fbpx
loader

Panele fotowoltaiczne- gwarancje

Z roku na rok zainteresowanie fotowoltaika wzrasta. Warto zauważyć , że jest to spowodowane nie tylko pojawieniem się coraz nowszej technologii paneli PV i ich malejącej ceny, chęci ochrony środowiska, ale także wzrostem cen energii elektrycznej. W wyniku czego fotowoltaika staje się najczęściej wybieranym Odnawialne Źródło Energii. O czym należy pamiętać szukając paneli fotowoltaicznych aby służyły długie lata? Powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na kilka istotnych kwestii takich jak:

  • technologia w jakiej zostały wykonane panele,
  • gwarancje paneli fotowoltaicznych na produkt oraz moc,
  • parametry pracy modułu fotowoltaicznego.
 W artykule tym szczególną uwagę zwrócimy na gwarancje paneli fotowoltaicznych.

Gwarancje paneli fotowoltaicznych

Z pewnością gwarancja ma na celu zapewnienie użytkownikom instalacji fotowoltaicznej gwarancji najwyższej jakości komponentów fotowoltaicznych w niej użytych. Jeśli użytkownik stwierdzi, że otrzymany produkt nie spełnia wymagań i jakości określonych w warunkach gwarancji, wówczas może oddać produkt na gwarancję. Przede wszystkim należy pamiętać jednak, że każdy producent posiada inne warunki gwarancji, które są szczegółowo opisane w ograniczonych warunkach gwarancji. Gwarancje, z którymi możemy się spotkać w przypadku instalacji fotowoltaicznych to gwarancja na : 

Rodzaje gwarancji na panele fotowoltaiczne: 

Gwarancja na produkt

W przypadku paneli fotowoltaicznych gwarancje na produkt udzielane są przez producenta na wady materiałowe i wykonawcze, które mają wpływ na funkcjonalność modułu fotowoltaicznego w normalnych zastosowaniach, instalacji, użytkowaniu i warunkach obsługi określonych w standardowej dokumentacji produktu. Okres ten w zależności od producenta obejmuje od 10 do 30 lat jak np. w przypadku paneli firmy MYSOLAR.  Producenci modułów fotowoltaicznych gwarantują, że produkt zachowa swoją integralność mechaniczną i stabilność zgodnie z zatwierdzonymi metodami opisanymi w instrukcji instalacji. Należy pamiętać, że gwarancja na produkt nie obejmuje najczęściej uszkodzeń, które zostały spowodowane ścieraniem, niewłaściwym montażem i użytkowaniem, celowym uszkodzeniem lub naprawy wykonane przez osoby nieuprawnione.  

Niewątpliwie większość producentów paneli fotowoltaicznych załącza instrukcje ich montażu. Panele powinny być zamontowane zgodnie z wytycznymi producenta, aby nie utraciły swojej gwarancji.

Gwarancja na moc paneli fotowoltaicznych

Natomiast gwarancja na moc jest to okres gwarancyjny, który producent paneli fotowoltaicznych udziela jak sama nazwa mówi na jego moc. Bezsprzecznie producent zapewnia użytkownika, że moduł fotowoltaiczny zachowa wysoką moc znamionową po wieloletnim okresie eksploatacji. Gwarancja na moc paneli fotowoltaicznych udzielana jest zazwyczaj od 25 do 30 lat. Z pewnością okres ten jest zapewnieniem, że przy prawidłowej eksploatacji panele fotowoltaiczne zachowają swoją moc szczytową określoną w karcie produktu na koniec roku eksploatacji. Procentowa wartość mocy nominalnej ogniw fotowoltaicznych z zależności od producenta wynosi od 80 do nawet 90% początkowej mocy znamionowej.

Montaż instalacji fotowoltaicznej- gwarancja

Jest to gwarancja, którą udziela firma monterska. Natomiast okres trwania tej gwarancji zależy od danej firmy i mieści się w zakresie od 2 do 15 lat. Gwarancja ta obejmuje najczęściej takie usterki jak:

  • nieprawidłowość montażu inwentera/falownika lub konstrukcji montażowej,
  • problemy z okablowaniem,
  • nieprawidłowo działające zabezpieczenia  elektryczne,
  • itp.

Ranking paneli fotowoltaicznych we względu na czas udzielanej gwarancji 

Mysolar
Akcome
Jolywood
HUASUN
Jinergy
RISEN
ZnShine
Gwarancja na produkt
30 lat
25 lat
15 lat
15 lat
12 lat
12 lat
12 lat na gruncie, 15 lat na dachu
Gwarancja na moc
30 lat
Moc po 30 latach
90,75%
90%
87,4%
88%
85,9%
85%
83%
Gwarant
CHUBB
Solarif
Munich RE
-
-
-
Munich RE
Gwarancja na produkt

Najdłuższą gwarancję na produkt, bo aż 30 lat udziela producent Mysolar, który produkuje panele fotowoltaiczne w technologii Shingled dostępne również w wersji bifacial. Technologia Shingled to sposób łączenia ogniw fotowoltaicznych, dzięki któremu posiadamy większą powierzchnię produkcji energii z paneli. 

Warto zauważyć, że tak długim okresem gwarancji na produkt wyróżniają się panele fotowoltaiczne HJT , które są wykonane w technologii Bifacial i produkują dodatkowo ok. 30%  energii. Wynika to z faktu, że w panelach bifacialnych  produkcja energii odbywa się dwustronnie. Panele bifacial najczęściej dostępne są w wersji glass-glass, czyli podwójnie szklone. Moduły fotowoltaiczne HJT (heterozłącza) posiadają najczęściej 25 lat gwarancji na produkt. W związku z czym panele są najchętniej wybierane nie tylko ze względu na najnowocześniejszą technologii, ale również okres gwarancji na produkt.

