wyszczególnionych przypadkach (Artykuł 18 RODO):

 • gdy kwestionowane są prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych,
 • gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 •  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

e)         prawo do otrzymania przez Państwo danych osobowych Was dotyczących w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które dostarczyliście Państwo Administratorowi, oraz ma prawo do przesłania tych dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

a)      przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz

b)      przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe (Artykuł 20 RODO),

g)         prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jej danych osobowych, w tym profilowaniu (Artykuł 22 RODO).

h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO

Administrator danych osobowych umożliwia Państwu, korzystanie z wymienionych wyżej uprawnień na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych. W sytuacji wystąpienia przez Państwa z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Państwa uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 1. Jak długo dane są przechowywane?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel,  a nadto w szczególności:

• dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw w związku z wykonywaniem umowy

• wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych,

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom

• statystycznym, archiwizacyjnym, rozliczalności – jednakże maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonywania usługi pośrednictwa tj. po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

Dodatkowo Administrator zobligowany jest do przechowywania danych, przez okres, umożliwiający ewentualną kontrolę organom publicznym.  W przypadku toczącego się postępowania dot. roszczeń Państwa dane mogą być przetwarzane dłużej  do czasu prawomocnego zakończenia tego postepowania.

 1.  Dostęp do danych osób nieupoważnionych

Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.

 1. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.oraz rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 20.07.2020 r.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności i regulaminu strony, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e -mail: info@eprad.pl

 1. POLITYKA COOKIES

Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje ciasteczka. Przeglądarkę można ustawić w ten sposób, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele ciasteczek ułatwia korzystanie ze strony. Wyłączenie ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Państwa przeglądarce.

 1. Definicja

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez stronę i przechowywane na Państwa urządzeniach, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Użytkownika ze strony. Wykorzystywane przez stronę pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Użytkownika ze strony www.eprad.pl i służą do przechowywania informacji, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze strony www.

 • Do czego służą pliki cookies

Serwis internetowy EPRAD.PL wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

 1. identyfikacji Użytkowników jako nowych lub powracających do serwisu;
  1. zapamiętywania danych z wypełnionych formularzy kontaktowych;
  1. dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu do preferencji Użytkownika;
  1. optymalizacji korzystania ze strony internetowej Serwisu przez Użytkownika;
  1. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.
 • Kto ma dostęp do plików cookies

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

 • Czy za pomocą cookies pozyskiwane są informacje o Użytkownikach?

Za pomocą plików cookies są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do identyfikacji Użytkowników ani do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o nich. Jednak niektóre informacje w powiązaniu z danymi podanymi na stronie www.eprad.pl mogą się stać danymi osobowymi. 

W przypadku informacji zbieranych przez cookies mogących zostać powiązanych z konkretną osobą zastosowanie znajdują postanowienia polityki prywatności odnoszące się do Danych Osobowych, w szczególności praw osoby, której dane te dotyczą.

 • Ustawienia cookies.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkowników, przy czym każdy z Użytkowników może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.

 • Cookies a działanie strony www.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępu na stronie internetowej Sklepu.

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu Administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 • Identyfikacja zasobów.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 1. czas nadejścia zapytania,
  1. czas wysłania odpowiedzi,
  1. nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  1. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  1. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika– w przypadku, gdy   przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  1. informacje o przeglądarce Użytkownika,
  1.  informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Serwerem.