E-prąd – Twój Doradca Fotowoltaiczny

Program “Mój Prąd 3.0” wniosek

Czyste powietrze

Program "Mój Prąd 3.0" - jak złożyć wniosek krok po kroku

Nowa odsłona priorytetowego programu “Mój Prąd” to już trzecia edycja wsparcia finansowego dla domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych do mocy 10 kW. Program “Mój Prąd 3.0” różni się od poprzednich edycji i te zmiany dotyczą głównie wysokości dotacji oraz budżetu programu. Przed złożeniem wniosku ,,Mój Prąd 3.0″ należy pamiętać, że z dofinansowania nie mogą skorzystać osoby, które uzyskały dotacje z innych środków publicznych (np. ,,Czyste Powietrze”).

Wniosek ,,Mój Prąd 3.0" tylko online

Istotną kwestią w przypadku starania się o dofinansowanie z  “Mój Prąd 3.0” jest brak możliwości składania wniosku w wersji papierowej. Wniosek można złożyć jedynie drogą elektroniczną. Należy pamiętać o wszystkich niezbędnym dokumentach jakie należy załączyć do wniosku. Niekompletność  wszystkich dokumentów, powoduje odrzucenie lub wstrzymanie rozpatrywania wniosku. Wydłuża to czas uzyskania dotacji, ale może również spowodować, że nie zostanie ona przydzielona. Związane jest to ze środkami finansowymi, które w programie są ograniczone i panuje zasada: kto pierwszy ten lepszy. Należy mieć na uwadze, duże zainteresowanie programem spowodowane nadchodzącymi zmianami w ustawie o OZE. Do złożenia wniosku drogą elektroniczną potrzebny jest tylko e-dowód lub profil zaufany, który możemy założyć przez stronę internetową www.pz.gov.pl .

Od czego zacząć?

Składanie wniosku przez internet wcale nie należy do trudnych zadań. Jest to udogodnienie także ze względu na to, że wszystkie postępowania po wysłaniu wniosku, można na bieżąco śledzić. Można wówczas dokonywać poprawek, usunąć wniosek lub obserwować kolejne kroki postępowania, a także dowiedzieć się, na jakim etapie rozpatrywania jest wniosku. Jeśli we wniosku pojawiły się błędy można je z łatwością poprawić i wysłać ponownie, bez konieczności udania się do urzędu. Dzięki internetowemu kontu można dowiedzieć się również o zatwierdzeniu wniosku, co będzie świadczyło, że został on poprawie wypełniony.

Najpierw instalacja, później wniosek ,,Mój Prąd 3.0"

Większość osób zainteresowanych tematem dotacji i fotowoltaiki zdaje sobie sprawę jak działają procedury dofinansowań. W tym momencie jednak warto zaznaczyć, że wniosek należy składać po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej i przyłączeniu jej do sieci energetycznej. Według nowych zasad programu ,,Mój Prąd 3.0″ instalacja nie może być przyłączona przed 1.02.2020 r.

E-prąd - Twój Doradca Fotowoltaiczny | Program "Mój Prąd 3.0" wniosek
Opracowanie własne na podstawie danych z www.mojprad.gov.pl

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

Złożenia wniosku w programie możliwe jest tylko w formie elektronicznej, dlatego wszystkie dokumenty dołączane do wniosku również muszą być w takiej formie. Warto zaznaczyć, że wszelkie dokumenty tego samego typu np. faktury, powinny być dołączone do wniosku w postaci jednego pliku skompresowanego. Dokumenty zaleca się dołączać w formacje pdf. Do niezbędnych dokumentów jakie należy dołączyć do wniosku o dotację zaliczymy:

  •  kopie faktur za dostawę oraz montaż paneli fotowoltaicznych
  • dowód zapłaty faktury,
  • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej, które potwierdza datę przyłączenia naszej mikroinstalacji do sieci energetycznej wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano (według wzoru) 
  • pełnomocnictwo, w przypadku, gdy wniosek jest składany w imieniu osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD)

GWD służy do przygotowania oraz przekazywania wniosków na dofinansowania z funduszy krajowych do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do wypełnienia i złożenia wniosku w  programie “Mój Prąd 3.0”, niezbędne jest więc konto w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Założenie konta jest całkowicie bezpłatne i bardzo proste. W celu jego utworzenia należy wejść na stronę internetową Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (https://gwd.nfosigw.gov.pl/), wcisnąć przycisk “Zarejestruj”. Następnie należy uzupełnić wymagane dane oraz ustawić hasło. Kolejnym krokiem jest otrzymanie na adres e-mail linku do aktywacji konta, który należy skopiować i wkleić do przeglądarki. Po ukończeniu procesu rejestracji, można zalogować się na swoje konto używając do tego adresu e-mail oraz wpisanego przez wcześniej hasła. W przypadku rejestrowania się poprzez Profil Zaufany lub inne możliwe metody, można skorzystać ze szczegółowej Instrukcji składania wniosku, na stronie www.mojprad.gov.pl.

Proces składania wniosku ,,Mój Prąd 3.0" online

Po założeniu konta w GWD, można przystąpić do przygotowywania wniosku. Po zalogowaniu się, na górze wyświetlony jest pasek możliwości, gdzie zapisują się  wcześniej złożone przez Beneficjenta wnioski. W pasku tym można znaleźć również aktualne wnioski, dzięki czemu można śledzić postępowania i procesu rozpatrywania złożonego wniosku. 

