E-prąd – Twój Doradca Fotowoltaiczny

Zmiany dla Prosumenta od 2022r.

czyste powietrze kwoty dotacji

Jak działa obecnie fotowoltaika?

Fotowoltaika to bardzo opłacalna inwestycja i intratna zmiana sposobu pozyskiwania energii. Obserwuje się jest ogromny wzrost i rozwój fotowoltaiki na świecie. Można śmiało stwierdzić, że większość osób rozumie jej działanie i niezwykłą opłacalność. Koszt inwestycji jest obecnie najniższy biorąc pod uwagę poprzednie lata i oscyluje w granicach kilkunastu tysięcy w przypadku gospodarstwa domowego. Warto zaznaczyć, że koszt ten jest jednorazowy a instalacja nie wymaga szczególnego traktowania, pielęgnowania, konserwacji czy przeglądów. Instalacja działa ze 100% wydajnością przez okres około 25 lat, po czym zmniejsza swoje moce do 80% wydajności. Ponad to inwestycja zwraca po około 7 latach. Przydomowa instalacja fotowoltaiczna pozwala zaspokoić potrzeby energetyczne gospodarstwa domowego. Natomiast nadwyżki energii elektrycznej odsyłane są do sieci energetycznej. W czasie niedoboru energii elektrycznej można ją odebrać praktycznie za darmo z sieci elektroenergetycznej.

Ceny prądu wciąż będą rosły

Ceny prądu z roku a rok będą coraz wyższe, ze względu na wyczerpujące się surowce naturalne. Wzrastające ceny za energię elektryczną sprawiają, że inwestycja w fotowoltaikę jest korzystna i opłacalna. Dzięki instalacji fotowoltaicznej prosument może żyć taniej, lepiej i wygodniej (np. smart home). W związku ze wzrostem zainteresowania i ilości inwestycji fotowoltaicznych nastąpił także jej znaczący rozwój. Na rynku pojawiają się coraz nowsze rodzaje paneli PV i innych elementów instalacji. Najnowsze rozwiązania w instalacji PV zwiększają jej wydajność i zadowolenie klientów.

System prosumencki - system opustów

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało nowelizację ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Największą uwagę skupiono na zmianie w dotychczasowego sposobu rozliczania nadwyżek energii. Osoba, która jednocześnie produkuje i konsumuje energię elektryczną nazywana jest prosumentem. W związku z tym każdy posiadacz instalacji fotowoltaicznej do mocy 50 kWh, nazywany jest prosumentem. Dotychczasowy system prosumencki (system opustów) to bezgotówkowy system rozliczeń energii elektrycznej wyprodukowanej za pomocą instalacji fotowoltaicznej. Jeśli instalacja PV wyprodukuje większą ilość energii niż jej zużycie, to nadwyżki przesyła się do sieci. Natomiast w czasie, kiedy instalacja wyprodukuje za mało energii(okresie zimowym lub pochmurny dzień), wówczas energia odbiera się z sieci energetycznej. W związku z tym prosument traci tylko 20%, ponieważ odbiera 80% z 100% energii jaką oddał do sieci energetycznej. Jest to bardzo korzystny system rozliczeń i nie wpływa negatywnie na wydajność i opłacalność instalacji. 

Zmiany w Ustawie Prawo Energetyczne i OZE

Zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska dotyczące fotowoltaiki wywołały lekkie zamieszanie i obawy na temat przyszłości jednego z najbardziej opłacalnych i popularnych sposobów produkcji energii elektrycznej. Dotychczasowy system prosumencki zdecydowanie zachęcał do inwestycji w instalację i jest niezwykle opłacalny dla prosumentów, natomiast niestety dla sieci dystrybucyjnych już mniej. Dlatego też decyzja o zmianach argumentowania jest zwiększeniem udziału prosumentów w rozwoju sektora energetycznego. Od 1 stycznia 2022 roku osoby, które zdecyduja się na instalację paneli fotowoltaicznych będą objęte nowym systemem rozliczeń nadwyżek energii. Dotychczasowy system opustów ma być zastąpiony nowym systemem sprzedażowym. W danej chwili można stwierdzić, że niewiele tracąc w bezgotówkowej wymianie energii, jest ona po prostu magazynowana w sieci dystrybucyjnej i odbierana w czasie niedoboru.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zmiany dla prosumenta od 2022r.

