E-prąd – Twój Doradca Fotowoltaiczny

Fotowoltaika dla firm i biznesu

fotowoltaika dla firm

Fotowoltaika dla firm i biznesu

Instalacje fotowoltaiczne zyskują coraz większą popularność. Ma to miejsce nie tylko w gospodarstwach domowych, rolnictwie czy podczas budowy dużych farm fotowoltaicznych. Fotowoltaika dla firm i biznesu cieszy się coraz większym zainteresowaniem również wśród przedsiębiorców prowadzących swój biznes na większą lub mniejszą skalę. Niewątpliwie przedsiębiorstwa zużywają podczas swojej działalności ogromne ilości energii elektrycznej. Ceny za energię elektryczną wzrastały na przestrzeni lat, a więc nie jest niespodzianką wzrost opłat za prąd także i w tym roku. Od stycznia 2021 roku ceny za prąd w gospodarstwach domowych wzrastają o około 11 – 12 %. Natomiast w przypadku firm wzrost będzie zdecydowanie większy głównie ze względu na fakt, iż przedsiębiorcy nie są chronieni cenami regulowanymi.

Do podwyżki cen w dużej mierze przyczyniło się także wprowadzenie opłaty mocowej. Wyczerpywanie się surowców naturalnych używanych do tradycyjnej produkcji energii także nie spowoduje spadku cen w kolejnych latach, a tylko przyczyni się do ich wzrostu. Dla porównania, ceny za instalacje fotowoltaiczne w ostatnich latach obniżyły się, zwiększając tym samym dostępność dla większego grona ludzi. Podczas gdy ceny za energię będą znacznie wzrastały i wówczas jedynym najbardziej rozsądnym rozwiązaniem pozyskiwania energii elektrycznej będą odnawialne źródła energii. Wtedy koszty za instalacje do pozyskiwania energii alternatywnej w tym fotowoltaikę, mogą ulec zwiększeniu.

Oszczędność

Zmniejszenie opłat za prąd dzięki fotowoltaice w biznesie to przede wszystkim mniejsze ogólne koszty utrzymania przedsiębiorstwa i zwiększenie możliwości rozwoju. Rozwój firmy poprzez np. inwestycję w nowoczesne maszyny i inne sprzęty lub ich wymiana na nowe sprawniej działające narzędzia pracy. Oprócz tego jest to duży krok w stronę niezależności energetycznej. W przypadku prowadzenia przedsiębiorstwa pozwala to na osiągnięcie większej kontroli nad swoim biznesem, czyli ograniczeniu strat i zwiększeniu docelowych zysków.

Fotowoltaika dla firm i biznesu jest w ogólnym spojrzeniu dobrym wyborem, gdyż jest stosunkowo mało wymagającym pod względem instalacji, narzędziem do pozyskiwania energii słonecznej i przekształcania jej w prąd. Daje to zdecydowanie większe możliwości instalacji.  Fotowoltaika dla firm i biznesu jest opłacalną inwestycją głównie ze względu na duże zapotrzebowania energetyczne w przedsiębiorstwach. Nie każdy wie, że zakład energetyczny może ograniczyć lub przerwać czasowo dostawy energii dla firm jeśli jest aktualnie przeciążenie sieci. Takie działania mogą znacznie zaburzyć funkcjonowanie przedsiębiorstwa i narazić je na straty.

Niezależność energetyczna

Osiągnięcie niezależności energetycznej jest dużym krokiem w stronę modernizacji przedsiębiorstwa, ale także pozwala na osiągnięcie większej kontroli nad całą swoją firmą. Fotowoltaika na przestrzeni ostatnich lat znacznie się rozwinęła co doprowadziło do spadku cen instalacji modułów pv. Dzięki temu nastąpiło zwiększenie dostępności dla osób, którym próg cenowy stanowił przeszkodę w inwestycji. Osiągnięcie niezależności energetycznej nie jest już więc celem trudnym do osiągnięcia i czymś niecodziennym. A tak było to jeszcze kilka lat temu. Instalacje paneli fotowoltaicznych są coraz częściej spotykane. Nie jest to już coś wyłącznie nieznanego i wyjątkowego, bo moduły pv spotkamy już u naszych bliższych lub dalszych sąsiadów. A to zdecydowanie zwiększa zaufanie, zainteresowanie oraz bezpośredni przepływ informacji z tak zwanej “pierwszej ręki” na temat opłacalności instalacji fotowoltaicznych. 

Niegdyś jeszcze panele słoneczne kojarzone były z wielkimi farmami fotowoltaicznymi, a w do ich opłacalności na mniejszej przestrzeni nie każdy był w stanie się przekonać. Zanim więc wybierzemy firmę, która w bezpieczny i prawidłowy sposób zainstaluje moduły fotowoltaiczne na naszym terenie, warto wybrać najpierw firmę zajmującą się doradztwem energetycznym. Pozwoli to uniknąć błędów i umożliwi w indywidualny i najbardziej korzystny sposób dobrać odpowiednią moc i rodzaj paneli fotowoltaicznych. Do tego pozwoli obliczyć zapotrzebowanie energetyczne danego przedsiębiorstwa i zaoferuje pomoc w uzyskaniu dotacji lub pożyczek. Profesjonalne i fachowe doradztwo osób zajmujących się tym zawodowo pozwoli na wykonanie najbardziej korzystnej i opłacalnej dla nas instalacji fotowoltaicznej.

Duże potrzeby, nieduże koszty?

