E-prąd – Twój Doradca Fotowoltaiczny

Program “Zielony Transport Publiczny”

zielony transport publiczny

W ramach wsparcia elektromobilności i ochrony środowiska powstał priorytetowy program wsparcia finansowego. Tym razem dotycząc on transportu.

Kto może skorzystać z programu?

  • operatorzy transportu publicznego
  • firmy leasingujące autobusy (jest to nową opcją zwiększającą grono odbiorców projektu).

Program “Zielony Transport Publiczny” organizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Od 4 stycznia 2021 roku samorządy mogą składać wniosek o dotację w programie „Zielony Transport Publiczny” na zakup zeroemisyjnych lub niskoemisyjnych autobusów elektrycznych, autobusów wodorowych oraz trolejbusów. Nabór wniosków ma charakter ciągły i odbywa się drogą elektroniczną. Jest to duża szansa dla jednostek samorządu terytorialnego zarówno w większych miastach jak i w tych mniejszych i średnich.

Cel i budżet programu "Zielony Transport Publiczny"

Celem programu jest przede wszystkim zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wytwarzanych w transporcie publicznym poprzez spalanie paliw.

Ograniczenie emisji CO2, ograniczenie pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów czyli cząsteczek PM10, ograniczenie emisji tlenków azotu.

Zmniejszenie wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie wpływa w dużym stopniu na rozwój elektromobilności. A to zwiększa ochronę środowiska naturalnego i sprzyja ewolucji transportu w stronę zeroemisyjności. Zmniejszenie emisyjności transportu w efekcie prowadzi do budowy nowego rynku transportu publicznego.

Budżet jaki został przeznaczony na program Zielony Transport Publiczny” wynosi aż 1 300 000 000 zł. Jest to duże wsparcie dla budżetu jednostek terytorialnych, zwłaszcza w czasie odbudowy gospodarki. Inwestując w wymianę taboru autobusowego samorząd realnie nie powinien ponieść większych kosztów, aniżeli w przypadku zakupu tradycyjnego autobusu. Celem dofinansowania jest więc pokrycie różnicy pomiędzy kosztami autobusu elektrycznego a tradycyjnego spalinowego. Wsparcie jest udzielane w postaci dotacji lub pożyczki, gdzie na dotację przeznaczono 1 100 000 000 zł, a na pożyczki 200 000 000 zł. Wartość dofinansowania dotyczy 80% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku dotacji na autobusy wodorowe poziom dofinansowania sięga aż 90% kosztów kwalifikowanych. Duży budżet przeznaczony na ten projekt zwiększa dostęp do środków przeznaczonych na transport zeroemisyjny i niskoemisyjny. Poza kosztami nabycia kwalifikowane są także koszty leasingu, co zwiększa zasięg projektu i grono zainteresowanych  projektem odbiorców. Wliczanie do kosztów kwalifikowanych kosztów leasingu jest nową praktyką wprowadzaną w programach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program ten jest dużym impulsem do odbudowy gospodarki i wpisuje się także w politykę energetyczną Polski do roku 2040, w której ważnym elementem jest dążenie do zmniejszenia zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery i uzyskanie czystszego, lepszej jakości powietrza.

„Zielony Transport Publiczny” - ważne daty i zakres programu

Planowane są trzy nabory programu.

  • Pierwszy rozpoczął się już 4 stycznia 2021 roku, a zakończy się 15 grudnia 2021 roku.
  • Drugi nabór zaplanowany jest na okres od 3 stycznia 2022 roku do 15 grudnia 2022 roku.
  • Trzeci nabór przypada od 2 stycznia 2023 roku do 15 grudnia 2023 roku.

Warto zaznaczyć, iż największy poziom dofinansowania odbędzie się w pierwszym naborze, natomiast w pozostałych poziom ten ulegnie zmniejszeniu do 70% kosztów kwalifikowanych w drugim naborze oraz 60% kosztów kwalifikowanych w trzecim naborze. Wyjątkiem są dofinansowania na autobusy wodorowe. Tam poziom dofinansowania pozostanie na takim samym poziomie w każdym naborze, zważywszy na rozwój gospodarki wodorowej.

Program ten napędza polską gospodarkę do odzyskania sił i działania w kierunku lepszej przyszłości nie tylko dla środowiska, ale przede wszystkim dla ludzi. Projekt ma ogromny potencjał na stałe i solidne rozbudowanie gospodarcze Polski co jest niezmiernie istotne zwłaszcza w dobie kryzysu i odmrażania gospodarki.

