fbpx
loader

Sprzedawcą prądu w Polsce może być każda firma posiadająca koncesję z Urzędu Regulacji Energetyki.

Dokładniej koncesja przyznawana jest przez Prezesa URE na Obrót Energią Elektryczną(OEE). Warunki stawiane Sprzedawcy prądu dla firm jak i gospodarstw rolnych oraz domowych to:

  • siedziba na terenie Polski, UE oraz obszarze EFTA
  • posiadanie odpowiedniej wielkości środków niezbędnych do zagwarantowania wykonywania działalności lub gwarancje pozyskania tych środków
  • posiada techniczne możliwość prowadzenia działalności sprzedaży energii
  • posiada lub zapewni zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników, którzy spełniają wymogi zapisane w Prawie Energetycznym (Art.54)
  • w przypadku dużych inwestycji energetycznych, wymagane jest również posiadanie stosownych zezwoleń
    w końcu co najważniejsze z punktu widzenia organów państwowych, nie zalega z podatkami
Koncesja na obrót energią udzielana jest na czas określony na okres od 10 do 50 lat. Możliwość sprzedaży prądu może być krótsza ,niż wspomniane 10 lat, jednak tylko na wniosek firmy ubiegającej się o koncesję.
 

Większość firmy, gospodarstw rolnych jak i osób indywidualnych przypisanych jest do regionalnych sprzedawców energii, którzy są jednocześnie operatorami systemu dystrybucyjnego (OSD) danej  lokalizacji.

 

Zachód Polski obsługiwany jest głównie przez sprzedawcę i dystrybutora prądu ENEA S.A. 

ENERGA S.A. sprzedaje i obsługuje przesył w północnej i centralnej Polsce.

Z kolei południe i południowy zachód leży w zasięgu firmy TAURON S.A.

Największym pod względem obszaru OSD i jednocześnie sprzedawca energii elektrycznej jest PGE (Polska Grupa Energetyczna).

INNOGY RWE STOEN dystrybuuje i sprzedaje prąd na terenie Warszawy.

Po pełnej liberalizacji rynku energii dla firm możliwe jest skorzystanie z alternatywnych sprzedawców prądu i gazu. Oznacza, to że zarządzanie siecią przesyłową nadal leży po stronie OSD, natomiast kontrakt na dostawę i rozliczenie energii firmy, wspólnoty mieszkaniowe, gospodarstwa rolne czy kościoły może być zawarty z każdym sprzedawcą posiadającym koncesje na obrót energią.

Przykładem nowego niezależnego sprzedawcy energii jest AXPO Polska. Firma ta produkuje i sprzedaję prąd w Polsce obecna jest od kilkunastu lat, głównie w obrocie giełdowym TGE (Towarowa Giełda Energii). Grupa AXPO pochodzi ze Szwajcarii i jest jednym z największych w Europie graczy na rynku energetycznym. Stawia na rozwój zielonej energii i procesów zdalnych w obsłudze i pozyskiwaniu klientów biznesowych, których w Polsce posiada ponad 15 000. AXPO posiada dedykowane oferty dla MŚP, Rolników, Wspólnot Mieszkaniowych oraz dużych firmy energochłonnych.

Innym przykładem niezależnego sprzedawcy prądu i gazu jest firma Enefit. Firma ta jest największym producentem i sprzedawcą energii w krajach nad bałtyckich a jej główna siedziba mieści się w Estonii. W Polsce obecna jest od 5 lat i cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród biznesowych odbiorców prądu i gazu. Enefit również stawia na zieloną energię oraz rozwiązania typowe dla biznesu średniej i dużej wielkości oraz dostosowane do rynku energii dla rolników.

Przy wyborze sprzedawcy energii warto wziąć pod uwagę mix energetyczny energetyczny w firmie. Jeśli zużywamy duże ilości zarówno prądu jak i gazu, logiczny okazuje się wybór sprzedawcy energii, który oferuje obydwa źródła.  Pozwoli to w jednym miejscu zabezpieczyć całość zapotrzebowania na energię.

Przy wyborze sprzedawcy prądu warto, tez zasięgnąć opinii i porównać ceny energii w porównywarkach prądu oraz u doradców energetycznych. Eprad.pl spełnia wszystkie te kryteria i pomaga kompleksowo przeanalizować zużycie, sprawdzić taryfę i dobrać sprzedawcę oraz ofertę dopasowaną do aktualnych potrzeb firmy czy gospodarstwa rolnego. Dzięki czemu możliwe jest cykliczne optymalizowanie cen zakupu i zmiana sprzedawcy energii.