Ilość prądu zużywanego w średnich czy dużych przedsiębiorstwach jest zdecydowanie większa, aniżeli w gospodarstwach domowych. Instalując panele fotowoltaiczne w gospodarstwie domowym zmniejszamy koszty utrzymania domu. W przypadku instalacji fotowoltaicznej w przedsiębiorstwie, podobnie jak w rolnictwie, zapotrzebowanie na energię jest o wiele większe. Wykorzystywana jest ona na żmudną codzienną pracę maszyn, a więc i koszty ponoszone za użytkowanie energii są o wiele większe. Prowadząc swój biznes przedsiębiorca musi wiele w niego zainwestować. Fotowoltaika dla firm i biznesu oprócz niezwykle istotnej niezależności energetycznej da mu duże oszczędności na rachunkach za prąd.

Prężnie działające i niezależne energetycznie przedsiębiorstwo to większe zaufanie ze strony innych firm np. pozyskującej od niego produkty. A to daje większą gwarancję w systematyczności zysków i mniejszych strat.

Stała podwyżka cen za energię elektryczną motywuje do niekonwencjonalnych rozwiązań. Żyjąc w dobie internetu nie brakuje osób bardziej świadomych sytuacji na świecie i działających aktywnie ekologów. Dlatego w pewnym stopniu ekologiczna firma może dzięki zmianie energii na alternatywną zwiększyć swoją popularność i zasięgi. Robiąc krok w stronę odnawialnych źródeł energii i zmniejszając emisje CO2, dane przedsiębiorstwo ma szansę na poprawę wizerunku firmy.

Nie bez znaczenia pozostaje tutaj aspekt śladu węglowego. Ślad węglowy ukazuje wpływ działalności danego przedsiębiorstwa na środowisko i wielkość emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska zdecydowanie poprawia nie tylko ekologię, ale i wizerunek firmy.

Przedsiębiorca może być prosumentem

Istotną zmianą w temacie fotowoltaiki dla firm okazałą się nowelizacja ustawy OZE, która weszła w życie w sierpniu 2019 r. Od tego momentu zgodnie z jej treścią przedsiębiorca może także być prosumentem, czyli użytkownikiem energii i jej wytwórcą jednocześnie. Firma, aby nabyć status prosumenta powinna spełniać kilka warunków. Po pierwsze status prosumenta mogą wówczas otrzymać przedsiębiorcy, których firma nie zajmuje się produkcją energii czyli wytwarzanie energii nie stanowi przedmiotu ich działalności. W związku z tym, że większości firm to nie dotyczy to zainteresowanie przedsiębiorców fotowoltaiką nie maleje. Drugim warunkiem w tym przypadku jest zawarcie tak zwanej umowy kompleksowej. Umowa ta w przypadku na przykład fotowotaiki domowej jest normą. Większość firm rozdziela dystrybucję i zakup energii głównie ze względu większych korzyści płynących z takiego podziału. Uwaga na zmiany w Programie Prosument.

Należy zaznaczyć, że tytuł prosumenta dla przedsiębiorcy jest w tym przypadku opcją do wyboru, aniżeli przymusem. Przedsiębiorca ma prawo zadecydować, która opcja jest dla niego korzystniejsza. Jako prosument przekazując nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci energetycznej, odbierając je później, korzystałby z systemu opustu. Opust czyli bezgotówkowa wymiana energii, na czym traci 20 – 30% w zależności od mocy swojej instalacji fotowoltaicznej. Jest to opłacalne głównie w przypadku mniejszych lub średnich przedsiębiorstw, gdzie zapotrzebowanie na energię jest praktycznie w 100% pokrywane przez energię odnawialną. 

W przypadku większych firm bardziej opłacalna może okazać się sprzedaż energii w cenie narzuconej przez URE (Urząd Regulacji Energetyki). Zapotrzebowanie na energię jest dużo większe niż produkcja z odnawialnych źródeł energii z mikroinstalacji. W żadnym wypadku nie oznacza mniejszej opłacalności instalacji fotowoltaicznej. Należy tylko podjąć odpowiednio opłacalną dla swojej firmy metodę sprzedaży nadwyżek energii. Warto więc w przypadku jakichkolwiek niejasności skorzystać z profesjonalnego doradztwa energetycznego firmy eprad.pl. Dzięki temu nie tylko rozwieją się nasze wątpliwości, ale przede wszystkim zostanie dobrana fachowo i indywidualnie odpowiednia moc i rodzaj paneli fotowoltaicznych dla danej firmy w zależności od jej między innymi indywidualnych potrzeb energetycznych czy możliwości instalacji modułów pv, tak aby instalacja była najbardziej korzystna i opłacalna dla danej firmy.

Informacje kontaktowe 

Doradztwo energetyczne i sprzedaż komponentów fotowoltaicznych

Sprzedażą i dystrybucją w formułach:

  • EPC — generalny wykonawca inwestycji fotowoltaicznych
  • Dystrybutor w Polsce — sprzedaż paletowa i kontenerowa
  • Broker Fotowoltaiczny- pośrednictwo w zakupie bezpośrednio u producenta

Kontakt

zapytania ogólne

kontakt@eprad

sprzedaż i dystrybucja

Jacek Serwin
e-mail: j.serwin@eprad.pl
tel. 793 416 519

Pozostałe Artykuły

Promowany Panel Fotowoltaiczny

710W Mysolar HJT Half-cut, bifacial, glass-glass.