E-prąd – Twój Doradca Fotowoltaiczny

Współczynnik Temperatury w Fotowoltaice

E-prąd - Twój Doradca Fotowoltaiczny | Współczynnik Temperatury w Fotowoltaice

Współczynnik temperaturowy w fotowoltaice

Ogólna zasada mówi, że wraz ze wzrostem temperatury panelu słonecznego zmniejsza się jego moc wyjściowa.
Ogólnie rzecz biorąc, monokrystaliczne ogniwa słoneczne mają współczynnik temperaturowy -0,5% / ℃. Oznacza to, że monokrystaliczny panel słoneczny traci połowę jednego procenta swojej mocy z każdym stopniem wzrostu temperatury.
W celu unifikacji warunków testowych służących do określenia mocy wyjściowej modułów przyjmuje się dwa główne standardy:
STC ( Standard Test Conditions) uwzględniający
– Nasłonecznienie 1000W/m2
– Temperaturę Ogniw panelu 25 ℃
– Współczynnik masy powietrza 1,5 AM
NOCT (Normal Operating Cell Temperature) skupiający się na pracy ogniw w “normalnych” warunkach, czyli:
– nasłonecznienie 800W/m2
– temperatura otoczenia oświetlanego panelu 20 ℃
– współczynnik masy powietrza 1,5AM
– prędkość wiatru 1/ms

E-prąd - Twój Doradca Fotowoltaiczny | Współczynnik Temperatury w Fotowoltaice

PRZYKŁAD dla Modułu Jolywood JW HD120N 340W (STC)
Moduły Jolywood charakteryzują się niższą niż średnia utratą mocy 0,5%/℃, która wynosi tylko 0,32%/℃ . Zakładając Maksymalna moc wyjściową na 340 W w module zainstalowanym na dachu nagrzanym do temperatury  50 stopni Celsjusza.

Stratę mocy panelu słonecznego można obliczyć w następujący sposób:

50 stopni C – 25 stopni C = 25 stopni C

25 °C x -0,32% = 8%

Dlatego strata mocy panelu = 8% x 340 W = 27,2 W.

Czyli moc modułu PV w powyższych warunkach = 312,8W

E-prąd - Twój Doradca Fotowoltaiczny | Współczynnik Temperatury w Fotowoltaice
Spadek wydajności modułów fotowoltaicznych uwzględniając współczynnik temperaturowy STC

Dlaczego tak się dzieje w modułach fotowoltaicznych?

Panele fotowoltaiczne są wykonane z krzemu krystalicznego, dlatego im wyższa temperatura, tym niższa wydajność. Jest to nieodłączna właściwość krzemu. Zasada ta ma zastosowania również w produkcji komputerów, w których wentylatory chłodzą procesor i płytę główną, aby działały wydajniej.

W panelach fotowoltaicznych ( np. ZNShine lub Jolywood) moc spada, ponieważ spada napięcie ogniwa. Dzieje się tak, mimo że wytwarzanie prądu wzrasta. W rzeczywistości wzrost ten nie kompensuje spadków napięcia. Dlatego mamy ogólny spadek mocy.

Podsumowanie i rekomendacja dla farm fotowoltaicznych.

Podsumowując Współczynnik temperaturowy jest parametrem potrzebnym do obliczenia tej straty mocy i zwykle waha się między -0,32 a 0,5% / ° C. Oznacza to, że każde 10 ° C nadwyżki skutkuje spadkiem mocy modułu od 3,2% do 5%. W przypadku małych instalacji dla zastosowania domowego, jest to istotny ale nie krytyczny współczynnik wpływający na decyzję wyboru modułu PV. Natomiast na skalę biznesową w inwestycjach w farmy PV i elektrownie fotowoltaiczne jest to bardzo ważny czynnik wpływający istotnie na opłacalności inwestycji oraz późniejsze zyski. Dlatego, też dla dużych instalacji od 30 kWp warto wybrać moduły Jolywood. Natomiast w przypadku bardzo dużych instalacji pracujących w wysokich temperaturach jest to wręcz niezbędne.

Informacje kontaktowe

Sprzedaż i dystrybucja komponentów fotowoltaicznych

Sprzedażą i dystrybucją w formułach:

  • EPC — generalny wykonawca inwestycji fotowoltaicznych
  • Dystrybutor w Polsce — sprzedaż paletowa i kontenerowa
  • Broker Fotowoltaiczny- pośrednictwo w zakupie bezpośrednio u producenta

Kontakt

zapytania ogólne

kontakt@eprad.pl

sprzedaż i dystrybucja

Jacek Serwin
e-mail: j.serwin@eprad.pl
tel. 793 416 519

Pozostałe Artykuły

Promowany Panel Fotowoltaiczny

710W Mysolar HJT Half-cut, bifacial, glass-glass.