E-prąd – Twój Doradca Fotowoltaiczny

Koszty fotowoltaiki w rolnictwie

koszty fotowoltaiki w rolnictwie

Koszty fotowoltaiki w rolnictwie

Fotowoltaika ze względu na niewymagająca instalację oraz wszechdostępność promieni słonecznych cieszy się coraz większą popularnością, a jej opłacalność wraz z rozwojem techniki i dostępnością wszelkich dotacji jest naprawdę wiarygodna. Instalacja fotowoltaiczna wytwarza energię elektryczną niezbędną do efektywnego prowadzenia gospodarstwa rolniczego. Zaś koszty fotowoltaiki w rolnictwie zwracają się w relatywnie krótkim czasie.

Większy wybór, niższe ceny

W związku z dynamicznym rozwojem odnawialnych źródeł energii na przestrzeni lat, ceny instalacji modułów PV znacząco spadły. Na rynku pojawiają się coraz nowsze technologie dające większe możliwości  opłacalnego i wydajnego wykorzystania OZE w gospodarstwach domowych jak i w rolnictwie. W związku z zobowiązaniami wobec Unii Europejskiej, także Polska chcąc zwiększyć ilość produkowanej energii wprowadza pomoc dla inwestorów w postaci dotacji czy innej formy pomocy finansowej.

Fotowoltaika w rolnictwie ma ogromny potencjał i możliwości na duży rozwój. Rolnictwo zasilane naturalną energią ze słońca ma szansę w przyszłości stać się potężną machiną niezależną od dostawców energii elektrycznej. Takie gospodarstwo rolne ma szanse na  ambitny rozwój i duże zwiększenie zysków.

Rozwój technologiczny pozwala na produkcję coraz to nowych przyrządów, potężnych nowoczesnych maszyn i nowych sposobów wytwórstwa produktów żywnościowych. To wszystko zdecydowanie ułatwia działalność systemu w gospodarstwie rolnym, ale jednocześnie potrzebuje ogromnej ilość energii elektrycznej do działania.

Pewna inwestycja

Rozwój i rozbudowanie gospodarstwa rolnego wymaga inwestycji. Najbardziej opłacalną inwestycją, od której powinno się zaczynać rozwój w rolnictwie, to inwestycja w fotowoltaikę. Pozwoli to produkować energię elektryczną, która zasila całe gospodarstwo rolne. Skoro rozwój gospodarstwa jest tak kosztowny, a energia ze słońca jest darmowa to warto rozważyć tą jednorazową inwestycję. A po kilku latach, kiedy inwestycja całkowicie się zwróci, oszczędzać duże sumy pieniędzy dzięki uzyskiwaniu darmowej energii ze słońca.

Ceny za energię elektryczną w ostatnich latach znacznie wzrosły, a analizując prognozy nie ma co liczyć na obniżkę lub chociaż na zatrzymanie wzrostu. Biorąc pod uwagę ten fakt warto zainteresować się zyskami jakie można osiągnąć w przypadku inwestycji w fotowoltaikę.

Inwestycja w instalację paneli PV, pozwoli znacznie obniżyć koszty utrzymania i funkcjonowania całego gospodarstwa rolnego. Dzięki mniejszym kosztom zyskujemy dodatkowe środki finansowe, które możemy inwestować w dalszy rozwój gospodarstwa rolnego. Możemy wówczas rozważać zakup nowych sprzętów, maszyn, a także rozwój hodowli i jej zwiększenie dzięki dodatkowym środkom na utrzymanie większej ilości zwierząt.

Dużą oszczędnością kosztów jest prawidłowa instalacja. Powinna zawierać dobrego gatunku, sprawdzone ogniwa fotowoltaiczne i być zakładania przez sprawdzonych doświadczonych wykonawców. Chociaż ceny inwestycji są coraz bardziej konkurencyjne, warto sprawdzić jakość, ponieważ to właśnie jakość wykonania ma znaczny wpływ na zyski i opłacalność.

Na koszty fotowoltaiki w rolnictwie w głównej mierze składa się koszt samej instalacji. I jest to niewątpliwie najmocniejszy aspekt, który zniechęca wielu potencjalnych inwestorów. Rolnicy w dobie kryzysów i dużych strat spowodowanych między innymi przez suszę, szukają oszczędności wszędzie, gdzie tylko istnieje taka możliwość.

E-prąd - Twój Doradca Fotowoltaiczny | Koszty fotowoltaiki w rolnictwie

Koszty bez tajemnic

Głównym i największym kosztem jest zakup paneli i ich prawidłowa instalacja. Jest to koszt jednorazowy, jednak dla wielu jest on barierą ze względu właśnie na jego wysoki próg. Później natomiast jest już tylko z górki, chociaż przyglądając się bliżej nie są to jedyne koszty jakie należy ponieść przy instalacji fotowoltaiki. Późniejsze kwoty, jakie powinniśmy ponieść są jednak praktycznie nieodczuwalne i mogą wynieść maksymalnie kilkaset złotych rocznie. 

Ubezpieczenie - nie trzeba, ale warto

Głównym aspektem branym pod uwagę jest ubezpieczenie. Nie jest ono wymogiem, dlatego nie wlicza się do kosztów początkowych jakie inwestor powinien ponieść. Jednak z uwagi na kosztowną inwestycję mającą produkować nam energię elektryczną warto zabezpieczyć panele fotowoltaiczne przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zagrożenie stanowią np. pożar, powódź, huragan, upadek drzewa, eksplozje, itp. Dostępny jest cały szereg polis ubezpieczeniowych na same panele. Koszty ubezpieczenia samej instalacji fotowoltaicznej są o wiele wyższe, aniżeli w przypadku gdy włączymy je do ubezpieczenia naszego domu. Koszt takiego ubezpieczenia wynosi zazwyczaj do kilkuset złotych rocznie. Nie są to duże pieniądze, a pozwolą zwiększyć pewny zysk i zabezpieczą zainwestowane w instalacje pieniądze. Istotna jest także sama gwarancja na całą instalację fotowoltaiczną, która jest zazwyczaj zawarta w konkretnej ofercie. Dlatego tak ważne jest jaką formę do montażu paneli wybieramy, ponieważ nie każda może posiadać zapewnioną gwarancję. 

