E-prąd – Twój Doradca Fotowoltaiczny

Dotacje i ulgi : Energia Plus, PolSEFF2, program Prosument

Dotacje i ulgi

Dotacje i ulgi: Energia Plus, PolSEFF2, program Prosument dla instalacji fotowoltaicznych

Z roku na rok powstaje coraz więcej programów wspierających firmy w dofinansowaniu inwestycji fotowoltaicznych. Korzystne dotacje i ulgi dla instalacji fotowoltaicznych sprawiły, że takie inwestycje są coraz bardziej popularne, a co za tym idzie bardziej opłacalne. 

Nadwyżki wygenerowanej energii.

Dzięki nowelizacji ustawy OZE, firmy mają możliwość korzystania z systemu upustów. Warto wspomnieć, na czym polega system upustów. Natomiast wyprodukowana energia jest zużywana w pierwszej kolejności na własne potrzeby. Jeśli wyprodukowana energia przekracza aktualne zapotrzebowanie, jest wtedy ona oddawana do sieci energetycznej. Okres rozliczeniowy wynosi zazwyczaj rok. Natomiast jeśli zapotrzebowanie na energię elektryczną jest większe niż jej produkcja, można pobrać ją z sieci energetycznej.

 Z instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kWp, z wcześniej oddanej energii do zakładu energetycznego potrącane jest 20%. W przypadku instalacji powyżej 10 kWp – potrącane jest 30 %.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z tych warunków jedynie w przypadku mikroinstalacji, czyli instalacji nieprzekraczającej mocy 50 KW. W pierwszej kolejności konieczne jest zgłoszenie przedsiębiorcy do sieci energetycznej. Następnie należy złożyć wniosek o zamontowanie licznika dwukierunkowego. Natomiast dopiero po podpisaniu umów z zakładem energetycznym można zacząć rozliczać się z nadwyżek energii.

 

Jakie dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych dla firm?

Leasing

To forma finansowania znana każdemu przedsiębiorcy. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, bowiem jego koszt to zaledwie kilka procent w skali roku, a dzięki niemu nie trzeba angażować własnych środków. Z pewnością można powiedzieć, że miesięczna oszczędność z naturalnego pozyskiwania energii z pewnością pokryje część raty. Niewątpliwą zaletą jest to, że leasing można wpisać w koszt firmy, czego efektem jest obniżenie podatku.

Energia Plus

Celem programu Energia Plus jest zmniejszenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń produkowanych przez firmy na czystość powietrza. Aby firma zakwalifikowała się do programu, należy spełnić poniższe warunki: planowana oszczędność energii nie może być niższa niż 5%. Natomiast złożenie wniosku musi być poprzedzone przeprowadzeniem analizy. Przeciętne zużycie energii nie może wynosić mniej niż 2 GWh w roku poprzedząjacym wnioskowanie. Łączna pula do rozdania wynosi 4 milionów złotych, a wsparcie przewidziano w formie pożyczki oraz bezzwrotnej dotacji. 

Polski Program Finansowania Energii Zrównoważonej II (PolSEFF2) 

Program jest skierowany  do małych i średnich przedsiębiorstw, których roczne obroty nie powinny być wyższe niż 50 mln euro. Pomoc oferowana jest w formie dopłat do kredytów a środki są przekazywane za pomocą banków. W programie udzielana jest również pomoc w formie porad, ponieważ dodatkowo w ramach projektu jest możliwość skorzystania z darmowych konsultacji ze specjalistami do spraw energetyki i finansów.

Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych z Regionalnych Programów Operacyjnych

Programy regionalne realizowane są ze środków unijnych w ramach poszczególnych województw. Forma pomocy zależy od danej jednostki terytorialnej, zatem wysokości dofinansowania oraz wymagania formalne mogą różnić się od siebie. Warto pamiętać, ze każde z województw ma własne zasady programowe.

Od lokalizacji firmy zależy forma, rodzaj oraz wysokość wsparcia, a także zasady otrzymania pomocy. Dofinansowanie wystąpić może w postaci kredytów lub pożyczek, jak i dotacji bezpośrednich. Budżet jest inny dla każdego województwa i jest proporcjonalny do ilości potencjalnych beneficjentów. W celu poznania form wsparcia warto zapoznać się z informacjami publikowanymi na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na stronach właściwego Urzędu Miasta.

 

Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych z Programu Prosument 

Program Prosument jest najpopularniejszym programem dofinansowań dla fotowoltaiki. Jego realizacja jest przewidziana do 2022 roku. Rozwiązanie to skierowane jest głównie do spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych oraz do osób fizycznych.

W ramach programu Prosument można otrzymać dofinansowanie w wysokości od 15 do 30 procent kosztów projektu fotowoltaiki. Prosument udziela również pożyczki, której oprocentowanie wynosi tylko jeden procent w skali roku.

Program Bocian 

Program jest skierowany do przedsiębiorców oraz właścicieli różnorodnych firm prywatnych już od 2015 roku. Natomiast zakończenie programu przewidziane jest na rok 2023. Jego celem jest wspieranie inicjatyw związanych z wdrażaniem instalacji odnawialnych źródeł energii jednak o mocy nie mniejszej niż 40kW.

Górna granica mocy instalacji fotowoltaicznych wynosi 1 MW. Program Bocian pozwala na korzystne finansowo tworzenie odnawialnych źródeł energii. Jednak najważniejszym celem programu jest ograniczenie emitowanego do atmosfery CO2.

Informacje kontaktowe

Sprzedaż i dystrybucja komponentów fotowoltaicznych

Sprzedażą i dystrybucją w formułach:

  • EPC — generalny wykonawca inwestycji fotowoltaicznych
  • Dystrybutor w Polsce — sprzedaż paletowa i kontenerowa
  • Broker Fotowoltaiczny- pośrednictwo w zakupie bezpośrednio u producenta
Kontakt

zapytanie ogólne

kontakt@eprad.pl

sprzedaż i dystrybucja

Jacek Serwin e-mail: j.serwin@eprad.pl tel. 793 416 519

Pozostałe Artykuły

Promowany Panel Fotowoltaiczny

710W Mysolar HJT Half-cut, bifacial, glass-glass.