E-prąd – Twój Doradca Fotowoltaiczny

Możliwości fotowoltaiki w rolnictwie

Możliwości fotowoltaiki w rolnictwie

Możliwości fotowoltaiki w rolnictwie

Rolnictwo jest niewątpliwie jednym z najważniejszych sektorów gospodarki. Tutaj zaczyna się wytwarzanie produktów, które idą na dalsze przetwórstwo. Agrofotowoltaika lub inaczej Agrowoltaika to symbioza fotowoltaiki oraz rolnictwa. Zagadnienie warte uwagi, ponieważ możliwości fotowoltaiki w rolnictwie są bardzo duże. Jednoczesne wykorzystanie pól na uprawę i instalację fotowoltaiczną to bardzo opłacalne i ekonomiczne rozwiązanie. Agrowoltaika to potężna możliwość poprawy stanu i jakości gospodarstw rolnych oraz osiągnięcie niezależności energetycznej dzięki wykorzystaniu działań natury. Takie zasilanie rolnictwa to dobre działanie nie tylko dla rolników, ale w efekcie dla wszystkich ludzi. Wytwórstwo żywności, zwłaszcza tej dobrej jakości jest niezwykle istotne dla naszego zdrowia i życia. Zachowanie przy tym rozsądnych i dostępnych dla każdego cen także nie pozostaje obojętne.

Koszty

Koszty utrzymania gospodarstwa rolnego niewątpliwie nie należą do najniższych. W dużym stopniu są to także koszty poniesione za użytkowanie energii elektrycznej. Energia, i to w dużej ilości, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa rolnego.

Fotowoltaika to dla niektórych temat zbyt odległy i nieosiągalny finansowo, nie ma jednak się co dziwić, skoro rolnicy na przestrzeni lat zamiast większych zysków ponoszą straty. Warto więc zainteresować się różnymi rodzajami wsparcia dla nieruchomości rolnych w przypadku inwestycji rolnika w instalację fotowoltaiczną.

Potencjał

Sektor rolniczy posiada natomiast ogromny potencjał na produkcję energii ze słońca. Na wielkich, otwartych polach promienie słoneczne docierają praktycznie wszędzie i mają nie zakłócony przebieg w drodze do modułów fotowoltaicznych. To zdecydowanie zwiększa wydajność i opłacalność instalacji fotowoltaicznej. Na przestrzeni ostatnich lat sektor gospodarki rolnej dotkliwie odczuł zmiany klimatu. Panujące susze wpływają destrukcyjnie nie tylko na plony, ale także w dużym stopniu zagrażają zwierzętom hodowlanym.

Coraz bardziej konsumpcyjny styl życia, nieugięcie prowadzi do stopniowych zmian klimatu, które z kolei niszczą środowisko, a więc między innymi sektor rolniczy. Smutne prognozy prowadzą do nie ciekawych scenariuszy dalszych losów rolnictwa. Może w przyszłości dojść do sytuacji, gdzie niektóre gospodarstwa rolne po prostu upadną. Niska efektywność plonów i hodowli doprowadzić może do dużych strat finansowych i towarowych. Wzrost opłat za energię elektryczną także nie przyczyni się do polepszenia sytuacji gospodarstw rolnych. Warto zastanowić się, jak niekorzystne warunki atmosferyczne przekształcić w przynoszącą zyski machinę. 

Możliwości fotowoltaiki w rolnictwie  dają ekologiczną, darmową energię i niezależność energetyczną. Mogą przyczynić się także do poprawy jakości upraw i hodowli. W przypadku hodowli, wolnostojące panele fotowoltaiczne tworząc pewnego rodzaju wiatę, są idealnym miejscem do odpoczynku zwierząt w cieniu podczas upałów i susz. Odpowiednie traktowanie zwierząt i dbanie o ich dobre warunki i jakość życia sprawią, że wyprodukują lepszej jakości żywność. Stres i niekorzystne warunki atmosferyczne wpływają destrukcyjnie na organizmy żywe. W przypadku upraw rolnych, znaczącą zaletą instalacji paneli fotowoltaicznych między uprawami jest to, że tworzą one cień i w tych miejscach rośliny mają szansę na lepsze warunki wzrostu. Panele PV tworząc cień sprawiają, że zwiększa się wilgotność gleb w zacienionych miejscach co korzystnie wpływa na wzrost upraw w czasie susz i małej ilości opadów.

