E-prąd – Twój Doradca Fotowoltaiczny

Program “Mój Prąd 3.0”

czyste powietrze kwoty dotacji

Program "Mój Prąd 3.0"

Kto skorzysta z programu ,,Mój Prąd 3.0" i kiedy złożyć wniosek?

Od 1 lipca 2021 r. można składać wniosek o dofinansowanie w ramach programu “Mój Prąd 3.0” (trzeciej edycji programu). Program “Mój Prąd 3.0” to wsparcie mikroinstalacji fotowoltaicznych ,z którego mogą skorzystać osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby i mają zawartą umowę z zakładem energetycznym. Nabór wniosków planowany jest do 22 grudnia br., jednak termin ten może ulec skróceniu, jeśli dojdzie do szybszego wyczerpania przeznaczonych na program środków finansowych. Wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Należy mieć na uwadze, że wnioski wysyłane w formie papierowej będą automatycznie odrzucane. Należy zwrócić uwagę także na to, żeby dokładnie skompletować niezbędne dokumenty. Niekompletność wszystkich dokumentów, wiąże się z  odrzucenie lub wstrzymanie rozpatrywania wniosku. Podsumowując wydłuża to możliwość uzyskania dotacji, ale może również spowodować, że dotacja nie zostanie przydzielona, ponieważ  środki finansowe w programie są ograniczone i panuje zasada: kto pierwszy ten lepszy.

 

Jak uzyskać dofinansowanie z programu ,,Mój Prąd 3.0"?

Aby skorzystać z pomocy finansowej udzielanej w programie “Mój Prąd 3.0” należy wykonać kolejno kilka prostych kroków. 

Krok 1

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej

Krok 2

Instalacja licznika dwukierunkowego przez zakład energetyczny. Należy pamiętać, że instalacja nie może być przyłączona przed 01.02.2020 r.

Krok 3

Podpisanie umowę dwustronnej z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej.

Krok 4

Złożenie wniosku w terminie od 01.07.2021r. do 22.12.2021 r.

Informacje o rozpatrzeniu wniosku lub popełnieniu w nim błędów przekazywane są drogą mailową. Odrzucone wnioski można składać ponownie po usunięciu przyczyny jego odrzucenia.

Cel programu ,,Mój Prąd 3.0"

Głównym celem programu “Mój Prąd 3.0″ jest zwiększenie udziału mikroinstalacji fotowoltaicznych w ogólnej produkcji energii w Polsce. Należy podkreślić , że dofinansowanie dotyczy zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej w już istniejącym gospodarstwie domowym. Warto zaznaczyć, że że moc instalacji musi mieścić się w przedziale od 2 do 10 kW. Należy pamiętać o tym, że Program ,,Mój Prąd 3.0” nie obejmuje zwiększania mocy istniejących już instalacji fotowoltaicznych.

Mniejsze dotacje w programie ,,Mój Prąd 3.0"

Największą i kluczową zmianą w najnowszej edycji programu “Mój Prąd”, jest wysokość dopłaty. Dotacja dotyczy do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji i wynosi do 3000 zł na domową mikroinstalację PV. Podczas, gdy dotychczas kwota dotacji wynosiła 5000 zł. Kolejną kluczową zmianą jest budżet jaki został przeznaczonych na wsparcie przedsięwzięć. Aktualnie budżet wynosi 534 miliony złotych, czyli o połowę mniej, niż w poprzedniej edycji. Dzięki dotacji przeznaczonej na program ,,Mój Prąd 3.0″, nawet 178 tysięcy polskich gospodarstw domowych może założyć instalację fotowoltaiczną.

E-prąd - Twój Doradca Fotowoltaiczny | Program "Mój Prąd 3.0"
Opracowanie własne na podstawie danych z www.mojprad.gov.pl
Wydłużony czas zwrotu inwestycji

Zmniejszona pula środków finansowych oraz wysokość dotacji nie może zniechęcać do inwestycji we własną instalację PV. Instalacja fotowoltaiczna wciąż jest bardzo opłacalna, jednak czas zwrotu całej inwestycji może się delikatnie wydłużyć.

Dotacja z programu ,,Mój Prąd 3.0" zwolniona z PIT

Wsparcie finansowe w postaci dotacji przyznanej w ramach programu zwolnione jest z podatku. W związku z tym nie trzeba uwzględniać jej w rozliczeniu PIT.

Program ,,Mój Prąd 3,0" a zmiany prosumenckie od 2022 roku

Wzrost osób zainteresowanych założeniem instalacji PV jest spowodowane zapowiedziami zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii od 2022 roku. Zainteresowani chcą załapać się na obecny sposób rozliczania nadwyżek energii i uniknąć niekorzystnych dla prosumenta zmian. W związku z tym, wzrośnie ilość zainteresowanych programem “Mój Prąd 3.0”. Należy pamiętać, że program jest ograniczony i warto nie zwlekać z wnioskiem.

Ostatnia szansa dla fotowoltaiki

Warto zaznaczyć, że prawdopodobnie jest to ostatnia edycja programu “Mój Prąd” skupiająca się na instalacjach fotowoltaicznych. Kolejna edycja, czyli ,,Mój Prąd 4.0 ” ma obejmować więcej rozwiązań energetycznych i ekologicznych takich jak ładowarki do samochodów elektrycznych, magazyny energii, systemy zarządzania energią, systemy smart home itp. Rozszerzenie celów programu “Mój Prąd” o dodatkowe komponenty ma także na uwadze zmiany w systemie prosumenckim i jego zmianę od roku 2022. Warto więc skorzystać z aktualnej edycji programu i zainwestować w lepszą i oszczędną energetycznie przyszłość.

Inne dotacje

Warto pamiętać, że otrzymując dotację w ramach programu Mój Prąd, można skorzystać dodatkowo z ulgi termomodernizacyjnej. Dzięki temu inwestycja będzie jeszcze bardziej opłacalna i kompleksowa. Istnieje jeszcze kilka programów wsparcia poza ,,Mój Prąd 3.0″. Z programów tych mogą skorzystać firm i przedsiębiorcy, rolnicy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowych czy indywidualni klienci. Jednym z nich jest słynny program “Czyste Powietrze”, gdzie możemy uzyskać dotację na wymianę dotychczasowego źródła ciepła na bardziej ekologiczne. Wspominając o programie “Czyste Powietrze” warto także zapoznać się ze zmianami w programie.

Doradztwo energetyczne

Warto już teraz zdecydować się na wstępną i niezobowiązującą konsultację z profesjonalnymi doradcami energetycznymi z Eprąd.pl i dowiedzieć się wszystkiego co niezbędne do założenia  instalacji fotowoltaicznej. Doradztwo energetyczne pomoże w przeprowadzeniu audytu energetycznego, dzięki temu instalacja będzie dopasowana indywidualnie do potrzeb prosumenta. Warto zauważyć, że dobrze wykonany przez doradców audyt energetyczny pozwoli zobrazować zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na energię oraz dostosować odpowiednią moc i rodzaj instalacji PV.

Pozostałe Artykuły

Promowany Panel Fotowoltaiczny

710W Mysolar HJT Half-cut, bifacial, glass-glass.