fbpx
loader

Jak dobrać falownik fotowoltaicznych do dużych paneli słonecznych?

Zielona rewolucja i ograniczanie emisji CO2 czy to odgórne jak porozumienia międzynarodowe (Paryskie czy Glasgow), deklaracje Państw czy od dolne spowodowane czynnikami ekonomicznymi (cena energii) lub ideologicznymi (ochrona planety i klimat) napędza rozwój fotowoltaiki. Dynamika rozwoju paneli fotowoltaicznych sprowadza się do:

 • wzrostu wielkości paneli,
 • wzrostu mocy modułów pv,
 • nowych technologii produkcji paneli fotowoltaacznych (n-type, perovskite czy HJT) fotowoltaicznego,
 • nowych wielkości ogniw krzemowych 182mm i 210mm.
W artykule tym szczególną uwagę zwrócimy właśnie na wielkość i właściwości ogniw paneli fotowoltaicznych oraz ich relacje z falownikami fotowoltaicznymi. Relacja ta pozwoli na odpowiedź: jak dobrać inwerter fotowoltaicznych do nowych (o dużej mocy) paneli PV.

Nowe panele fotowoltaiczne o dużej mocy >500W i 600W.

Producenci paneli fotowoltaicznych prześcigają się w osiągnięciu największej mocy paneli fotowoltaicznych, czego wynikiem jest przekroczenie 500W w 2021 roku. 2022 roku będzie stał pod znakiem >600W mocy osiąganej przez moduły fotowoltaiczne. Każdy liczący się producent paneli fotowoltaicznych PERC i nType ma w swojej ofercie panele fotowoltaiczne od dużej mocy. Za plecami TIER I wyrastają, również nowi gracze z unikalnymi propozycjami. Przykładem jest MySolar serii Gold PERC MONO, który to producent oferuje :

 • Unikatową technologię Shingled 
 • Bifacial 
 • Glass Glass
 • w mocach od 650W do aż 670W
 • Najdłuższa gwarancja na rynku 30 lat na produkt i 30 lat na produkcje 
 • ponad 90% wyjściowej mocy po 30 latach to również wynik znacznie ponad średnią 
 •  

Panele Fotowoltaiczne z ogniwami 182mm >500W

Ogniwa krzemowe używane do produkcji paneli fotowoltaicznych mają swoje standardy, którym jest np. wymiar. Do niedawna obowiązującymi standardowymi rozmiarami ogniw fotowoltaicznych były M5 165mm i M6 166mm. By zwiększyć zarówno moc jak i wielkość modułów opracowano dwa nowe standardy ogniw M10 182mm i M12 210mm. Rok 2022 będzie charakteryzował się dominacją tych dwóch standardów, dzięki czemu moduły zwiększając moc nie zwiększą relatywnie swojej wielkości. Oznacza, to że zwiększając ilość ogniw fotowoltaicznych 120 lub 144, rozmiar moduły PV ulegnie nieznacznej zmiany natomiast moc będzie mogła być znacząco większa w przeliczeniu na Waty.

Możliwe będzie również, wdrożenie do masowej produkcji paneli fotowoltaicznych 660W (mysolar) z 414 ogniwami w technologii shingled.

Ogniwa fotowoltaiczne 182mm a falowniki stringowe?

Charakterystyczną cechą paneli fotowoltaicznych z ogniwami 182mm(M10) jest wyższe napięcie Voc~50V i niższe natężenie  Isc~13.5A w stosunku do Voc~40V i Isc~18A w ogniwach 210mm(M12). Podana zależność wymusza na producentach falowników fotowoltaicznych (Kehua, Growatt czy Huawei) a tym samym na ekipach montażowych nowe rozwiązania, by spełnić wyższe wymogi dla napięcia i natężenia DC z modułów PV. Najprostszym rozwiązaniem jest użycie jednego stringu a natężenie liczyć na cały MPPT inwertera a nie pojedynczy string. Takie rozwiązanie przyjęła Kehua Tech czy Growatt, w przypadku których należy projektować instalacje per MPPT a nie per string.

Nowe panele fotowoltaiczne 210mm o dużej mocy. Jak połączyć z falownikiem stringowym?

