E-prąd – Twój Doradca Fotowoltaiczny

Sprzedawca Prądu – co musisz wiedzieć?

W Polsce może być każda firma posiadająca koncesję z Urzędu Regulacji Energetyki. Dokładniej koncesja przyznawana jest przez Prezesa URE na Obrót Energią Elektryczną(OEE)

Zmiana sprzedawcy na co zwrócić uwagę?

Po uwolnieniu cen energii elektrycznej w 2007 rynek energii elektrycznej w Polsce zaczął się zmieniać. Odbiorca zyskał możliwość wyboru różnych ofert, kilku sprzedawców