E-prąd – Twój Doradca Fotowoltaiczny

Cena Gazu dla Firm w 2020

Gaz dla firm

Cena gazu dla firm

Gaz dla Firm

Podobnie jak w przypadku energii elektrycznej każda firma, rolnik czy wspólnota mieszkaniowa ma swobodną możliwość zmiany sprzedawcy gazu. Analogie pomiędzy rynkami prądu i gazu są znaczne, jednak wciąż relatywnie mało firm zmienia dostawcę energii gazowej. Pomóc w tym może, porównanie cen energii oraz porównywarka cen energii. W wielu firmach i zakładach przemysłowych mix energetyczne składa się z prądu oraz gazu. Warto więc idąc za przykładem zmiany sprzedawcy prądu, rozważyć również zmianę sprzedawcy gazu. Niejednokrotnie może być to jedna i ta sama firma, dzięki czemu zmiana odbywa się za jednym razem a formalności tym samym o połowę mniejsze.

Co należy wiedzieć o zmianie sprzedawcy gazu?

 Swoistym monopolistą w Polsce jest PGNiG, które w przeciwieństwie do sprzedawców prądu nie mogą liczyć na ponad 82% sprzedaży do odbiorców końcowych. Alternatywni sprzedawcy jak widać stanowią mniej niż 20% sprzedanego gazu. Uwzględniając to, że są oni zarówno przemysłowymi odbiorcami na własne potrzeby, liczba ta jest realnie mniejsza. Na tak znikomą liczbę zmiany sprzedawcy gazu dla firm i przedsiębiorstw wpływa wiele czynników takich jak konkurencyjność ceny, opłacalność procesu zmiany czy wiarygodność alternatywnych sprzedawców energii. Do popularyzacji procesu zmiany sprzedawcy energii przyczynić się mogą porównywarki cen gazu, porównywarki cen prądu czy szerzej porównywarka cen energii.

Od czego zacząć zmianę sprzedawcy i taryfy gazowe ?

Jest kilka podstawowych faktorów zmiany sprzedawcy gazu czy szerzej zmiany sprzedawcy energii (jeśli uwzględniamy zakup gazu i prądu razem). Po pierwsze taryfa jaką mamy u aktualnego sprzedawcy, którym w dużej dozie prawdopodobieństwa jest PGNiG. Taryfy firmowe w sprzedaży i obrocie paliwem gazowy są oznaczane literami:

W-1 do W-4 to taryfy głownie dla odbiorców indywidualnych. Rozróżnia jest moc zużycia rocznego liczona w kWh do maksymalnego poziomu 88900 kWh/rok. Różnica w taryfach gazu, to również ilość odczytów rocznych oraz urządzeń, które ten gaz konsumują. Taryfa gazowa W to również odbiór gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E). Moc umowna w taryfach: W-1.1, W-1.2, W-1.12T, W -2.1, W-2.2, W-2.12T, W-3.6, W-3.9, W-3.12T i W-4 nie przekracza 110 kWh/h. Oznacza to limit poboru jest uwzględniany zarówno pod kątem całościowego zużycia rocznego kWh/rok jak i godzinowego kWh/h.

Taryfy gazowe dla firm.

Taryfa W5

Taryfa W5 to taryfa, która dedykowana jest tylko firmom, których zużycie godzinowe gazu przekracza 110 kWh/h a jest mniejsza niż 710 kWh/h. Nie uwzględnia się w tej taryfie paliwa gazowego limitu bądź zakresu zużycia rocznego kWh/rok. Taryfa W-5 podobnie jak taryfy W1-W4 odpowiada za odbiór gazu wysokometanowego. Co istotne w taryfie gazu W-5 warunkiem korzystania z niej, jest posiadanie możliwości odbioru gazu na poziomie nie wyższym niż 0,5MPA.

