E-prąd – Twój Doradca Fotowoltaiczny

Poradnik po fotowoltaice dla rolników

poradnik po fotowoltaice dla rolników

Poradnik po fotowoltaice dla rolników

Instalacje fotowoltaiczne w sektorze rolniczym są niewątpliwie furtką do lepszej, bezpieczniejszej i przede wszystkim tańszej przyszłości gospodarstwa rolnego. Pierwszym znaczącym krokiem jest świadome zdecydowanie się na zmianę energii tradycyjnej na energię słoneczną. Chęć zmian na lepsze, szukanie rozwiązań i oszczędności to klucz do skutecznego rozwoju gospodarstwa rolnego. A to prognozuje większe zyski, a więc i większe pieniądze. Często jednak zainteresowanie fotowoltaiką dla rolnika kończy się w momencie, kiedy nie wiemy jaki zrobić kolejny krok. Dlaczego tak jest i jak uniknąć takiej drogi? Odpowiedzi na te pytania zawiera poniższy poradnik po fotowoltaice dla rolników.

Formalności

Formalności czy informacje dla osoby nie mającej styczności z fotowoltaiką są często nie do końca jasne. Skutkiem tego cały obraz inwestycji zawiera sprzeczne i niedokładne informacje, co często skutkuje całkowitą rezygnacją. Na szczęście z pomocą przychodzą specjaliści, którzy od lat zajmują się doradztwem energetycznym. Umożliwiają oni indywidualny dla każdego i opłacalny wybór odpowiedniej mocy paneli fotowoltaicznych do zapotrzebowania na energię elektryczną. Odbywa się to tak, aby instalacja była jednocześnie maksymalnie wydajna i dostosowana do potrzeb gospodarstwa rolnego. A to pozwoli na szybszy zwrot inwestycji i w rezultacie całkowicie darmową energię ze słońca. Rządowy program wsparcia Agroenergia powstał z myślą o rolnikach i gospodarstwach rolnych. W celu uzyskania wsparcia finansowego należy złożyć odpowiedni wniosek o dofinansowanie. Kolejnym ważnym krokiem są już formalności, a właściwie złożenie wniosku, bo od tego należy zacząć inwestycję.

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, nie można rozpoczynać instalacji. Natomiast warto już wtedy wybrać wykonawców i skorzystać z usług doradztwa energetycznego jakie oferuje firma eprad.pl. Warto wybrać firmę, która posiada szeroki zakres doradztwa podzielonego na instalacje fotowoltaiczne domowe, instalacje dla rolników i hodowców, biznesowe czy farmy fotowoltaiczne. Takie firmy zazwyczaj proponują swój poradnik po fotowoltaice dla rolników. Szeroki zakres doradztwa pozwala na wyselekcjonowanie indywidualnych potrzeb dla poszczególnych instalacji i sektorów. Dzięki temu doradztwo jest szczegółowe i bardzo dokładne dla każdego przez pryzmat jego indywidualnych potrzeb energetycznych i wydajności.

Program Agroenergia

Program Agroenergia ma na celu zwiększenie ilości energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł. Do odnawialnych źródeł należy fotowoltaika, która w przypadku rolnictwa daje wiele możliwości i pozwala znacznie obniżyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Program jest planowany na okres czasowy 2019 – 2025. Przy czym wszelkie formalności przyjmowane będą do roku 2023, natomiast środki wypłacane będą do 2025 roku.

Program priorytetowy Agroenergia pierwszy nabór wniosków zakończył z dniem 20.12.2019 r. W chwili obecnej wnioski nie są przyjmowane ze względu na oczekiwanie na kolejny nabór. Nowy nabór zostanie ogłoszony po potwierdzeniu możliwości zapewnienia w trakcie stanu epidemii równego dostępu dla wszystkich potencjalnych wnioskodawców do złożenia wniosków. Wraz z rozpoczęciem nowego naboru, dostępny będzie nowy regulamin, którego aktualizacja nastąpiła z dniem 13.05.2020 r. Cały regulamin jest dostępny na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Znajdziemy go w zakładce “Nabór 2019 Agroenergia” na samym dole w załączniku do pobrania. Znajdują się tam także wszystkie inne niezbędne załączniki i warto się z nimi zapoznać w celu uzyskania dokładnych i przede wszystkim wiarygodnych informacji.