Niezależność

Inwestycja w fotowoltaikę to inwestycja w niezależną przyszłość. Niezależność energetyczna nie tylko prowadzi do większej ilości możliwości, ale także gwarantuje płynną działalność gospodarstwa rolnego. Przerwy w dostawie prądu mogą zaburzyć funkcjonowanie gospodarstwa rolnego. Na wsiach problemy z płynną dostawą energii elektrycznej zdarzają się dość często. A do tego potrafią trwać na tyle długo, aby negatywnie wpłynąć na wydajność gospodarstwa.

Niezależność i rozwój gospodarstwa rolnego pomoże doprowadzić nie tylko do inwestycji w nowe sprzęty, ale także prowadzi do możliwości pełniejszej władzy nad swoim gospodarstwem, a co za tym idzie większymi możliwościami zarządzania nim.

Panele fotowoltaiczne w rolnictwie mogą być montowane w bardzo wielu miejscach. Ogromne płaskie powierzchnie jakie dają pola uprawne, czy duża ilość budynków gospodarczych są idealną przestrzenią na montaż instalacji fotowoltaicznej. Bardzo korzysta będzie instalacja na wszelkiego rodzaju budynkach gospodarczych takich jak kurniki, stajnie, obory czy też drewutnie. Jeśli zadaszenie takiego budynku jest wykonane pod kątem 45 stopni, wówczas wydajność modułów PV będzie najkorzystniejsza bez konieczności budowania specjalnej dodatkowej konstrukcji, co także pozwoli zmniejszyć koszty całej instalacji. Płaskie dachy także są użytkowe pod montaż paneli, jednak wymagają budowy dodatkowego stelaża, aby nie leżały na płasko. Podobna sytuacja dotyczy montażu paneli fotowoltaicznych na otwartych polach, gdzie nasłonecznienie jest bardzo duże, a żeby zwiększyć ilość wytwarzanej energii elektrycznej powinno się zamontować panele na odpowiednio nachylonych konstrukcjach.

Bifacjalne - panele obustronne

Bardzo wydajne w tym przypadku są panele bifacjalne czy najprościej mówiąc, panele obustronne. Już sama nazwa wskazuje na ich większą wydajność i tak też jest w rzeczywistości. Takie panele jeszcze bardziej poszerzają możliwości fotowoltaiki w rolnictwie.

Główną zasadą prawidłowości działania paneli fotowoltaicznych obustronnych jest umieszczenie je na odpowiedniej konstrukcji. Chodzi o to, aby znajdowały się najlepiej na wysokości około 1 – 1,5 m od powierzchni montażu. Dwustronne moduły PV są ogromną szansą na większą wydajność fotowoltaiki i szybszy jej rozwój. Druga strona paneli pozyskuje odbijane od powierzchni promienie słoneczne wytwarzając w ten sposób energię elektryczną. Ilość uzyskanej wówczas energii zależy głównie od rodzaju powierzchni i stopnia odbijania od powierzchni światła. Najlepsze efekty przyniesie powierzchnia pokryta kolorem białym ze względu na duże albedo. Dobrze sprawdzą się także powierzchnie betonowe czy piaszczyste. W nieco mniejszym stopniu sprawdzi się powierzchnia pokryta trawą. W związku z tym bardzo korzystne i opłacalne jest montowanie paneli obustronnych na dużych polach uprawnych gdzie występują powierzchnie pokryte piaskiem, by podczas śnieżnej zimy powierzchnie pozwalały na największą w tym przypadku produkcję energii elektrycznej. 