Podobnie jak w przypadku ogniw 182mm tak ogniwa fotowoltaiczne M12 210mm, mają pewną charakterystykę prądowo napięciową, która wymusza inne projektowanie instalacji fotowoltaicznych. Wysokie natężenie prądu w modułach z ogniwami 210mm

Montaż instalacji fotowoltaicznej- gwarancja

Jest to gwarancja, której udziela firma monterska. Natomiast okres trwania tej gwarancji zależy od danej firmy i mieści się w zakresie od 2 do 15 lat. Z całą pewnością gwarancja ta obejmuje najczęściej takie usterki jak:

 • nieprawidłowość montażu inwertera/falownika lub konstrukcji montażowej,
 • problemy z okablowaniem,
 • niepoprawnie działające zabezpieczenia  elektryczne,
 • itp.

Ranking paneli fotowoltaicznych we względu na czas udzielanej gwarancji 

Mysolar
Akcome
Jolywood
HUASUN
Jinergy
RISEN
ZnShine
Gwarancja na moc
30 lat
Moc po 30 latach
90,75%
90%
87,4%
88%
85,9%
85%
83%
Gwarancja na produkt
30 lat
25 lat
15 lat
12 lat
12 lat na gruncie, 15 lat na dachu
Gwarant
CHUBB
Solarif
Munich RE
-
-
-
Munich RE
Moduły fotowoltaiczne- gwarancja na produkt

Najdłuższą gwarancję na produkt, bo aż 30 lat udziela producent Mysolar, który produkuje panele fotowoltaiczne w technologii Shingled dostępne również w wersji bifacial. Technologia Shingled to sposób łączenia ogniw fotowoltaicznych, dzięki któremu posiadamy większą powierzchnię produkcji energii z paneli. 

Warto zauważyć, że tak długim okresem gwarancji na produkt wyróżniają się panele fotowoltaiczne HJT , które są wykonane w technologii Bifacial i produkują dodatkowo ok. 30%  energii. Wynika to z faktu, że w panelach bifacialnych  produkcja energii odbywa się dwustronnie. Panele bifacial najczęściej dostępne są w wersji glass-glass, czyli podwójnie szklone. Moduły fotowoltaiczne HJT (heterozłącza) posiadają najczęściej 25 lat gwarancji na produkt. W związku z czym panele są najchętniej wybierane nie tylko ze względu na najnowocześniejszą technologii, ale również okres gwarancji na produkt.

Natomiast Akcome gwarantuje aż 25 lat gwarancji, co w porównaniu z innymi producentami stawia ich panele na wysokim miejscu nie tylko ze względu na ich technologię ale również okres gwarancyjny na produktu.

Producenci tacy jak HUASUN, Jolywood czy ZnShine(tylko w przypadku paneli na dachu) oferują tylko 15 lat gwarancji na produkt. W porównaniu z producentami takimi jak Mysolar czy Akcome jest to prawie o połowę krótszy okres gwarancyjny.

Moc paneli fotowoltaicznych- gwarancja

W przypadku wszystkich producentów natomiast gwarancja na moc paneli fotowoltaicznych  jest taka sama i wynosi 30 lat. Warto zauważyć, że roczny spadek mocy w przypadku paneli HJT wynosi tylko ok. 0,24%. Reasumując wartość mocy szczytowej po 30 latach eksploatacji w przypadku paneli HJT jest wysoka i wynosi około 90% początkowej mocy.

Dodatkowo producenci tacy jak ZnShine i Jolywood korzystają z usług firmy reasekuracyjnej jaką jest Munich RE. Natomiast producent Akcome korzysta z usług firmy reasekuracyjnej Solarif. Niewątpliwie producenci korzystają z usług firm reasekuracyjnych w celu przedłużenia i lub rozszerzenia ubezpieczenia.

Firmy reasekuracyjne- gwarant

Reasekuracja to umowa na mocy, której jeden zakład ubezpieczeń, w przypadku paneli fotowoltaicznych producent, odstępuje całość lub część ubezpieczonego ryzyka bądź grupy ubezpieczonych ryzyk określonego rodzaju wraz z odpowiednią częścią składek innemu zakładowi ubezpieczeń. W związku z czym umowa ta służy przede wszystkim przedłużeniu i rozszerzeniu ubezpieczenia.

Natomiast Gwarant to zobowiązanie producenta do bezpłatnej naprawy lub wymiany wyrobu na inny, w razie gdyby w określonym czasie ujawniły się w nim jakieś wady.

W przypadku instalacji fotowoltaicznej firmy reasekuracyjne zapewniają dodatkowe ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych.

