E-prąd – Twój Doradca Fotowoltaiczny

Sprzedawca Prądu – co musisz wiedzieć?

Sprzedawca Prądu – co musisz wiedzieć?

W Polsce może być każda firma posiadająca koncesję z Urzędu Regulacji Energetyki. Dokładniej koncesja przyznawana jest przez Prezesa URE na Obrót Energią Elektryczną(OEE)