E-prąd - Twój Doradca Fotowoltaiczny | Program "Mój Prąd 3.0" wniosek
źródło: www.mojprad.gov.pl

Kiedy Beneficjent chce złożyć nowy wniosek należy wybrać z paska opcję ,,Nowy wniosek o dofinansowanie”. W przypadku dotacji z programu “Mój Prąd”, należy wybrać następnie “Wniosek o dofinansowanie ze środków krajowych”. Po wybraniu opcji należy  uzupełnić kolejne dane wybierając odpowiednie opcje. Poniżej została przedstawiona prawidłowa konfiguracja jakiej należy użyć podczas wykonywania tego kroku.

E-prąd - Twój Doradca Fotowoltaiczny | Program "Mój Prąd 3.0" wniosek
źródło: www.mojprad.gov.pl

Następnie należy wybierać jak widać powyżej, opcję “Zapisz i przejdź do edycji” po czym otworzy się formularz wniosku.

Jak wypełnić wniosek ,,Mój Prąd 3.0"?

1.Dane wnioskodawcy, instalacja fotowoltaiczna, dofinansowania, oświadczenia

Następnym krokiem jest już konkretne wypełnienie wniosku. Należy pamiętać, iż wszystkie czerwone pola są obowiązkowe i po poprawnym wypełnieniu zmieniają kolor. Jeśli po wypełnieniu pole nadal pozostaje czerwone, należy zapoznać się z pomocą kontekstową. Po wypełnieniu wszystkich wyświetlanych pól, należy kliknąć przycisk “Dalej” i uzupełniać dalsze informacje dotyczące m.in.  instalacji fotowoltaicznej i dofinansowania. Po zakończeniu uzupełniania należy zaznaczyć wszystkie wymieniane oświadczenia, ponieważ bez tego kroku wniosek zostanie odrzucony.

2. Umowa o dofinansowanie z programu ,,Mój prąd 3.0"

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie umowy o dofinansowanie oraz dołączaniu załączników. Należy pamiętać, że zarówno wniosek jak i wszelkie niezbędne dokumenty muszą być w formie elektronicznej. W związku z tym w jednym z wyświetlonych okienek wyboru nie należy zaznaczać opcji “Załączony w formie papierowej”. Opcja nie jest dostępna w obecnej edycji programu “Mój Prąd” i dotyczy innych programów realizowanych przez GWD.

Wszelkiego rodzaju dokumenty należy więc zeskanować lub posiadać wersję elektroniczną. W momencie załączania dokumentów należy pamiętać, aby w przypadku większej ilości tego samego typu dokumentów  zeskanować je do jednego pliku i dołączyć jako jeden skompresowany dokument. Po załączeniu wszystkich niezbędnych dokumentów należy wybrać opcję “Zapisz zmiany w załącznikach”. Po zakończeniu pracy z formularzem wniosku należy wybrać “Zapisz i waliduj”. Wynik tego procesu będzie można obserwować pomiędzy metryką wniosku a paskiem zakładek. Wówczas zostaną wyświetlone ewentualne błędy jakie należy poprawić klikając bezpośrednio w konkretne informacje o danym błędzie.

3.Poprawa błędów we wniosku

Na ekranie głównym, gdzie można obserwować listę wniosków należy kliknąć “Edycja”. Następnie należy dokonać poprawy ewentualnych błędów we wniosku. Jeśli poprawione zostaną błędy i  wszystkie informacje zostaną  prawidłowo uzupełnione, należy kliknąć “Zapisz i waliduj”. Jeśli wniosek jest prawidłowo wypełniony wówczas pojawi się informacja z prośbą o zatwierdzenie wniosku.

4. Wysłanie wniosku ,,Mój Prąd 3.0"

Po poprawnym uzupełnieniu wniosku należy wybrać opcję “Wyślij do Funduszu” i tutaj przydaje się Profil Zaufany lub e-dowód. Po wysłaniu wniosku, niezbędne informacje wysyłane będą drogą mailową oraz na znajdą się na  koncie GWD. Na koncie Generatow Wniosków o Dofinansowanie można stale obserwować postępy rozpatrzenia wniosku.

Doradztwo energetyczne

Elektroniczne składanie wniosku, może nadal dla niektórych stanowić problem. I tu pomocą przychodzą profesjonalni doradcy energetyczni z Eprąd.pl. Odpowiedzą na pytania i rozwiej wątpliwości odnośnie fotowoltaiki. Z chęcią pomogą przeprowadzić audyt energetyczny i  dopasować indywidualnie instalację fotowoltaiczną. Doradcy przedstawią wszelkie możliwe programy wsparcia dedykowane danej osobie i pomogą w zebraniu niezbędnych dokumentów i prawidłowym wypełnieniu wniosku o dofinansowanie. Dzięki temu Twoja mikroinstalacja fotowoltaiczna będzie nie tylko najwyższej jakości, ale i pozwoli sporo zaoszczędzić, a koszt inwestycji szybciej się zwróci. Warto skorzystać ze wsparcia oferowanego w najnowszej edycji “Mój Prąd 3.0” i zdążyć jeszcze przed zmianami prosumenckimi, które wejdą w życie już z początkiem 2022 roku.

Kontakt: info@eprad.pl