Nowe zasady będą dotyczyć sprzedaży nadwyżek i kupna energii w czasie jej niedoboru. Sieć energetyczna odkupi od prosumenta nadwyżki energii elektrycznej po niższych kosztach. W przypadku, kiedy prosument będzie potrzebował odzyskać swoją energię z sieci w okresie jej niedoboru, wówczas może ją odkupić za cenę około 2,5 razy więcej, aniżeli ją sprzedał. Cena kupna energii od zakładu energetycznego, z którym prosument ma podpisaną umowę jest zgodna ze stawkami taryfowymi tego zakładu. Celem nowego system prosumenckiego jest zwiększenie udział prosumentów w rynku energetycznym, co z kolei ma pozwolić na szybszy i większy rozwój tego sektora. Jeśli prosument chce uniknąć nowego systemu rozliczeń energii, ma czas do końca roku 2021. Jeśli do tego czasu zainwestuje w instalację fotowoltaiczną i zostanie ona uruchomiona, wówczas prosumenta dotyczyć będzie dotychczasowy system opustów.

Zmiany dla prosumenta od 2022r. czy to koniec fotowoltaiki?

Zaproponowane zmiany dla prosumenta od 2022 r. tłumaczone są głównie dążeniem do rozwoju OZE oraz rozwoju  sektora energetycznego. Rozwój ten pozwoli m.in. na dostęp do najnowszych sprzętów, umożliwić posiadania domowych magazynów energii, stabilność rynku prosumenckiego czy też zmniejszyć rachunki za prąd. Wpływ tych zmian na opłacalność instalacji fotowoltaicznej, koszty inwestycji, dostępność i rozwój fotowoltaiki, okaże się w trakcie. Do 31 grudnia 2021 roku  inwestycja w instalację fotowoltaiczną pozostaje nadal bardzo korzystna i opłacalna. Instalacja fotowoltaiczna jest jedną z lepszych zmian jakich można dokonać dbając o lepszą przyszłość. Uruchamiając instalację do końca roku 2021 prosument uniknie nowych zasad prosumenckich przez okres kolejnych 15 lat. 

Doradztwo energetyczne

Warto już teraz zdecydować się na wstępną i niezobowiązującą konsultację z profesjonalnymi doradcami energetycznymi z Eprąd.pl i dowiedzieć się wszystkiego co niezbędne do założenia  instalacji fotowoltaicznej. Doradztwo energetyczne pomoże w przeprowadzeniu audytu energetycznego, dzięki czemu instalacja będzie dopasowana indywidualnie do potrzeb prosumenta. Prawidłowo i indywidualnie dobrana instalacja fotowoltaiczna wpłynie na racjonalną produkcję i wykorzystywanie energii bieżącej w największym stopniu. Dzięki prawidłowo dobranej instalacji fotowoltaicznej mniej energii zostanie przesłanej do sieci dystrybucyjnej co przy nadchodzących zmianach będzie bardzo istotne. Doradcy z Eprąd.pl wytłumaczą zasady uzyskania dofinansowań z Programu ,,Czyste Powietrze” czy Energia Plus (dofinansowanie dla firm i biznesu). Załóż swoją instalację fotowoltaiczną przed wprowadzeniem zmian dla prosumenta od 2022r.

Informacje kontaktowe

Zapytania ogólne

kontakt@eprad.pl

Sprzedaż i dystrybucja

Jacek Serwin
e-mail: j.serwin@eprad.pl
tel. 793 416 519