E-prąd – Twój Doradca Fotowoltaiczny

Fotowoltaika we wspólnotach mieszkaniowych – dotacje, ulgi, dofinansowania

wspolnoty dotacje

Fotowoltaika we wspólnotach mieszkaniowych- dotacje, ulgi, dofinansowania

Panele fotowoltaiczne są coraz częściej widoczne na dachach domów jednorodzinnych. Spowodowane jest to ciągłym wzrostem osób zainteresowanych i inwestujących w instalację fotowoltaiczne. Dzięki, które produkujemy darmową energię słoneczną. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że mieszkając w budynku wielorodzinnym także może zostać użytkownikiem energii słonecznej. Inwestycja leży wówczas po stronie spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Natomiast wytworzona naturalna energia elektryczna będzie służyła do spożytkowania w częściach wspólnych budynku. Prognozuje to duże oszczędności i obniżenie opłat mieszkańców za energię elektryczną w częściach wspólnych budynku. Niewątpliwie instalacja PV pomaga znacząco podnieść wartość całego budynku i przyczynić się do jego rozwoju. W artkule tym wyjaśnimy jakie dofinansowania dla wspólnot mieszkaniowych można pozyskać.

Fotowoltaika jest dużym krokiem w przyszłość oraz przynoszącą zyski inwestycją.

Wiele osób jednak pozostaje pasywnych wobec tak drogiej inwestycji i koszty instalacji są dla nich barierą nie do pokonania. Przed całkowitą rezygnacją warto jednak przyjrzeć się kilku ważnym w tym przypadku aspektom. Choć koszty za inwestycję w fotowoltaikę nadal nie należą do najniższych, to na przestrzeni ostatnich lat znacząco się obniżyły i zwiększyła się także konkurencyjność na rynku w tej dziedzinie. Niewątpliwie według statystyk koszty całej inwestycji zwracają się po około 7 latach i w kolejnych latach instalacja produkuję darmową energię. Całkowita sprawność paneli fotowoltaicznych zachowuje się w około 25 latach. Po czym zmniejsza się jedynie o około 10% nadal zachowując bardzo dużą i opłacalną wydajność. Warto wspomnieć, że ceny za energię elektryczną otrzymywaną z sieci energetycznych wciąż rosną, a prognozy są zasmucające. Wyczerpujące się paliwa kopalne na pewno nie przyczynią się do obniżenia cen, a wręcz przeciwnie.

Gdzie zamontować instalację fotowoltaiczną ?

Montaż paneli PV na cele wspólnoty mieszkaniowej najczęściej odbywa się na dachach domów wielorodzinnych. Spowodowane jest to faktem,  że nie każda współdzielenia posiada wystarczająco terenu aby móc zainstalować instalację PV  na gruncie. W niedalekiej przyszłości wspólnoty będą mogły skorzystać z najnowszej technologii BIPV w postaci paneli fasadowych lub dachówek fotowoltaicznych. Bezsprzecznie użycie  paneli fasadowych jako elewacji będzie nie tylko nadawało estetyczny wygląd budynkom ale także produkowało darmową energię elektryczną.

Warto zaznaczyć, że budynki wielomieszkaniowe mają bardzo korzystne warunki do efektywnego działania instalacji fotowoltaicznych. Duże powierzchnie pokryć dachowych, wysokie budynki i zazwyczaj wolne od tworzących niekorzystny cień drzew okolice budynku sprawiają, że wytwarzanie energii będzie bardziej wydajne. W celu zwiększenia dostępności do energii ze słońca i jej rozwoju, powstają także różnego rodzaju projekty mające na celu wsparcie finansowe przyszłych inwestorów.

Wykorzystanie energii elektrycznej z fotowoltaiki w budynkach wielorodzinnych

W tym momencie instalacja modułów fotowoltaicznych na dachach bloków jest wykorzystywana do wytworzenia energii elektrycznej. Dzięki tej energii możemy zasilać części wspólne budynku takie jak oświetlenie części wspólnych ,windy, domofony, monitoring czy inne urządzenia wspólne zasilane prądem.

Energię elektryczną można wykorzystać także na ogrzewanie budynku w przypadku zmiany ogrzewania na elektryczne. Oprócz finansowania w postaci dotacji, warto zadbać o odpowiednie uszczelnienie okien, drzwi, ocieplenie ścian, wymianę oświetlenia na energooszczędne. Wpłynie to pozytywnie na oszczędność energii. Inwestycja w fotowoltaikę to także duży krok w stronę dalszej modernizacji budynku.

Rząd chce zachęcić i wspomóc spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe tworząc różnego rodzaju wsparcia finansowe w postaci dofinansować czy ulg inwestycyjnych. Niewątpliwie takie formy finansowania pomagają obniżyć koszty instalacji fotowoltaicznej. 