Zastosowanie paneli obustronnych

Zastosowanie paneli bifacjalnych wiąże się z zachowaniem większych odstępów między nimi podczas budowy elektrowni fotowoltaicznej. Z tego względu na wielkich polach rolniczych jest to możliwe i nie przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu. Największą wydajność przyniesie także ustawienie paneli PV od strony południowej oraz w miejscach, gdzie nie będzie przeszkód na drodze dopływu do nich promieni słonecznych. Obszary rolnicze ze względu na swoją dużą otwartą przestrzeń oraz często dużą ilość budynków gospodarczych, mają bardzo ogromny potencjał na wydajne wytwarzanie energii słonecznej. Wszelkie nadwyżki energetyczne są oddawane do sieci energetycznej. A prosument czyli w tym przypadku rolnik, może wówczas odebrać z owej sieci w ciągu roku aż 80% oddanych nadwyżek. Najbardziej opłacalne jednak jest wykorzystywanie jak największej ilości wytworzonej energii słonecznej w czasie rzeczywistym. Fakt ten motywuje do dalszego rozwoju gospodarstwa rolnego i pozwala na działania modernizacyjne gospodarstwa rolnego.

Czy warto?

Instalacje paneli fotowoltaicznych na polach są opłacalne nie tylko między uprawami, ale także są doskonałym wypełnieniem nieużytków rolnych. Pola obdarzone glebami klasy IV lub niższej, nie nadają sie do użytku rolnego, a uprawy na nich są zwyczajnie nieopłacalne. W wielu gospodarstwach rolnych z pewnością znajdą się takie nieużytki rolne, które w żaden przynoszący zyski sposób, nie są wykorzystywane. Mogą wówczas stać się one miejscem na instalację fotowoltaiczną, bez wyrzutów sumienia.

Nieruchomości rolne mają więc bardzo duży potencjał na opłacalne instalacje fotowoltaiczne. Warto korzystać z dotacji i ulg inwestycyjnych dedykowanych dla rolników takich jak na przykład ulga w podatku rolnych wynosząca 25% od ceny całej instalacji fotowoltaicznej czy zwolnienie z podatku VAT przy instalacji jeśli rolnik jest podatnikiem VAT-u. W celu rozszerzenia dostępności fotowoltaiki, powstają możliwości pożyczek umożliwiających inwestycję w moduły fotowoltaiczne.

Rolnictwo niewątpliwie jest sektorem w dużym stopniu zależnym od warunków atmosferycznych. Ogromne susze, które można było zaobserwować na przestrzeni ostatnich lat przyniosły wiele strat samych produktów, ale także duże straty finansowe, a co za tym idzie podwyżki cen żywności. Każdy człowiek niewątpliwie pośrednio czy bezpośrednio jest zależny od rolnictwa i jego plonów, więc wszyscy w jakimś stopniu odczuwamy skutki zaburzenia gospodarki. Warto więc wykorzystać możliwości fotowoltaiki w rolnictwie, bo to nie tylko duże wsparcie odnawialnych źródeł energii, ale także ogromna szansa na rozwój gospodarstwa rolnego i całego sektora rolniczego.

Informacje kontaktowe

Sprzedaż i dystrybucja komponentów fotowoltaicznych

Sprzedażą i dystrybucją w formułach:

  • EPC — generalny wykonawca inwestycji fotowoltaicznych
  • Dystrybutor w Polsce — sprzedaż paletowa i kontenerowa
  • Broker Fotowoltaiczny- pośrednictwo w zakupie bezpośrednio u producenta

Kontakt

zapytania ogólne

kontakt@eprad.pl

sprzedaż i dystrybucja

Jacerk Serwin
e-mail: j.serwin@eprad.pl
tel. 793 416 519

Pozostałe Artykuły

Promowany Panel Fotowoltaiczny

710W Mysolar HJT Half-cut, bifacial, glass-glass.