E-prąd – Twój Doradca Fotowoltaiczny

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna

Co to jest termomodernizacja?

Mianem termomodernizacji nazywamy przedsięwzięcie mające ogólnie na celu zmniejszenie zużycia energii cieplnej w naszym domu. Dokonując termomodernizacji skupiamy się na maksymalnym uszczelnieniu budynku, aby jak najmniej energii cieplnej wydostawało się na zewnątrz oraz na najbardziej oszczędnych i ekologicznych rozwiązaniach grzewczych. Jest tu zawarty nie tylko aspekt ekologiczny, ale także oszczędnościowy. Wprowadzenie ulgi termomodernizacyjnej pozwoli na sprawniejsze pozbycie się między innymi starych pieców kopciuchów i wymianę ich na nowe, bardziej ekologiczne, co nie należy do najtańszych opcji, dlatego też wiele mniej zamożnych osób zwyczajnie się na to nie decydowało.

Odliczenie ulgi przy rozliczeniu PIT

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu kwoty poniesionej na modernizację grzewczą budynku od kwoty dochodu rocznego i odbywa się to przy rozliczeniu podatku. Podczas rozliczenia PIT, od naszych dochodów rocznych odejmowana jest suma poniesiona przy termo remoncie i wówczas rozliczamy się już tylko z tej różnicy jaka nam została czyli dla przykładu, jeśli nasze dochody roczne wyniosły 100 tysięcy złotych. a na termomodernizację wydaliśmy 40 tysięcy złotych, to rozliczamy się tylko z pozostałych 60 tysięcy złotych. Watro zaznaczyć, że suma ulgi nie może przekroczyć 53 tysięcy złotych, a więc jeśli na termomodernizację wydamy więcej niż 53 tys. zł to nie zwróci się nam cała wydana przez nas kwota. Rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej musi także nastąpić w okresie 3 lat od momentu, w którym dokonany został pierwszy wydatek na naszą termomodenizację domu. A co jeśli nasze dochody roczne są mniejsze, aniżeli kwota ulgi? Wówczas okres rozliczenia zostaje przedłużony o kolejne 3 lata, czyli razem 6 lat od pierwszej inwestycji termomodernizacyjnej. Można więc rozliczać ulgę stopniowo i częściowo. Warto także pamiętać, że rozliczane koszty musza być poniesiony w danym roku, z którego rozliczamy PIT, a nie z lat wcześniejszych. Tak więc termomodernizacja powinna postępować stopniowo.

Kto skorzysta z ulgi?

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego wolno stojącego, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, jednak ważne jest aby były to budynki już istniejące. Tak więc nie jest to pomoc dla osób, które są w trakcie budowy domu lub projektu. Jest to spowodowane tym, że jak sama nazwa wskazuje jest to modernizacja, a więc wymiana źródeł ciepła na nowe, które nie mają tak złego wpływu na środowisko jak na przykład stare piece, które jeszcze kilkanaście lat temu były tak naprawdę jedną z niewielu dostępnych finansowo opcji ogrzewania, dlatego tak wiele osób w nie inwestowało i spora ilość nadal z nich czynnie korzysta. Do ulgi wliczane są także wszelkiego rodzaju ocieplenia budynku, wymiana okien czy drzwi, a więc cała modernizacja mająca na celu zmniejszenie używania energii. Wprowadzenie ulgi termomodernizacyjnej daje dużą szansę na stopniowe ale sprawne pozbycie się starych toksycznych pieców tzw. kopciuchów osobom, których na takie zmiany zwyczajnie nie było wcześniej stać.

Ulga termomodernizacyjna a inne wsparcia

Należy wyraźnie zaznaczyć, iż skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej, niesie za sobą konieczność wykorzystania do modernizacji swoich własnych środków finansowych, a więc nie możemy wówczas skorzystać z innej formy wsparcia takich jak na przykład dotacje czy inne dofinansowania. Programem wspierającym termomodernizację jest także program “Czyste Powietrze“, z którego oczywiście możemy skorzystać, ale wówczas koszty uzyskane z programu, nie mogą być rozliczane w uldze termomodernizacyjnej. Jest to natomiast dobre rozwiązanie jeśli chcemy część kosztów poniesionych na termo remont rozliczyć, a część otrzymać jako dotację, gdy na przykład nie posiadamy aż tak dużej sumy pieniędzy, a chcemy wykonać modernizację wartą więcej niż te 53 tysiące złotych.