Natomiast Akcome gwarantuje aż 25 lat gwarancji, co w porównaniu z innymi producentami stawia ich panele na wysokim miejscu nie tylko ze względu na ich technologię ale również okres gwarancyjny na produktu.

Producenci tacy jak HUASUN, Jolywood czy ZnShine(tylko w przypadku paneli na dachu) oferują tylko 15 lat gwarancji na produkt. W porównaniu z producentami takimi jak Mysolar czy Akcome jest to prawie o połowę krótszy okres gwarancyjny.

Gwarancja na moc

Natomiast gwarancja na moc paneli fotowoltaicznych w przypadku wszystkich producentów jest taka sama i wynosi 30 lat. Warto zauważyć, że roczny spadek mocy w przypadku paneli HJT wynosi tylko ok. 0,24%. Reasumując wartość mocy szczytowej po 30 latach eksploatacji w przypadku paneli HJT  jest wysoka i wynosi około 90% początkowej mocy.

Dodatkowo producenci tacy jak ZnShine i Jolywood korzystają z usług firmy reasekuracyjnej jaką jest Munich RE. Natomiast producent Akcome korzysta z usług firmy reasekuracyjnej Solarif. Niewątpliwie producenci korzystają z usług firm reasekuracyjnych w celu przedłużenia i rozszerzenia ubezpieczenia.

Firmy reasekuracyjne- gwarant

Reasekuracja to umowa na mocy, której jeden zakład ubezpieczeń, w przypadku paneli fotowoltaicznych producent, odstępuje całość lub część ubezpieczonego ryzyka bądź grupy ubezpieczonych ryzyk określonego rodzaju wraz z odpowiednią częścią składek innemu zakładowi ubezpieczeń. W związku z czym umowa ta służy przede wszystkim przedłużeniu i rozszerzeniu ubezpieczenia.

Natomiast Gwarant to zobowiązanie producenta do bezpłatnej naprawy lub wymiany wyrobu na inny, w razie gdyby w określonym czasie ujawniły się w nim jakieś wady.

W przypadku instalacji fotowoltaicznej firmy reasekuracyjne zapewniają dodatkowe ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych.

Munich RE to niemiecka międzynarodowa firma ubezpieczeniowa. Jest jednym z czołowych dostawców rozwiązań w zakresie reasekuracji, ubezpieczeń podstawowych i ryzyka ubezpieczeniowego na świecie. Niewątpliwie ubezpieczyciel zapewnia część ryzyka pokrywanego przez firmy ubezpieczeniowe i zapewnia doradztwo w zakresie działalności ubezpieczeniowej. Firma zapewnia ochronę reasekuracyjną m.in. na życie, zdrowie, wypadki, transport, lotnictwo, inżynierię, przestrzeń kosmiczną oraz pożarnictwo. Z usług Munich Re korzystają m.in. tacy producenci paneli fotowoltaicznych jak ZnShine czy Jolywood.

Solarif Group jest niezależnym doradcą na całym świecie w każdym aspekcie branży fotowoltaicznej. Kompleksowa oferta ubezpieczeń, zapewniania jakości, dopasowywania i finansowania projektów. W związku z czym ubezpieczenie firmy Solarif skierowane jest przede wsyztskim do właścicieli elektrowni fotowoltaicznych, producentów, instalatorów, deweloperów, inwestorów. Znaną marką paneli fotowoltaicznych HJT, korzystającą z usług firmy Solarif jest producent Akcome.

PICC Reinsurance Co., Ltd. jest profesjonalną firmą reasekuracyjną założoną w lutym 2017r. z kapitałem zakładowym 4 miliardów juanów. Zakres działalności spółki obejmuje reasekurację ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych, reasekurację ubezpieczeń osobowych i zdrowotnych, działalność doradczą związaną z reasekuracją oraz działalność związaną z wykorzystaniem funduszy ubezpieczeniowych dozwoloną przez krajowe przepisy ustawowe i wykonawcze.

CHUBB to największa notowana na giełdzie spółka specjalizująca się w ubezpieczeniach majątkowych i wypadkach, obsługującą konsumentów i firmy każdej wielkości tradycyjnymi i specjalistycznymi produktami ubezpieczeniowymi oraz wiodącymi w branży usługami w zakresie roszczeń i inżynierii ryzyka. Natomiast z usług firmy korzysta producent My Solar.

Serwis paneli fotowoltaicznych

Mimo tego, że instalacja fotowoltaiczna działa bezobsługowo czasami potrzebuje serwisu. Serwis należy wykonywać, kiedy zauważymy niepokojące symptomy pracy instalacji fotowoltaicznej takie jak np. spadki mocy, widoczne uszkodzenia takie jak rysy, poluzowania itp. Niektóre firmy montażowe wymagają corocznego serwisu instalacji PV, w celu utrzymania gwarancji.

Informacje kontaktowe 

Sprzedaż i dystrybucja paneli fotowoltaicznych

Sprzedażą i dystrybucją w formułach:

  • EPC — generalny wykonawca inwestycji fotowoltaicznych
  • Dystrybutor w Polsce — sprzedaż paletowa i kontenerowa
  • Broker Fotowoltaiczny- pośrednictwo w zakupie bezpośrednio u producenta

Kontakt

zapytania ogólne

kontakt@eprad.pl

sprzedaż i dystrybucja

Jacek Serwin
e-mail: j.serwin@eprad.pl
tel. 793 416 519