fbpx
loader

Instalacja paneli fotowoltaicznych to opłacalne rozwiązanie przynoszące wiele korzyści także w przypadku instalacji biznesowych. Szybki i nieskomplikowany montaż, liczne dotacje czy pożyczki, niewymagające warunki do korzystnej instalacji to zdecydowanie główne zalety fotowoltaiki. Niewątpliwie fotowoltaika dla biznesu o średniej lub dużej energochłonności to dobry krok w stronę oszczędności i rozwoju. Szczególnie przy stale rosnących cenach prądu. Ze względu na niemałe dla większości koszty instalacji, warto więc skorzystać z dotacji czy pożyczek oferowanych przedsiębiorcom. Jedną ze znaczących form wsparcia rządowego przekazanego na rozwój fotowoltaiki jest program Energia Plus, który jest kierowany właśnie do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą czyli osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, wspólnicy spółek cywilnych. Organizatorem programu Energia Plus jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

program energia plus

Cel programu - ochronę środowiska naturalnego

Głównym założeniem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko oraz dzięki temu znaczną poprawę jakości powietrza. Do wskaźników osiągnięcia celu zaliczymy między innymi zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz zmniejszenie użycia surowców naturalnych, a więc i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, siarki, pyłów czy tlenków azotu przedostających się do atmosfery. Do wskaźników zaliczamy również ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej i cieplnej czy dodatkową zdolność do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł. Jak nie trudno zauważyć program Energia Plus nakierowany jest w dużym stopniu na ochronę środowiska naturalnego. A jest kierowany do przedsiębiorców, bo to przedsiębiorstwa zanieczyszczają je dużym zużyciem energii wytwarzanej z tradycyjnych źródeł.

Terminy i zasady

Program zaplanowany jest ogólnie na okres 2019 – 2025. Podobnie jak w przypadku programu Agroenergia, który jest dedykowany rolnikom, podpisywanie umów odbywa się do roku 2023. Środki finansowe są jednak wypłacane do roku 2025. Moc instalacji nie może także przekroczyć 50 kW.

Aktualnie, dzięki dużemu zainteresowaniu, trwa już drugi nabór programu Energia Plus, w którym dokonano kilku znaczących zmian. Termin drugiego naboru zaplanowany jest na przedział czasowy trwający od 1 października 2020r. do dnia 17 grudnia 2021r. Nabór wniosków ma system ciągły, a wnioski są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej.  W poprzedniej wersji programu odbywało się to w formie papierowej.

Wraz z nowelizacją ustawy o OZE, z sierpnia 2019 roku, weszło w życie kilka istotnych zmian dotyczących przedsiębiorców. Do tej pory system opustów, czyli bezgotówkowej wymiany energii obejmował osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Dzięki zmianom większość przedsiębiorców (z wyjątkiem tych zawodowo produkujących energię) może zostać prosumentem czyli jednocześnie być wytwórcą i użytkownikiem energii. Dla większości firm jest to opłacalny ruch i nadwyżki energii produkowane latem, podczas zimy można odebrać z elektrowni w systemie opustu.

Pomimo konkretnej i sporej kwoty przeznaczonej na realizacje programu, środki finansowe przeznaczone na projekt Energia Plus są wyczerpalne. W przypadku przedterminowego wykorzystania dostępnych środków termin projektu zostanie skrócony. Do form wsparcia finansowego w programie, podobnie jak w innych rządowych projektach działających w tym celu, zaliczana jest pożyczka oraz dotacja.

Kwoty pożyczek

Kwoty przeznaczone na Program Energia Plus także uległy modernizacji. Maksymalna kwota pożyczki po zmianie to od 0,5 mln zł. do 300 mln zł. W przypadku bezzwrotnych form dofinansowania czyli dotacji wynosi prawie 50 mln zł (przy uwzględnieniu technologii ORC), natomiast dla zwrotnych form wynosi aż ponad 1,2 mld zł. Całkowity budżet przeznaczony na realizację projektu to kwota 1,3 mld zł. Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie nie mniej niż 1,5 % w skali roku, gdzie w przypadku poprzedniego naboru było równe 2%. Pożyczka może zostać umorzona w wysokości 10% od wypłaconej kwoty, jednak nie więcej niż 1 mln zł. Sama pożyczka rozłożona zostaje na okres 15 lat.