Wszystkie bieżące informacje o projekcie Agroenergia i jego drugim naborze są także stale aktualizowane w zakładce Agroenergia. Dla ułatwienia, aby być na bieżąco należy wejść na stronie internetową NFOSiGW. Następnie kliknąć w zakładkę “oferta finansowania”, po czym wybrać “środki krajowe”. Po czym w programach priorytetowych wybrać hasło “agroenergia”. Tam znajdziemy wszystkie szczegółowe informacje o projekcie, które są stale aktualizowane. Wchodząc także w zakładkę “pytania i odpowiedzi” znaleźć można wiele wyjaśnień na częste i nurtujące pytania co pomoże rozjaśnić wizję inwestycji.

Zgodnie z informacjami, które także możemy znaleźć na stronie internetowej, inwestycja fotowoltaiczna nie może być rozpoczęta przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, iż umowa z wykonawcą, zakup paneli, falownika i innych niezbędnych przedmiotów do instalacji, nie mogą mieć miejsca przed dniem złożenia wniosku w ramach nowego naboru.

Dotacja czy pożyczka?

Do form wsparcia w priorytetowym programie Agroenergia zaliczamy dotację lub pożyczkę. Dotacja jest rozwiązaniem pozwalającym na bezzwrotne dofinansowanie, natomiast pożyczka jest zwrotną firmą finansowania. Budżet przeznaczony na realizację celu programu sięga 200 000 zł. w czym suma bezzwrotnego dofinansowania jest zaplanowana do 170 000 zł, natomiast dla zwrotnych form finansowania wynosi do 30 000 zł. Środki dofinansowania są w tym przypadku wypłacane już po zakończeniu całej instalacji, w postaci refundacji.

Wielkość dotacji zależy od mocy zainstalowanych paneli fotowoltaicznych. W przypadku instalacji modułów o mocy 10 – 30 kW dofinansowanie będzie równe 20% kosztów kwalifikacyjnych. Natomiast instalacje w przedziale 30 – 50 kW mocy otrzymają dotację w wysokości 13% kosztów kwalifikacyjnych. Instalacja musi być nowa, części nie mogą być używane, ich produkcja nie może być starsza niż 24 miesiące przed założeniem. Wszelkie przedmioty, części czy urządzenia jak np. falownik powinny posiadać osobne dokumenty potwierdzające ich oryginalność i zakup z pierwszej ręki. Nazwy i numery urządzeń są niezbędne do uzupełnienia wniosku o dofinansowanie w programie Agroenergia.

Złożenie wniosku

Najważniejszym krokiem rozpoczynającym inwestycję w przypadku starania się o dofinansowanie, jest złożenie wniosku znajdującego się na stronie internetowej NFOSiGW. Mimo tego, że wciąż czekamy na ogłoszenie daty drugiego naboru składania wniosków w programie Agroenergia, od 31.03.2020 r. ze względu na sytuację epidemiologiczną, wszelkie wnioski można składać jedynie droga elektroniczną. Do tej czynności niezbędny jest profil zaufany lub e-dowód. Chodzi tutaj o możliwość dokonania elektronicznego podpisu przez osobę fizyczną, która owy wniosek składa, w tym przypadku jest to rolnik. W przypadku nie posiadania możliwości podpisu elektronicznego istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w postaci skanu wniosku. Wniosek należy pobrać ze strony internetowej, prawidłowo wypełnić i podpisać, a następnie wysłać skan wniosku.