Taryfa W6

Taryfa W-6 nic innego jak większa moc przyłączeniowa gazu na poziomie między 710 a 6 580 kWh/h. Nowy wskaźnikiem w tej taryfie, jest wskaźnik nierównomierności poboru na poziomie mniejszym niż 0,571 C. Wskaźnik nierównomierności poboru, to zwyczajnie proporcja między faktycznym poborem gazu a mocą umowną i liczbą godzin obowiązywania umowy. W wariantach: poprzedni rok umowy, w trakcie poprzedniego roku umownego i obecnego roku umownego na sprzedaż gazu w firmie. Warianty taryfy W-6 to : W-6A.1, W-6A.2, W-6B.1 i W-6B.2

Taryfa W7

Taryfy na paliwo gazowe W-7, w wariantach W-7A.1, W-7A.2, W-7B.1 i W-7B.2, różnią się od taryfy W-6 tylko mocą umowną. Należą do niej przedsiębiorcy mający moc umowną powyżej 6 580 kWh/h.

Taryfa W8

Taryfy z grupy W-8 do W-13 to firmy o ogromnym zapotrzebowaniu na energię gazową (między 6 580 a nawet 713 180 kWh/h) a ciśnienie odbioru gazu jest wyższe niż 0,5 MPa.

Grupy taryfowej Z przeznaczone są dla odbiorców gazu ziemnego zaazotowanego (podgrupa Ls). Taryfy z przedziału Z-1, Z-2, Z-3 i Z-4 mają moc umowną mniejszą niż 110 kWh/h a roczna moc umowna jest w przedziale od 0 do ponad 85 200 kWh/rok. Podobnie jak taryfy sprzedawców gazu z grupy W, dzielą się one również na taryfy uzależnione od ilości odczytów. Taryfa paliwa gazowego Z-5 przewiduje warunek mocy umowne powyżej 110 kWh/h.

Ostatnia grupa taryfowa przeznaczona dla odbiorców gazu ziemnego zaazotowanego (podgrupy Lw), oznaczona jest literą S. Występuje tu analogiczny podział jak w taryfie W i taryfie Z na S-1,S-2,S-3,S-4 których przedział mocy umownej jest poniżej 110 kWh/h. Natomiast roczna ilość umowna jest w przedziale 0 do ponad 97 100 kWh/rok. W taryfie S-1 do S-4, również rozróżniana jest liczba odczytów w roku umownym. Natomiast taryfa S-5 to moc umowna powyżej 110 kWh/h.

E-prąd - Twój Doradca Fotowoltaiczny | Cena Gazu dla Firm w 2020
E-prąd - Twój Doradca Fotowoltaiczny | Cena Gazu dla Firm w 2020
E-prąd - Twój Doradca Fotowoltaiczny | Cena Gazu dla Firm w 2020
Alternatywni sprzedawcy energii i gazu w Polsce.

Poza taryfą ważne jest sprawdzenie firmy, jaką chcemy wybrać na nowego sprzedawcę gazu lub sprzedawcę energii. Na pewno firmy o zasięgu europejskim czy światowym, to wybór racjonalny, z uwagi na wielowymiarowe połączenia z rynkami energetycznymi w Europie. Firmy takie jak AXPO czyli firma z kapitałem Szwajcarskim obecna na całym świecie i Enefit, który jest największą grupą energetyczną w krajach nadbałtyckich. Obydwa przykłady sprzedawców gazu i energii elektrycznej zasługują na uwagę i analizę ich usług dla firm, wspólnot i gospodarstw rolnych.

Dodatkowym czynnikiem do rozważenia jest kontraktowanie zarówno gazu jak i prądu w jednym miejscu. Dzięki temu możliwe jest wynegocjowanie lepszej ceny na obydwa źródła energii. Porównanie sprzedawców energii pod tym kątem ułatwia Eprad.pl, który jest zarówno doradcą energetycznym jak i porównywarką cen energii i prądu dla firm.

Wysokość cen gazu i energii dla firmy.

Cena gazu jest zależna od wspomnianych powyżej czynników ale również od produktów związanych z każdym sprzedawcą energii dla firm. Generalnie trzy najbardziej powszechnie stosowane rozliczenia to :

– standardowa umowa z ustaloną ceną gazu bez gwarancji stałości opłaty. Najmniej korzystna za każdego punktu widzenia, gdyż ciężar podwyżek energii przerzucany jest na firmę.

– umowa z gwarancją ceny na cały okres umowy. Wówczas firma nie musi martwić się wahaniami na rynku energii i możemy cieszyć się stałą ceną gazu i energii.