Dzięki pożyczce możemy pokryć aż do 85% kosztów kwalifikowanych, natomiast w przypadku dotacji pokryjemy do 50% kosztów kwalifikowanych. Należy zaznaczyć, iż koszty kwalifikowane w przypadku dotacji obejmują wykorzystywanie do pozyskania energii technologię ORC ( Organic Rankine Cycle). W dużym skrócie technologia ORC działa mniej więcej tak, że ciepło dostające się do parownika zostaje odparowane. Przy czym ta para rozpręża się w turbinie, po czym generator prądu (podłączony do maszyny rozprężającej) produkuje prąd elektryczny. W technologii tej parę wodną zastępują czynniki organiczne, które do odparowania nie potrzebują wysokiej temperatury czy ciśnienia.

Oszczędności finansowe w parze z ekologią

Duże i potężne przedsiębiorstwa, często fabryki lub inne zakłady produkcyjne zużywają ogromne pokłady energii. Niestety wiąże się to z dużymi kosztami poniesionymi za zużycie energii elektrycznej. A co równie ważne, niezliczone ilości szkodliwych substancji przedostają się przez to do atmosfery. Nie są to już jednostkowe sytuacje, ale masowe zanieczyszczenia, które są na bieżąco wytwarzane. Dlatego zmiana w pozyskiwaniu energii może być odczuwalna w wielu dziedzinach.

Fotowoltaika w przedsiębiorstwach, podobnie jak w rolnictwie, ze względu na duże ilości zużywanej w tych sektorach energii elektrycznej, przyczynia się do znaczących zmian w bardzo wielu aspektach. Najważniejszym dla osoby inwestującej jest niewątpliwie wyraźnie zmniejszenie kosztów za energię. Przy tak dużym zużyciu energii, mniejsze rachunki za prąd mogą przynieść wiele pozytywnych zmian w danyn przedsiębiorstwie dzięki sporej oszczędności.

Nie pozostaje to także obojętne dla środowiska, co jest jednym z głównych celów programu Energia Plus, znaczna poprawa jakości środowiska. W przypadku przedsiębiorstw zmiana sposobu wytwarzania energii to obiecujący ruch w stronę czystszego powietrza. Działalność przedsiębiorstw ma znaczący wpływ na środowisko. Zmiana tradycyjnych źródeł pozyskiwania energii na ekologiczną energię to także szansa na rozwój przedsiębiorstwa. Pomijając już aspekt zaoszczędzonych kosztów, który jest kluczowy, ale nie jedyny, rozwój firmy to także uzyskanie niezależności energetycznej. A to skutkuje nieprzerwalnym dopływem energii i brakiem przerw w dostawie prądu. Dzięki temu przedsiębiorstwo może działać bez przerw i uzyskiwać wówczas większe i stałe dochody i zyski. Oszczędność prowadzi także do większego rozwoju technologicznego przedsiębiorstwa co jest kluczowym elementem w efektywnym i sprawnym funkcjonowaniu firmy.

Wizerunek firmy i zasoby nieodnawialne

Dla przedsiębiorców wpływ produkcji na środowisko ma nie tylko subiektywny aspekt ekologii, ale także chodzi już o wizerunek i utrzymanie pewnego poziomu i jakości działalności danej firmy. Chodzi o umieszczenie na etykietach produktów informacji śladu węglowego. Wpływa to nie tylko na wizerunek przedsiębiorstwa oraz zwiększenie popytu, ale także na ochronę środowiska. Coraz większa świadomość ekologiczna ludzi sprawia, że jak nigdy dotąd czytamy etykiety i składy wybieranych przez nas produktów.

Innym celem programu Energia Plus jest także uruchomienie racjonalnego zużywania paliw kopalnych czyli surowców naturalnych takich jak węgiel, ropa naftowa czy gaz, pozwalających na produkcję energii elektrycznej. Ze względu na fakt, iż zasoby Ziemi są wyczerpalne, jest to bardzo znaczący krok dla naszej planety, którą mocno i dotkliwie eksploatujemy na co dzień dla własnych potrzeb.

Warto wspomnieć wówczas o konieczności wykonania przez firmy audytu energetycznego do 30 września 2021 roku. Pozwala on także na zaplanowanie oszczędności i zoptymalizowania energetycznego w danym przedsiębiorstwie.

Program Energia Plus jest dużą szansą dla przedsiębiorców, którzy także doczekali się możliwości wsparcia finansowego na inwestycję w odnawialne źródła energii i podobnie jak na przykład rolnicy, mogą stać się prosumentami czyli użytkownikami i producentami energii jednocześnie. Instalacje biznesowe w przypadku dużych przedsiębiorstw mogą przypominać ilością wytwarzanej energii nawet farmy fotowoltaiczne.