Dofinansowania dla wspólnot mieszkaniowych “Mój prąd”

mojprad-logo

Dużym krokiem na przód było zapoczątkowanie programu “Mój prąd”, utworzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Powstał on w celu rozwoju odnawialnych źródeł energii skupiając się szczególnie na wsparciu mikroinstalacji fotowoltaicznych do mocy 50 kW. Projekt ten cieszył się niezmiernie dużym zainteresowaniem i zdecydowanie zwiększył ilość instalowanych paneli fotowoltaicznych.  W związku z tym zwiększy się udział Odnawialnych Źródeł Energii w ogólnym zużyciu energii elektrycznej w Polsce.

Dofinansowywania dla wspólnot mieszkaniowych “Słoneczne dachy”

Odpowiednikiem programu “Mój prąd” powstałego z dedykacją dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, jest projekt “Słoneczne dachy. Projekt w momencie powstania jest kierowany województwu wielkopolskiemu.  Natomiast silnie zaznaczone jest, że owy program ma perspektywy rozwoju i w przyszłości obejmie wszystkie województwa. W przypadku objęcia takim wsparciem całego kraju istnieje szansa na znaczny rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce. W związku z czym będą dużo niższe koszty za energię wspólną w budynkach wielorodzinnych. Niewątpliwie z  projektu mogą korzystać jedynie spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, nie jest on kierowany do osób fizycznych. Program “Słoneczne dachy” to rządowa inicjatywa utworzona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt dysponuje środkami finansowymi w wysokości 100 mln zł, w dużym stopniu udostępnionymi właśnie przez NFOŚiGW i obejmuje przedział czasowy 2020 – 2023, obecnie realizowany jest na terenie województwa wielkopolskiego. Moc instalacji fotowoltaicznych nie będzie mogła przekroczyć wówczas 50 kW.

Warunki programu ,,Słoneczne dachy”

Dofinansowania dla wspólnot mieszkaniowych w projekcie “Słoneczne dachy” jest dostępne w formie pożyczki, która z kolei może zostać częściowo umorzona. Z pewnością inwestor może wówczas liczyć na umorzenie mieszczące się w przedziale 10 – 15%. Pożyczki będą objęte oprocentowaniem oscylującym w okolicach 2%. Raty kredytu mają być rozłożone w taki sposób, aby mieszkańcy nie odczuli zmian w rachunkach dopóki pożyczka nie zostanie spłacona. Mieszkańcy po spłacie kredytu mogą liczyć na spore oszczędności w rachunkach za energię części wspólnych. Wytworzona w dużym stopniu energia elektryczna powodująca nadwyżkę energetyczną nie może w przypadku uczestnictwa w projekcie, być przedmiotem operacji gospodarczej i zostawać sprzedawana, a jedynie może być wykorzystana na potrzeby własne.

Nabór wniosków ma charakter ciągły, a więc jest możliwość składania ich cały czas, jednak należy uwzględnić fakt, że środki finansowe w projekcie “Słoneczne dachy” są wyczerpalne. Wszystkie niezbędne do złożenia wniosku dokumenty  znajdują się wyszczególnione na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu. Z pewnością bardzo istotnym dokumentem niezbędnych do złożenia wniosku jest audyt energetyczny i wlicza się on do kosztów kwalifikowanych. Najlepiej od razu zapoznać się z regulaminem projektu, który także jest dostępny na stronie internetowej podanej powyżej.

Podsumowanie

Podsumowując inwestycja w instalację paneli fotowoltaicznych we wspólnotach mieszkaniowych jest korzystną okazją dającą wielki rozwój i wiele możliwości na przyszłość takiego budynku. Koszty jakie należy przeznaczyć na rachunki za prąd, można przecież wykorzystać na spłatę pożyczki, a po kilku latach po całkowitej spłacie, mieć darmową ekologiczną energię elektryczną. Zwiększają się także możliwości, więc można inwestować w instalacje nowoczesnych sprzętów czy urządzeń oraz wymianę starych na nowoczesne co zdecydowanie zachęci do posiadania mieszkania w takim budynku, zwłaszcza ludzi młodych myślących o przyszłości. Warto pamiętać, że myśląc o założeniu instalacji fotowoltaicznej należy sprawdzić jakie dofinansowania dla wspólnot mieszkaniowych na fotowoltaikę są aktualnie oferowane. Z pewnością oferowane dofinansowania, dotacje i ulgi chociaż trochę obciążą inwestora finansowo. 

Informacje kontaktowe

Sprzedaż i dystrybucja komponentów fotowoltaicznych

Sprzedażą i dystrybucją w formułach:

  • EPC — generalny wykonawca inwestycji fotowoltaicznych
  • Dystrybutor w Polsce — sprzedaż paletowa i kontenerowa
  • Broker Fotowoltaiczny- pośrednictwo w zakupie bezpośrednio u producenta

Kontakt

zapytania ogólne

kontakt@eprad.p

sprzedaż i dystrybucja

Jacek Serwin
e-mail: j.serwin@eprad.pl
tel. 793 416 519