Więcej niż jeden właściciel to większy zysk

Można stwierdzić, że najbardziej opłacalną opcją wykorzystania ulgi termomodernizacyjnej jest wspólne gospodarstwo domowe jak w na przykład w przypadku małżeństwa. Wówczas każdy z właścicieli może osobno rozliczyć ulgę termomodernizacyjną, a więc w przypadku dwóch osób ulga dla tego gospodarstwa wyniesie maksymalnie już nie 53 tysięcy złotych, ale 106 tysięcy złotych, a więc są większe możliwości na termo remont domu. Podobnie w przypadku na przykład odziedziczenia domu przez dzieci, gdzie każdy z nich otrzymuje określoną część domu i fizycznie jest jej właścicielem, a więc ogólnie jest współwłaścicielem domu. Wówczas każdy ze współwłaścicieli może wykorzystać ulgę na kwotę 53 tysiące złotych. Najważniejszym warunkiem jest to, aby być fizycznie właścicielem lub współwłaścicielem domu.

Formalności, faktury, paragony

Chcąc skorzystać z możliwości ulgi termomodernizacyjnej, należy dopilnować wszystkich formalności, a więc kompletować wszystkie faktury za wykonywane usługi przez przedsiębiorców i pracowników w celu termomodernizacji w gospodarstwie domowym. Należy dopilnować, aby przedsiębiorcy świadczący usługi termomodernizacyjne, byli podatnikami VAT, gdyż jest to warunek konieczny zakwalifikowania się do skorzystania z ulgi. Udokumentowanie wydatków ma pomóc uniknąć oszustw i tanich, niesprawdzonych rozwiązań, które w efekcie mogły by doprowadzić do awarii na przykład nowego pieca czy wymienianych kaloryferów. Po prawidłowym rozliczeniu ulgi termomodernizacyjnej, otrzymamy także zwrot podatku tak jak w przypadku corocznego rozliczania się dochodowego.

Co wliczymy w ulgę termomodernizacyjną?

Ilość wliczających się do uzyskania ulgi działań modernizacyjnych, jest spora i zróżnicowana, dlatego warto wyodrębnić osobno materiały i urządzenia oraz usługi. Rozliczane będą wszelkie materiały budowlane używane do docieplenia i zabezpieczenia przez zawilgoceniem, węzeł cieplny, kocioł gazowy, kocioł olejowy, zbiornik na gaz lub olej, kocioł na paliwo stałe, przyłącze do sieci ciepłowniczej czy gazowe, wszelkie materiały budowlane niezbędne do budowy instalacji grzewczej, pompa ciepła (fotowoltaika), kolektor słoneczny, ogniwo fotowoltaiczne, stolarka okien i drzwi, materiały niezbędne do budowy nowej instalacji.

Usługi wliczane w ulgę to między innymi sporządzanie audytu energetycznego budynku oraz analizy termograficznej, dokumentacji związanej z projektem, wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej, ocieplenie lub docieplenie budynku łącznie z balkonem i fundamentami, wymiana okien, drzwi, bramy garażowej, wymiana instalacji grzewczej, montaż kotła kondensacyjnego gazowego czy olejowego, montaż pompy ciepła, kolektora, wentylacji, instalacji fotowoltaicznej, uruchomienie i analiza spalin. demontaż źródła ciepła na paliwo stałe. Wprowadzenie możliwości wykorzystania ulgi termomodernizacyjnej to duża szansa na sprawną wymianę szkodliwych dla środowiska źródeł ciepła na te bardziej sprzyjające atmosferze. a możliwość pomocy finansowej to szansa zwłaszcza dla osób uboższych, którzy bez wsparcia jeszcze długo nie zdecydowaliby sie na termomodernizację.