E-prąd – Twój Doradca Fotowoltaiczny

Fotowoltaika w rolnictwie – dotacje, ulgi, wsparcie

fotowoltaika w rolnictwie

Fotowoltaika w rolnictwie- dotacje, ulgi, wsparcie

Fotowoltaika w rolnictwie to inwestycja przynosząca nie tylko korzyści wynikające z darmowej energii. Pozwala ona także na znaczny rozwój danego gospodarstwa rolnego. W dobie kryzysu gospodarczego rolnicy poszukują nowych metod oszczędzania. Nie jest to proste, a ceny prądu stale rosną na co wpływ ma niewątpliwie, wyczerpywanie się zasobów paliw kopalnych. Utrzymanie gospodarstwa rolnego jest bardzo kosztowne, a produkcja lepszej jakości żywności pochłania jeszcze więcej pracy i energii. Rolnik korzystający z wytworzonego indywidualnie prądu ma ogromną niezależność energetyczną, a dodatkowo zmniejsza ogólne koszty utrzymania gospodarstwa rolnego. Stały i niezależny dopływ energii pozwala zachować systematyczność w uprawach oraz hodowli co przyczynia się do pewniejszych i większych zysków.

Dla wielu rolników koszty takiej instalacji fotowoltaicznej są zbyt wysokie. W dobie dużych strat w rolnictwie ciężko zaplanować, czy dane gospodarstwo rolnicze przetrwa i jaka będzie jego przyszłość. Powstrzymuje to rolników przed większymi inwestycjami w obawie przed poniesieniem strat. Warto jednak spojrzeć na aspekt fotowoltaiki jako na pewnego rodzaju ratunek dla rolnictwa, aniżeli na kosztowną i niepewną inwestycję.

Fotowoltaika w rolnictwie to pewna inwestycja

Usytuowanie gospodarstwa rolnego zazwyczaj stwarza idealne warunki do korzystnej instalacji paneli słonecznych. Jest to otwarta przestrzeń, duże pozbawione cienia i nasłonecznione pola, dachy kurników, obory lub innych budynków dla zwierząt. Koszty instalacji będą dużo niższe w przypadku skorzystania z dotacji czy różnego rodzaju ulg inwestycyjnych. Wsparcie finansowe odnawialnych źródeł energii powstało w celu ogólnego zwiększenia ilości wytwarzanej energii z naturalnych źródeł. Jednocześnie celem jest zwiększenie dostępność i umożliwienie inwestycji nawet osobom, które nie dysponują środkami na pokrycie całej instalacji fotowoltaicznej.

Program”Agroenergia”

E-prąd - Twój Doradca Fotowoltaiczny | Fotowoltaika w rolnictwie - dotacje, ulgi, wsparcie

Dużym wsparciem odnawialnych źródeł energii dla rolników jest program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej “Agroenergia”. Realizacja programu jest zaplanowana na przedział czasowy w latach 2019 – 2025. Podpisywanie umów powinno nastąpić w terminie nie późniejszym niż do końca 2023 roku. Program wsparcia utworzony został z myślą o rolnikach indywidualnych posiadających nie więcej niż 300 ha użytków rolnych.

Warunki

Rolnik chcący ubiegać się o dofinansowanie w wyżej wymienionym projekcie, powinien spełniać kilka istotnych warunków.

  • Powinien on być właścicielem lub dzierżawcą gospodarstwa.
  • Gospodarstwo powinno mieścić się w przedziale 1 – 300 ha powierzchni.
  • Rolnik powinien prowadzić je od co najmniej roku.
  • Rolnik powinien zamieszkiwać obszar gminy w okresie nie mniejszym niż 5 lat.
  • Dana nieruchomość rolna powinna mieścić się w owej gminie.

Warto zaznaczyć, że dotacja ta nie obejmuje powiększania mocy już istniejących instalacji fotowoltaicznych, a jedynie instalację nowych.

Program “Agroenergia” pozwala na większy dostęp rolników do mikroistalacji o mocy 10 – 50 kW. Intensywność dofinansowania zależy od mocy instalacji fotowoltaicznej. Wielkość mocy instalacji jest dopasowywana podstawie ilości zużywanej energii elektrycznej w danym gospodarstwie rolnym. Wiele czynników ma wpływ na ilość zużywanej energii. Należą do nich na przykład wielkość powierzchni, ilość używanych maszyn, oświetlenie czy też ogólna wielkość hodowli i upraw. Środki dofinansowania rolnik w tym przypadku dostanie już po zakończeniu całej instalacji, w postaci refundacji. Ilość zwrotu zależy od mocy zainstalowanych paneli fotowoltaicznych. W przypadku instalacji paneli o mocy 10 – 30 kW dofinansowanie wyniesie 20% kosztów kwalifikacyjnych. Natomiast instalacje w przedziale 30 – 50 kW mocy otrzymają dotację w wysokości 13% kosztów kwalifikacyjnych. 

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie w formie pożyczki w programie ‘Agroenergia”, instalacje muszą być finansowane ze środków własnych. Nie mogą być finansowane ze środków publicznych. Cała instalacja musi być także całkowicie nowa.  Części nie mogą być używane, a ich produkcja nie może być starsza niż 24 miesiące przed założeniem.