Analizując całkowite koszty fotowoltaiki w rolnictwie należy przybliżyć bieżący cennik i średnie zużycie prądu. Ceny za energię elektryczną stale rosną i obecnie za 1 kWh prądu zapłacimy około 0,60 zł. Przeciętna czteroosobowa rodzina zużywa około 1500 kWh prądu w ciągu roku. Przy takim założeniu za energię elektryczną zapłaci około 900 zł rocznie. Rolnik w swoim gospodarstwie rolnym zużywa średnio około 22 000 kWh energii w skali roku. Z tego wynika, że za energię w skali roku zapłaci około 13 000 zł. Jest to niewątpliwie spora kwota. Mamy możliwość ją oszczędzać, jeśli zdecydujemy się na inwestycję w fotowoltaikę. Zyskujemy wtedy darmowy prąd po około 7 latach, bo właśnie tyle zajmuje całkowity zwrot tej inwestycji. Nie zachęcająco wyglądająca suma, jaką musimy ponieść podczas instalacji paneli fotowoltaicznych, nie wydaje się w takim rozliczeniu wysoka. Daje nam to darmowy prąd i niewątpliwą niezależność energetyczną, którą można otrzymać wyłącznie przez inwestycje w odnawialne źródła energii.

Czyszczenie paneli

Pozostałe koszty są usytuowane w utrzymaniu samych paneli, które wymagają oczyszczania. Mycie paneli fotowoltaicznych leży po stronie ich właściciela, jednak jeśli obawia się robić to samodzielnie, może wówczas zlecić tę czynność specjalistycznej firmie. Koszty takich usług są jednak bardzo niewielkie i wynoszą około kilku złotych za 1m2. Nie jest to trudne, natomiast należy pamiętać, że samodzielne oczyszczanie paneli może nie przynieść oczekiwanych efektów, a jeśli zrobimy to nieumiejętnie możemy je uszkodzić. Przyrządy do mycia paneli fotowoltaicznych także nie pozostają bez znaczenia i przed planowanym samodzielnym myciem należy zaopatrzyć się w specjalistyczny sprzęt przeznaczony do tego celu i zapoznać się z dokładną instrukcją mycia paneli PV. Ich regularne oczyszczanie zapobiegnie możliwym rozszczelnieniom lub innym uszkodzeniom paneli wynikającym z ich zaniedbania.

Wsparcie finansowe

Jeśli mowa o kosztach to warto zainteresować się wszelkiego rodzaju ulgami, dotacjami czy innym wsparciem finansowym dla przyszłych użytkowników modułów PV. Jest to ogromne wsparcie, w wielu przypadkach umożliwiające dokonania takiej inwestycji. Są to korzystne i zachęcające rządowe oferty, które mają na względzie rozwój fotowoltaiki i zwiększenie jej dostępności dla każdego. W przypadku gospodarstwa rolnego, właściciel owego gospodarstwa ma do wyboru otrzymanie dotacji, a więc wsparcie jego środków finansowych przeznaczonych na inwestycję fotowotaiczną lub obniżenie kosztów instalacji poprzez zwolnienie z podatku rolnego w wysokości 25% od mocy instalacji fotowoltaicznej. Rolnik zaoszczędzi także koszty dzięki zwolnieniu z podatku VAT od całkowitej instalacji, jeśli oczywiście taki podatek płaci.

Koszt samej instalacji fotowoltaicznej jest wyliczany indywidualnie, zależy od kilku istotnych czynników takich jak rodzaj pokrycia dachowego lub w przypadku montażu wolnostojącej instalacji wliczyć należy koszt budowy dodatkowej konstrukcji. Moc instalacji także wyraźnie wpływa na koszty. W gospodarstwie rolnym możliwości jest naprawdę wiele.

Mimo konieczności poniesienia kosztów początkowych, istnieje możliwość szybszego zwrotu inwestycji poprzez odpowiedni montaż paneli fotowoltaicznych. Istotne jest odpowiednie umiejscowienie modułów fotowoltaicznych tak, aby znajdowały się od strony południowej, gdzie będzie docierało najwięcej promieni słonecznych. Zamontowanie ich pod kątem około 45 stopni także zwiększy wydajność i produkcję energii, podobnie jak brak zacienienia w pobliżu. Efektywniejsza i większa produkcja energii elektrycznej powoduje, że koszty fotowoltaiki w rolnictwie zwracają się szybciej. Nadmiar energii natomiast jest przekazywany do sieci energetycznej, a pobierając go z powrotem tracimy na tym około 30% w przypadku mikroinstalacji do mocy 50 kW. Dlatego też oszczędzaniu kosztów sprzyja bieżące zużywanie wytworzonej zielonej energii.

Informacje kontaktowe

Sprzedaż i dystrybucja komponentów fotowoltaicznych

Sprzedażą i dystrybucją w formułach:

  • EPC — generalny wykonawca inwestycji fotowoltaicznych
  • Dystrybutor w Polsce — sprzedaż paletowa i kontenerowa
  • Broker Fotowoltaiczny- pośrednictwo w zakupie bezpośrednio u producenta

Kontakt

zapytania ogólne

kontakt@eprad.pl

sprzedaż i dystrybucja

Jacek Serwin
e-mail: j.serwin@eprad.pl
tel. 793 416 519