Munich RE

To niemiecka międzynarodowa firma ubezpieczeniowa. Jest jednym z czołowych dostawców rozwiązań w zakresie reasekuracji, ubezpieczeń podstawowych i ryzyka ubezpieczeniowego na świecie. Niewątpliwie ubezpieczyciel zapewnia część ryzyka pokrywanego przez firmy ubezpieczeniowe i zapewnia doradztwo w zakresie działalności ubezpieczeniowej. Firma zapewnia ochronę reasekuracyjną m.in. na życie, zdrowie, wypadki, transport, lotnictwo, inżynierię, przestrzeń kosmiczną oraz pożarnictwo. Niewątpliwie z usług Munich Re korzystają m.in. tacy producenci paneli fotowoltaicznych jak ZnShine czy Jolywood.

Solarif Group

Jest niezależnym doradcą na całym świecie w każdym aspekcie branży fotowoltaicznej. Kompleksowa oferta ubezpieczeń, zapewniania jakości, dopasowywania i finansowania projektów. W związku z czym ubezpieczenie firmy Solarif skierowane jest przede wszystkim do właścicieli elektrowni fotowoltaicznych, producentów, instalatorów, deweloperów, inwestorów. Znaną marką paneli fotowoltaicznych HJT, korzystającą z usług firmy Solarif jest producent Akcome.

PICC Reinsurance Co., Ltd.

To profesjonalną firmą reasekuracyjną założoną w lutym 2017r. z kapitałem zakładowym 4 miliardów juanów. Niewątpliwie zakres działalności spółki obejmuje reasekurację ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych, reasekurację ubezpieczeń osobowych i zdrowotnych, działalność doradczą związaną z reasekuracją oraz działalność związaną z wykorzystaniem funduszy ubezpieczeniowych dozwoloną przez krajowe przepisy ustawowe i wykonawcze.

CHUBB

To największa notowana na giełdzie spółka specjalizująca się w ubezpieczeniach majątkowych i wypadkach, obsługującą konsumentów i firmy każdej wielkości tradycyjnymi i specjalistycznymi produktami ubezpieczeniowymi oraz wiodącymi w branży usługami w zakresie roszczeń i inżynierii ryzyka. Natomiast z usług firmy korzysta producent My Solar.

Serwis paneli fotowoltaicznych

Mimo tego, że instalacja fotowoltaiczna działa bezobsługowo czasami potrzebuje serwisu. Serwis należy wykonywać, kiedy zauważymy niepokojące symptomy pracy instalacji fotowoltaicznej takie jak np. :

 • spadki mocy,
 • wzrost kosztu energii elektrycznej,
 • widoczne rysy,
 • poluzowania,
 • pęknięcia,
 • głośną pracę inwertera.

Serwisowanie instalacji PV ma na celu sprawdzenie jej pracy, aby wykluczyć ewentualne nieprawidłowości. Dzięki, czemu instalacja będzie pracowała bezawaryjnie i efektywnie przez wiele lat.

Niektóre firmy montażowe wymagają corocznego serwisu instalacji PV, w celu utrzymania gwarancji.

Przegląd instalacji PV

Niewątpliwie należy pamiętać, że przegląd instalacji fotowoltaiczne musi być wykonywany przez wykwalifikowanych specjalistów. Z pewnością wykonanie serwisu samemu, może przyczynić się do utraty gwarancji. 

Czynności przeglądowe to między innymi:

 • wizualna kontrola stanu paneli fotowoltaicznych, inwertera, konstrukcji montażowej oraz okablowania,
 • pomiar parametrów elektrycznych,
 • kontrola paneli kamerą termowizyjną,
 • sprawdzenie stanu zabezpieczeń ntykorozyjnych.
 • kontrola mocowań,
 • sprawdzenie zabezpieczeń AC i DC,
 • kontrola czystości modułów fotowoltaicznych,
 • sprawdzenie pracy inwertera.
Z pewnością zgodnie z przepisami przegląd instalacji fotowoltaicznej powinien być wykonywany minimum raz na 5 lat. 

Informacje kontaktowe 

Sprzedaż i dystrybucja paneli fotowoltaicznych

Sprzedażą i dystrybucją w formułach:

 • EPC — generalny wykonawca inwestycji fotowoltaicznych
 • Dystrybutor w Polsce — sprzedaż paletowa i kontenerowa
 • Broker Fotowoltaiczny- pośrednictwo w zakupie bezpośrednio u producenta

Kontakt

zapytania ogólne

kontakt@eprad.pl

sprzedaż i dystrybucja

Jacek Serwin
e-mail: j.serwin@eprad.pl
tel. 793 416 519