W ramach projektu zapewnione jest finansowanie niezbędnych szkoleń dla kierowców oraz mechaników, których kompetencje rozszerzą się o serwisowanie i naprawę autobusów elektrycznych. Dofinansowanie zapewni także do 50% kosztów kwalifikowanych na modernizację infrastruktury do obsługi nieemisyjnych autobusów taką jak budowa stacji ładowania w przypadku elektrycznych oraz tankowania w przypadku autobusów wodorowych. W przypadku stacji ładowania wodoru koszt ten nie może przekroczyć 3 000 000 zł za jeden punkt.

Wszyscy zainteresowani beneficjenci przed złożeniem wniosku mogą także bez problemu skontaktować się z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a wszystkie niezbędne dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej NFOŚiGW. Wszystkie szczegółowe i stale aktualizowane informacje dotyczące projektu znaleźć można także na stronie internetowej NFOŚiGW w zakładce Oferta finansowania->Środki krajowe->Programy 2015-2020->Zielony transport publiczny”(Faza I)”, na dole strony znajdują sie wszystkie niezbędne załączniki do pobrania i zapoznania się.

Oszczędności w parze z ekologią

Elektryczne autobusy to ogromna szansa nie tylko osiągnięcia dużych oszczędności. W przypadku autobusów napędzanych wodorem, w których wodór staje się paliwem, jest to szansa na rozwój gospodarki wodorowej. Gospodarki, która ma wielki potencjał i jest szansą na pozytywne zmiany w środowisku. Zwłaszcza poprzez znaczne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Jak też wiadomo wodór odnajduje swoje zastosowanie nie tylko w transporcie jako ekologiczne paliwo dla pojazdów elektrycznych. Sprawdza się także w innych sektorach i dziedzinach, co pozytywnie wpływa na odbudowę i dalszy rozwój gospodarki. Energia elektryczna w przypadku elektromobilności jest traktowana jako ekologiczne paliwo do napędu pojazdu i jest to zdecydowanie tańsze rozwiązanie, aniżeli w przypadku tradycyjnie zasilanych pojazdów.

Stacje czy punkty ładowania mogą być budowane w taki sposób, aby spełniały także normy do ładowania samochodów elektrycznych osobowych i wówczas pozwoli to na ekonomiczne inwestycje i rozwój elektromobilności także w kierunku fotowoltaiki. Stacje czy punkty ładowania mogą być z powodzeniem zasilane energią wytworzoną dzięki instalacji fotowoltaicznej. Zwiększy to nie tylko rozwój rynku fotowoltaicznego, ale także ogólny udział w odnawialnych źródłach energii. Jest to energia wytworzona dzięki słońcu, a więc jej darmowa produkcja pozytywnie wpłynie na ogólne koszty inwestycji i użytkowalności.

Dużym pozytywem są także niższe koszty serwisowania elektrycznych autobusów. Podobnie jak w przypadku elektrycznego samochodu koszty serwisowania nowoczesnego ekologicznego autobusu są dużo niższe, aniżeli zasilanego zwykłym paliwem pojazdu, w dużym stopniu spowodowane jest to jego budową. Mianowicie budowa elektryków jest dużo mniej skomplikowana, a sam pojazd składa się z mniejszej ilości części niż tradycyjny samochód oraz zawiera mniej elementów, które mogły ulec uszkodzeniom czy wymagać późniejszej wymiany na nowe.

Warto wiedzieć - Program „Nowa Energia”

Warto wspomnieć, że powstał także pomocny program priorytetowy “Nowa Energia”, który stanowić ma realne wsparcie dla programu “Zielony Transport Publiczny”. Program “Nowa Energia” to wsparcie najnowszych technologii, wzrostu poziomu innowacyjności gospodarki, dążenie do bezemisyjności w wytwarzaniu energii oraz uzyskanie maksymalnej efektywności wytwarzania energii. W związku z tym, wpływa on także na rozwój gospodarki wodorowej poprzez wsparcie polskich producentów wodorowych i najnowszych technologii.

Pozostałe Artykuły

Promowany Panel Fotowoltaiczny

710W Mysolar HJT Half-cut, bifacial, glass-glass.