Program „Zielony Transport Publiczny”

zielony transport publiczny

W ramach wsparcia elektromobilności i ochrony środowiska powstał priorytetowy program wsparcia finansowego. Tym razem dotycząc on transportu. Kto może skorzystać z programu? operatorzy transportu publicznego firmy leasingujące autobusy (jest to nową opcją zwiększającą grono odbiorców projektu). Program „Zielony Transport Publiczny” organizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Ministerstwem Klimatu […]