– dla średnich i dużych odbiorców energii możliwe jest kontraktowanie energii bezpośrednio na giełdzie gazu oraz prądu. Dzięki temu ceny są ustalane dobowo a ich wysokość zależna od zakupów wybranego sprzedawcy na TWG czyli Towarowej Giełdzie Energii, która służy do kontraktowanie energii elektrycznej i gazu dla firm.

Na co zwrócić uwagę przy zmianie sprzedawcy gazu?

Cena gazu to jeden z aspektów jakie należy wziąć pod uwagę przy zmianie porównaniu sprzedawcy energii. Liczy się od kilku lat nie w m3 a kWh, według wzoru:

Ilość pobrane paliwa gazowego w m3 X współczynnik konwersji= ilość pobranego paliwa gazowego w kWh.

Współczynnik konwersji to nie mniej nie więcej potoczna wartość gazu w gazie. Co oznacza jak wysoko kaloryczne paliwo zostało do nas dostarczone przez sprzedawcę gazu. Gaz jaki jest dostarczany do firm, może ze względu na pochodzenie różnić się od siebie. Ustalanie współczynnika konwersji dla odbiorców firmowych ustalany jest następująco:

– dla firm z poborem mniejszym niż 110 kWh/h i nie posiadających urządzeń pomiarowych, brana pod uwagę jest średnia arytmetyczna z opublikowanych wartości spalania gazu z danego okresu.

– dla odbiorców firmowym z poborem większym niż 11 kWh/h , kluczowa jest wartość spalania (kaloryczności) dla okresu rozliczeniowego.

– natomiast dla firm posiadających urządzenia pomiarowe ciepła spalania, będzie to średnia ważona w okresie rozliczeniowym gazu.

Gdzie szukać współczynnika konwersji gazu?

Jak wszystkie niezbędne dane współczynnik konwersji gazu znajdziemy na fakturze za dany okres rozliczeniowy. Dodatkowy będzie tam podane ilość zużycia w m3 oraz ilość dostarczonych kWh do firmy. Taki podział i rozliczenie w kilowato godzinach, pozwala łatwo porównać zużycie gazu i energii elektryczne oraz dokonać szybkiej analizy zużycia poszczególnych źródeł w miksie energetycznym firmy. W zakresie wsparcia i doradztwa energetyczne Eprad.pl również wykonuje takie analizy dla firm oraz pozwala porównać najlepszych sprzedawców energii oraz wybrać tani prąd oraz tani gaz.

Porównanie i zmiana sprzedawcy energii.

Podsumowując proces zmiany sprzedawcy gazu i prądu, może nieść za sobą znaczne oszczędności. Jednak należy zwrócić uwagę na kilka czynników takich jak taryfa, aktualne zużycie oraz cenę gazu wyrażoną w kWh. Nie mniej istotne są opłaty dodatkowe takie jak przesyłowe i abonamentowe. Często cena gazu jednostkowa porównana w pobieżny sposób sprawia, że sprzedawca niską cenę „odbija” sobie w innych opłatach. Dlatego istotne jest korzystanie ze sprawdzonych porównywarek cen energii i gaz oraz doradców energetycznych takich Eprad.pl. Doświadczony doradca energetyczny zwróci uwagę na wszystkie aspekty i dobierze szyte na miarę dla firmy rozwiązania energetyczne. Dzięki temu możliwy jest łatwy i szybki proces zmiany dostawcy prądu oraz gazu dla firm i gospodarstw rolnych. W procesie tym dodatkowym aspektem jest fotowoltaika zaletach, która w istotny sposób może wpłynąć na oszczędności energii w firmie.

Informacje kontaktowe 

Sprzedaż i dystrybucja komponentów fotowoltaicznych

Sprzedażą i dystrybucją w formułach:

  • EPC — generalny wykonawca inwestycji fotowoltaicznych
  • Dystrybutor w Polsce — sprzedaż paletowa i kontenerowa
  • Broker Fotowoltaiczny- pośrednictwo w zakupie bezpośrednio u producenta

Kontakt

zapytania ogólne

kontakt@eprad.pl.

sprzedaż i dystrybucja

Jacek Serwin
e-mail: j.serwin@eprad.pl
tel. 793 416 519

Pozostałe Artykuły

Promowany Panel Fotowoltaiczny

710W Mysolar HJT Half-cut, bifacial, glass-glass.