Ulga w podatku rolniczym

Innym rodzajem wsparcia finansowego jest ulga w podatku rolniczym. Jest to także dość opłacalne wsparcie finansowe, ponieważ ulga ta wynosi aż 25% od wartości instalacji fotowoltaicznej. Dla przykładu, w przypadku inwestycji fotowoltaicznej wartej 50 tys. zł. rolnik otrzyma ulgę wielkości 1/4 tej sumy więc wyniesie ona równo 12,5 tys. zł. Jeśli wysokość ulgi pokryje kilkukrotnie kwotę rocznego podatku rolniczego wówczas rolnik przez kilka lat będzie zwolniony z jego regulowania. Uogólniając można stwierdzić, iż fotowoltaika w rolnictwie w tym przypadku jest w efekcie tańsza o 25%. Ulgę można rozliczać przez okres 15 lat. W tym czasie może z niej skorzystać także następca w przypadku przejęcia gospodarstwa. Skorzystanie z ulgi podatkowej przysługuje w przypadku nie wykorzystania przez rolnika innych rodzajów dofinansowań na instalację fotowoltaiczną.

Ulgę otrzymają również płatnicy VAT-u. Nie pozostaje więc obojętne to że rolnicy, którzy płacą podatek VAT, przy inwestycji w fotowoltaikę mają możliwość odliczyć w całości owy podatek od całości inwestycji.

Możliwość nie płacenia przez nawet kilka lat podatku rolnego, a przy tym osiągnięcie niezależności energetycznej i znaczne obniżenie kosztów utrzymania gospodarstwa rolnego to nie jedyne choć zdecydowanie najbardziej przekonujące zalety inwestycji w fotowoltaikę w rolnictwie. Niezależność energetyczna jest o tyle istotnym elementem, że nie tylko obniża koszty za energię elektryczną oraz pozwala na wytwarzania swojego prądu, ale także jest mocnym czynnikiem zwiększającym rozwój danego gospodarstwa rolnego. Nieodnawialne źródła energii kiedyś całkowicie ulegną wyczerpaniu, a do tego czasu ceny za energię niestety będą rosnąć, co niewątpliwie naruszy działalność rolnictwa i zmniejszy zyski. Dotacje oraz wszelkiego rodzaju ulgi inwestycyjne są po to, aby każdy mógł pozwolić sobie na inwestycję w przyszłość i zapewnił sobie pewnego rodzaju bezpieczeństwo.

Brak przerw w dostępności energii

Kolejną istotną zaletą uzyskaną dzięki inwestycji w fotowoltaikę jest stały dostęp do przepływu energii elektrycznej. Nie rzadko zdarzają się przerwy w dostawie energii elektrycznej, a przez to cały system działalności zmienia swój bieg co przynosi straty. Fotowoltaika w rolnictwie daje stały dostęp do energii. A to daje ustabilizowanie zysków na podstawie systematyczności plonów i produkcji żywności. Co kolejno zapewnia stałe ceny i zwiększa możliwość rozwoju danego gospodarstwa rolnego oraz pozwala stabilnie prognozować jego przyszłość. Regularność zysków przyczyni się w pozytywnym stopniu na zwiększenie stabilności zatrudnienia w rolnictwie co także wpływa na rozwój tego sektora gospodarki i zmniejszenie bezrobocia.

Ulgi inwestycyjne i dofinansowanie zdecydowanie przyspieszą zwrot inwestycji i zwiększą jej opłacalność. Koszty instalacji są wyliczane indywidualnie i zależą między innymi od ilości zużywanej przez gospodarstwo energii elektrycznej oraz możliwości instalacji. W przypadku zbyt małego nachylenia powierzchni konieczne jest zbudowanie odpowiedniej konstrukcji, która umożliwi montaż paneli słonecznych pod kątem 45 stopni dzięki czemu znacznie zwiększy się ich wydajność.

Rolnik może także jako osoba fizyczna skorzystać z dofinansowania rządowego “Mój prąd”. Ma ono na celu rozszerzenie małych instalacji fotowoltaicznych  i zainwestować w panele słoneczne w swoim prywatnym gospodarstwie domowym. Jednak energię elektryczną wytworzoną z takiej mikroinstalacji o dozwolonej mocy 2 -10 kW, może wykorzystać jedynie na potrzeby własne swojego gospodarstwa domowego.

Informacje kontaktowe 

Sprzedaż i dystrybucja komponentów fotowoltaicznych

Sprzedażą i dystrybucją w formułach:

  • EPC — generalny wykonawca inwestycji fotowoltaicznych
  • Dystrybutor w Polsce — sprzedaż paletowa i kontenerowa
  • Broker Fotowoltaiczny- pośrednictwo w zakupie bezpośrednio u producenta

Kontakt

zapytania ogólne

kontakt@eprad.pl

sprzedaż i dystrybucja

Jacek Serwin
e-mail: j.serwin@eprad.pl
tel. 793 416 519

Pozostałe Artykuły

Promowany Panel Fotowoltaiczny

710W Mysolar HJT Half-cut, bifacial, glass-glass.