fbpx
loader

Wszystkie moduły fotowoltaicznej mają współczynnik temperaturowy.

Ogólna zasada mówi, że wraz ze wzrostem temperatury panelu słonecznego zmniejsza się jego moc wyjściowa.
Ogólnie rzecz biorąc, monokrystaliczne ogniwa słoneczne mają współczynnik temperaturowy -0,5% / ℃. Oznacza to, że monokrystaliczny panel słoneczny traci połowę jednego procenta swojej mocy z każdym stopniem wzrostu temperatury.
W celu unifikacji warunków testowych służących do określenia mocy wyjściowej modułów przyjmuje się dwa główne standardy:
STC ( Standard Test Conditions) uwzględniający
– Nasłonecznienie 1000W/m2
– Temperaturę Ogniw panelu 25 ℃
– Współczynnik masy powietrza 1,5 AM
NOCT (Normal Operating Cell Temperature) skupiający się na pracy ogniw w “normalnych” warunkach, czyli:
– nasłonecznienie 800W/m2
– temperatura otoczenia oświetlanego panelu 20 ℃
– współczynnik masy powietrza 1,5AM
– prędkość wiatru 1/ms

PRZYKŁAD dla Modułu Jolywood JW HD120N 340W (STC)
Moduły Jolywood charakteryzują się niższą niż średnia utratą mocy 0,5%/℃, która wynosi tylko 0,32%/℃ . Zakładając Maksymalna moc wyjściową na 340 W w module zainstalowanym na dachu nagrzanym do temperatury  50 stopni Celsjusza.

Stratę mocy panelu słonecznego można obliczyć w następujący sposób:

50 stopni C – 25 stopni C = 25 stopni C

25 °C x -0,32% = 8%

Dlatego strata mocy panelu = 8% x 340 W = 27,2 W.

Czyli moc modułu PV w powyższych warunkach = 312,8W

Spadek wydajności modułów fotowoltaicznych uwzględniając współczynnik temperaturowy STC

Dlaczego tak się dzieje w modułach fotowoltaicznych?

Panele fotowoltaiczne są wykonane z krzemu krystalicznego, dlatego im wyższa temperatura, tym niższa wydajność. Jest to nieodłączna właściwość krzemu. Zasada ta ma zastosowania również w produkcji komputerów, w których wentylatory chłodzą procesor i płytę główną, aby działały wydajniej.

W panelach fotowoltaicznych ( np. ZNShine lub Jolywood) moc spada, ponieważ spada napięcie ogniwa. Dzieje się tak, mimo że wytwarzanie prądu wzrasta. W rzeczywistości wzrost ten nie kompensuje spadków napięcia. Dlatego mamy ogólny spadek mocy.

Podsumowanie i rekomendacja dla farm fotowoltaicznych.

Podsumowując Współczynnik temperaturowy jest parametrem potrzebnym do obliczenia tej straty mocy i zwykle waha się między -0,32 a 0,5% / ° C. Oznacza to, że każde 10 ° C nadwyżki skutkuje spadkiem mocy modułu od 3,2% do 5%. W przypadku małych instalacji dla zastosowania domowego, jest to istotny ale nie krytyczny współczynnik wpływający na decyzję wyboru modułu PV. Natomiast na skalę biznesową w inwestycjach w farmy PV i elektrownie fotowoltaiczne jest to bardzo ważny czynnik wpływający istotnie na opłacalności inwestycji oraz późniejsze zyski. Dlatego, też dla dużych instalacji od 30 kWp warto wybrać moduły Jolywood. Natomiast w przypadku bardzo dużych instalacji pracujących w wysokich temperaturach jest to wręcz niezbędne.