E-prąd – Twój Doradca Fotowoltaiczny

“Czyste Powietrze” zmiany w programie

czyste powietrze kwoty dotacji

Program "Czyste Powietrze" zmiany w programie od 1 lipca 2021r.

Program “Czyste Powietrze” jest pierwszym proekologicznym projektem wsparcia dopłat do wymiany starych źródeł ciepła oraz docieplenia. Kierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych już istniejących. Nie ma więc możliwości korzystania z programu w przypadku budowy lub planowania budowy domu. Z programu ,,Czyste Powietrze” można korzystać od roku 2018, gdyż wtedy  odbył się pierwszy nabór wniosków. Kontynuacja programu przewidywana jest aż do 2029 roku. Jednak umowy z Beneficjentami podpisywane będą tylko do 31grudnia 2027 roku, a środki finansowe wydawane będą do 30września 2029 roku. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące programu “Czyste Powietrze” m.in. jak złożyć wniosekdokładne kwoty można uzyskać na stronie Eprąd.pl. 

Cel programu

Program “Czyste Powietrze” ma na celu zmniejszenie smogu i poprawę jakości powietrza. Jest to możliwe dzięki wymianie starych, nieekologicznych źródeł ciepła i dociepleniom budynków( zmniejszenie start energii).  

Co oferuje program?

Program “Czyste Powietrze” oferuje dwa poziomy dofinansowania: podstawowy oraz podwyższony. Jest to realne wsparcie dla osób mniej lub bardziej zamożnych. W ramach  programu można wymienić stare, nieekologiczne źródła ciepła na bardziej ekologiczne rozwiązania oraz szczelnie docieplić budynek. Dotacje w ramach programu “Czyste Powietrze” będą wydawane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). 

Dla kogo program?

Udział w programie skierowany jest dla właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych. O dofinansowanie z programu mogą starać się również osoby, które mieszkają w wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych. Ważne jest aby właściciele lub współwłaściciele posiadali wyodrębnioną księgę wieczystą.

Kwoty i budżet

Kwota dotacji w programie “Czyste Powietrze” wynosi aż do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania oraz 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania. O specyfice programu i różnicach w poziomach dofinansowań można przeczytać w artykule ,,Czyste Powietrze kwoty dotacji”.

Budżet na dotacje, pożyczki dla gmin oraz ulga termomodernizacyjna wynoszą 63,3 mld złotych, natomiast wysokość kwoty kredytów udzielanych przez banki w tym przypadku to 40 mld złotych.

Zmiany w programie ,,Czyste Powietrze"

Z dniem 1 lipca 2021 roku weszła w życie nowa wersja programu “Czyste Powietrze”. Można wymienić trzy główne zmiany jak zaszły w programie. Pierwsza zmiana dotyczy zakupu i montażu kotłów na węgiel. W ramach programu wymiana kotłów na węgiel możliwa będzie tylko do 31 grudnia 2021 r. W związku z tym, inwestycja wliczy się do kosztu kwalifikowanego jedynie wtedy, gdy zakup oraz montaż będzie przeprowadzony do 31 grudnia 2021r.  Jako dowód należy przedstawić dokument potwierdzający np. fakturę, z datą do dnia wyżej wymienionego. W związku z powyższym wraz z początkiem roku 2022, kończy się możliwość składania wniosków o dofinansowanie na kotły węglowe.

Drugą zmiana dotyczy wysokości progów dochodowych w podwyższonym poziomie dofinansowania do 37 000 złotych. Do tej pory podwyższony poziom dofinansowania skierowany był do osób, których miesięczny dochód na osobę wynosi mniej niż 1400 zł lub 1960 zł w przypadku osób samotnie zamieszkujących. Obecnie próg  został podwyższony i w przypadku gospodarstw wieloosobowych, dochód na osobę nie może przekroczyć 1564 zł. Natomiast w przypadku gospodarstw jednoosobowych dochód ten nie może przekraczać 2189 zł.

Kolejną zmianą jest możliwość otrzymania większego dofinansowania na kupno i montaż kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie. W przypadku dofinansowania o podstawowym poziomie wysokość tej dotacji może wynosić do 9 tysięcy złotych (do 45% realnie pokrytych kosztów). W przypadku dofinansowania o podwyższonym poziomie, wysokość dotacji na taki kocioł może wynosić aż do 12 tysięcy złotych (do 60% realnie pokrytych kosztów).

Kredyt w programie

Planowane są zmiany w przypadku składania wniosku za pośrednictwem banku i udzielania kredytów w ramach programu “Czyste Powietrze”. Zmiany te dotyczyć będą większych przedsięwzięć. Zmiany mają wejść w życie jeszcze w lipcu, dlatego warto na bieżąco śledzić stronę internetową www.czystepowietrze.gov.pl. Planowane jest także wprowadzenie pożyczek dla gmin.

Składanie wniosku i uzyskanie dofinansowania na drodze bankowej różni się od tradycyjnie składanego wniosku w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Różnice zostały przestawione w tabeli poniżej.

E-prąd - Twój Doradca Fotowoltaiczny | "Czyste Powietrze" zmiany w programie
Opracowanie własne na podstawie danych z www.gov.pl

Warto zaznaczyć także, że warunkiem wypłata dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu udzielonego przez bank jest przeznaczenia tych środków na cele zgodne z programem. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości doradcy z eprad.pl udzielą szczegółowych informacji.

Kontakt: info@eprad.pl