E-prąd – Twój Doradca Fotowoltaiczny

Dofinansowanie “Czyste Powietrze” i przełom energetyczny

Dofinansowanie "Czyste Powietrze"

Program i dofinansowanie "Czyste powietrze"

W poprzednich wpisach mogłeś dowiedzieć się podstawowych informacji o programie “Czyste powietrze”, poznać dostępne kwoty dotacji i przejść z nami ścieżkę składania wniosku. Dzisiaj kilka słów o skutkach, jakie przynoszą programy takie jak m.in.  dofinansowanie “Czyste powietrze”.

Rozwój gospodarczy i lepsza jakość życia

Rozwój gospodarczy musi przekładać się na wysoką jakość życia i tylko wtedy ma to jakikolwiek sens. Rozwój gospodarki ma służyć ludziom i środowisku, aby ludziom lepiej się żyło, a środowisko na tym nie cierpiało. Zanieczyszczenie powietrza wpływa nie tylko na degradację Ziemi, ale w dużym stopniu na każdego z nas. Przez zanieczyszczone środowisko oddychamy zanieczyszczonym szkodliwymi substancjami powietrzem, co przyczynia się do powstawania wielu chorób oraz znacznie obniża jakoś codziennego życia. Czasem nawet zwykłe otwarcie okna powoduje ból głowy od spalin, jakie unoszą się na zewnątrz. W większości są to zanieczyszczenia wytworzone przy produkcji energii elektrycznej lub cieplnej, a więc wytwarzane są jako skutek uboczny w celu zaspokojeniu podstawowych potrzeb ludzkich, aniżeli są jedynie wynikiem spalania śmieci i szkodliwych odpadów, co niestety także ma miejsce. O ile spalanie śmieci na przykład w ognisku jest wysoko karalne i często zgłaszane, tak to czym palimy piecach domowych nie jest często weryfikowane i zauważalne z zewnątrz. A szkodliwe substancje i tak przedostają się do powietrza obniżając jego jakość. Warto więc zastanowić się nad zmianą u siebie i wokoło siebie, bo na to mamy największy wpływ i zadać sobie, jako mieszkańcowi Ziemi pytanie, czy to już czas na przełom energetyczny?

Energia przyszłości

Jeszcze niedawno mało kto zmieniał sposób ocieplania domu i mało kto się tym przejmował. Inne rozwiązania alternatywne nie były ani opłacalne, ani wydajne. Nie było także takiej ilości wsparcia w postaci dofinansowań, a świadomość ludzi na temat ekologii pozostawała na niskim poziomie.  Wraz z rozwojem technologicznym i stałymi podwyżkami cen prądu, odnawialne źródła energii zyskują coraz większą popularność. Niesamowicie rozwinęła sie w ostatnich latach fotowoltaika. Nie tylko pod względem znacznego obniżenia kosztów instalacji, ale także ze względu na coraz nowsze technologie i urządzenia. Pozytywny wpływ na rozwój fotowoltaiki ma jej dostępność, a raczej dostępność źródła jej zasilania, czyli słońca. Niewymagający montaż i dostępność do słońca daje ogromne możliwości do zwiększa ilość wyprodukowanej energii. Świadomość ekologiczna i wyczerpalność surowców naturalnych prowadzi do nowych rozwiązań energetycznych. Proekologiczne programy wsparcia jakie powstają, oferują wsparcie finansowe na coraz większym poziomie oraz już takie, które dedykowane jest do osób najuboższych, które do tej pory nie mogły ze względów finansowych pozwolić sobie na termomodernizację czy instalację fotowoltaiczną.

Pomoc dla najuboższych

Największym proekologicznym programem powstałym do tej pory jest niewątpliwie dofinansowanie “Czyste Powietrze”. Powstał on, aby zmienić sposoby pozyskiwania ciepła w już istniejących domach jednorodzinnych i znacząco poprawić w ten sposób jakość powietrza i środowiska. Istotne jest to, że program ten kierowany jest zarówno do osób mniej uboższych oraz tych najbardziej ubogich. Jest to duża szansa na postęp i osiągnięcie celu programu, a więc znaczna poprawę jakości powietrza, gdyż większość zanieczyszczających środowisko źródeł ciepła pochodzi z domów, gdzie mieszkańcy nie mogą sobie pozwolić na termomodernizację z własnej kieszeni ze względu właśnie na ograniczony budżet. Ekologiczne podejście do tematu energetyki jest niezwykle istotne, gdyż to właśnie poprzez produkcję energii cieplnej jak i elektrycznej, do atmosfery przedostaje się najwięcej szkodliwych, zanieczyszczających substancji takich jak na przykład dwutlenek węgla, tlenki azotu czy pyły.