Do wypełnionego i składanego wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty. Dzięki temu zaistnieje możliwość między innymi oszacowania potrzebnej mocy instalacji w danym gospodarstwie rolnym i zweryfikowania rolnika pod kątem wiarygodności. Istotną informacją jest także to, że prosument czyli w tym przypadku rolnik chcąc skorzystać z dotacji lub pożyczki jako właściciel lub dzierżawca gospodarstwa rolnego nie musi być ubezpieczony w KRUS, może odprowadzać składki ZUS. Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dostępny jest także aktualny regulamin priorytetowego programu Agroenergia. W zakładce ‘Nabór 2019 Agroenergia, na samym dole znajdują się niezbędne załączniki takie jak regulamin czy szczegółowa lista dokumentów jakie należy dołączyć do wypełnionego wniosku o dofinansowanie. Może wystąpić konieczność złożenia podpisu na wniosku przez osobę inną, niż wynika z dokumentów rejestrowych. Niezbędny jest wtedy dokument potwierdzający pełnomocnictwo do złożenia podpisu na wniosku.

Pozostałe dokumenty

Niezbędne będą także:

  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące podatku dochodowego, w przypadku prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej takich jak większe uprawy w szklarniach, tunelach foliowych, uprawy grzybów czy innych wyselekcjonowanych roślin czy zwierząt.
  • Dokumenty potwierdzające liczbę hektarów jakie rolnik ma w swoim gospodarstwie.
  • Potwierdzenie miejsca zamieszkania lub pobytu tymczasowego.
  • Potwierdzenie odprowadzania przez rolnika podatku rolnego.

Niezbędne są także potwierdzenia finansowe w postaci rachunków i faktur dotyczące osiągniętych dochodów w danym gospodarstwie rolnym. Wykaz i potwierdzenia dochodów za cały rok poprzedzający oraz wykaz obejmujący okres od początku bieżącego roku do dnia złożenia wniosku.

Na takiej samej zasadzie czasowej co rachunki i faktury, niezbędna jest historia rachunku bankowego. Historia musi dotyczyć rachunku, z którego wynikają wysokości opłat i dochodów w gospodarstwie rolnym. Należy dołączyć także dokument uzyskany z Urzędu Skarbowego dotyczący wysokości podatku. W przypadku produkcji w zakresie działów specjalnych należy dołączyć także deklarację PIT.

Wniosek musi zawierać także w uproszczonej wersji schemat projektu instalacji fotowoltaicznej. Należy zamieścić także numer księgi wieczystej oraz zaświadczenie o dochodach za rok poprzedzający oraz okres bieżący.

Pomoce, kredyty i studium wykonalności

Wszelkiego rodzaju dopłaty, pomoce finansowe do danego gospodarstwa rolnego także muszą być udokumentowane i dołączone do wniosku. W przypadku, gdy rolnik korzysta z dodatkowej formy wsparcia, niezwykle istotnym jest przedstawienie wszystkich form finansowania instalacji fotowoltaicznej. Potwierdzenia pożyczek, kredytów czy innych form pomocy finansowej.

Istotne jest także studium wykonalności zgodne z “instrukcją sporządzania Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie ze środków NFOSiGW“. Dlatego tak ważny jest odpowiedni dobór doradcy energetycznego, który umożliwi ocenę i analizę potencjału projektu instalacji. Pozwoli to także na uzyskanie modelu finansowego projektu, który także jest niezbędnym dokumentem jaki należy zawrzeć w dokumentach załączonych do wniosku o dofinansowanie. Cała dokładna lista niezbędnych dokumentów, jakie należy dołączyć do składanego wniosku o dofinansowanie w programie Agroenergia jest do pobrania na stronie internetowej. Znajdziesz ją w zakładce ‘Nabór 2019 Agroenergia” na samym dole w załącznikach.

Informacje kontaktowe 

Sprzedaż i dystrybucja komponentów fotowoltaicznych

Sprzedażą i dystrybucją w formułach:

  • EPC — generalny wykonawca inwestycji fotowoltaicznych
  • Dystrybutor w Polsce — sprzedaż paletowa i kontenerowa
  • Broker Fotowoltaiczny- pośrednictwo w zakupie bezpośrednio u producenta

Kontakt

zapytania ogólne

kontakt@eprad.pl

sprzedaż i dystrybucja

Jacek Serwin
e-mail: j.serwin@eprad.pl
tel. 793 416 519

Pozostałe Artykuły

Promowany Panel Fotowoltaiczny

710W Mysolar HJT Half-cut, bifacial, glass-glass.