Co możemy zmodernizować?

Powstaje wiele pytań dotyczących możliwości skorzystania z programu “Czyste Powietrze” i pomimo, że warunki przystąpienia do programu i finansowanych urządzeń oraz usług są ogólnodostępne to nie zawsze mamy pewność czy akurat nasze urządzenie spełnia warunki i nadaje się do modernizacji. Najlepszą w tym wypadku opcją jest oczywiście audyt energetyczny. Wykonanie audytu pozwoli dokładnie określić jak funkcjonuje obieg ciepła w naszym domu, gdzie najwięcej ciepła “ucieka”, jakie elementy należy wzmocnić i uszczelnić lub całkowicie wymienić oraz jakie jest realne zapotrzebowanie energetyczne naszego domu. Pozwoli to w przyszłości po dokonaniu zmian, sporo zaoszczędzić oraz zakwalifikować się do programów wsparcia jak właśnie na przykład “Czyste Powietrze”. Audyt zobrazuje rzetelną analizę potrzeb modernizacyjnych, aby w prawidłowy sposób dokonać termomodernizacji budynku. Audyt energetyczny nie jest w tym przypadku oczywiście obowiązkiem, jednak jest to niezwykle pomocne i pozwala wybrać najlepsze i najbardziej oszczędne dla naszego domu rozwiązania. Warto także skorzystać z pomocy doradców energetycznych, którzy zajmują się tym na co dzień i pomogą wybrać odpowiednie i opłacalne rozwiązania dla naszego domu indywidualnie. W przypadku programu “Czyste Powietrze” podczas wypełniania wniosku należy wypełnić uproszczoną analizę energetyczną, która akurat jest obowiązkowa.

Program dofinansuje między innymi docieplenie budynku oraz całkowitą wymianę źródła ciepła czyli demontaż starego źródła ciepła, zakup nowego oraz wszelkie usługi związane z montażem i instalacją. Warto pamiętać także, że warunkiem programu jest stały demontaż starego źródła ciepła i jego utylizacja, a więc nie ma możliwości instalacji ponownie starego urządzenia jeśli ktoś chciałby jeszcze z niego skorzystać. Jest to bardzo istotny cel programu, gdyż chodzi o zmianę sposobu życia na bardziej ekologiczny i w tym właśnie pomaga program “Czyste Powietrze”.

Fotowoltaika lepszą przyszłością

Wnioski do programu można składać do 2029 roku, tak więc warto wykonać dokładną analizę naszego domu pod kątem ciepłownictwa, nie spieszyć się ze zbyt szybką decyzją i określić autentyczne potrzeby naszego domu oraz wybrać odpowiednie rozwiązanie. Nie ma możliwości, aby skorzystać z dofinansowania i dokonać termomodernizacji, a następnie powrócić do starych metod produkcji energii lub sprzedać nowo zamontowane przedmioty, dlatego warto przemyśleć swoją decyzję i dokładnie zastanowić się nad zmianą. Niewątpliwie jest to zmiana na lepsze i duża możliwość do skorzystania, gdzie minusów tak naprawdę nie widać, jednak ze względu na przyzwyczajenia warto do zmian odpowiednio się przygotować i skorzystać z najlepszych dla siebie rozwiązań. Decydując się na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, nie tylko dokonujemy zmian sposobu pozyskiwania energii, ale także inwestujemy w naszą lepszą przyszłość. W celu uzyskania najlepszej jakości i wydajności warto skorzystać w usług profesjonalnej firmy doradczej (eprad.pl) oraz montażowej (Energia Pomorze), aby przekonać się o wszystkich zaletach fotowoltaiki, które pozwolą cieszyć się ze sporych oszczędności i niezależnego źródła energii.

Pozostałe Artykuły

Promowany Panel Fotowoltaiczny

710W Mysolar HJT Half-cut, bifacial, glass-glass.